LEGE nr.14 din 9 ianuarie 2003
Legea partidelor politice
Fisa actului

Sesizari privind exceptia de neconstitutionalitate:
Excepție de neconstituționalitate respinsă: D.C.C. nr.119/2003 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 26 alin. (4) din Legea partidelor politice nr. 14/2003
art. 26 alin. (4)
  D.C.C. nr.53/2004 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 55 din Legea partidelor politice nr. 14/2003
art.55
  D.C.C. nr.65/2004 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 21 alin. (4), art. 26 alin. (4), art. 51 alin. (4) și art. 52 alin. (2) din Legea partidelor politice nr. 14/2003
art. 21 alin. (4) și art. 26 alin. (4) art. 51 alin. (4) și art. 52 alin. (2)
  D.C.C. nr.192/2004 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 5 alin. (1) teza a doua din Legea partidelor politice nr. 14/2003
art. 5 alin. (1) teza a doua
  D.C.C. nr.230/2004 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 21 alin. (4), art. 26 alin. (4), art. 51 alin. (4) și ale art. 52 alin. (2) din Legea partidelor politice nr. 14/2003
art. 21 alin. (4), art. 26 alin. (4), art. 51 alin. (4) și ale art. 52 alin. (2)
  D.C.C. nr.463/2004 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 7 lit. b) și ale art. 199 alin. (1) din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, ale art. 6, art. 30 alin. (2) și ale art. 43 din Legea nr. 26/1990 privind registrul comerțului, ale art. 34 alin. 1, art. 40 alin. 4, art. 112 alin. 1 și ale art. 269 din Codul de procedură civilă, precum și ale art. 21 alin. (4) și art. 26 alin. (4) din Legea partidelor politice nr. 14/2003
art. 21 alin. (4) și art. 26 alin. (4)
  D.C.C. nr.71/2005 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 1 alin. (2) și art. 9 alin. (1) din Legea nr. 90/2003 privind vânzarea spațiilor aflate în proprietatea privată a statului sau a unităților administrativ-teritoriale, destinate sediilor partidelor politice, art. 3 alin. (3), art. 5 alin. (6), art. 6 alin. (2) și (3), art. 7, art. 11 alin. (3) și (5), art. 13 alin. (2) și art. 22 alin. (4) din Legea nr. 43/2003 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale, art. 21, art. 88 alin. 1 lit. a), b), c) și d) și art. 153 alin. 2 din Legea nr. 92/1992 pentru organizarea judecătorească, art. 121 alin. (1) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, art. 91 alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul magistraților, art. 2, art. 21 alin. (4), art. 26 alin. (4) și art. 27 din Legea partidelor politice nr. 14/2003, art. 75 alin. (2) și art. 78 din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale
- art. 2, art. 21 alin. (4) si art. 26 alin. (4), art. 27
  D.C.C. nr.146/2005 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 7 alin. (3) și (4) din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, ale art. 19 alin. (3) din Legea partidelor politice nr. 14/2003 și ale anexei nr. 8 la Hotărârea Guvernului nr. 505/2004 pentru aprobarea modelului copiei de pe lista electorală permanentă, modelului listei electorale suplimentare, al extrasului de pe lista electorală permanentă sau suplimentară, al listei susținătorilor, al declarației de acceptare a candidaturii, precum și modelului listei membrilor organizației minorităților naționale, ce vor fi folosite pentru alegerea autorităților administrației publice locale în anul 2004
art. 19 alin. (3)
  D.C.C. nr.433/2006 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 19 alin. (3) din Legea partidelor politice nr. 14/2003
art. 19 alin. (3)
  D.C.C. nr.793/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 46 alin. (2) și art. 48 din Legea partidelor politice nr. 14/2003
art. 46 alin. (2) și art. 48
  D.C.C. nr.952/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 9 alin. (2) lit. h1) din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali și ale art. 16 alin. (3) din Legea partidelor politice nr. 14/2003
art. 16 alin. (3)
  D.C.C. nr.1.255/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 16 alin. (3) din Legea partidelor politice nr. 14/2003
art. 16 alin. (3)
  D.C.C. nr.197/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art.16 alin. (3) din Legea partidelor politice nr. 14/2003
art.16 alin. (3)
  D.C.C. nr.399/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 16 alin. (3) din Legea partidelor politice nr. 14/2003
art. 16 alin. (3)
  D.C.C. nr.954/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 19 alin. (3) din Legea partidelor politice nr. 14/2003
art. 19 alin. (3)
  D.C.C. nr.958/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 16 alin. (3) din Legea partidelor politice nr. 14/2003
art. 16 alin. (3)
  D.C.C. nr.1.258/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor Legii partidelor politice nr. 14/2003
  D.C.C. nr.1.302/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 20, art. 21 și art. 25 alin. (2) din Legea partidelor politice nr. 14/2003
art. 20, art. 21 și art. 25 alin. (2)
  D.C.C. nr.1.461/2011 referitoare la excepția de ne constituționalitate a prevederilor art. 16 alin. (3) din Legea partidelor politice nr. 14/2003 și ale art. 9 alin. (2) lit. h1) din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali
art. 16 alin. (3)
  D.C.C. nr.1600/2011 Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor Legii partidelor politice nr. 14/2003, ale Legii nr. 43/2003 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale, ale Legii nr. 90/2003 privind vânzarea spațiilor aflate în proprietatea privată a statului sau a unităților administrativ-teritoriale, destinate sediilor partidelor politice, ale Legii nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale și ale Legii nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale
  D.C.C. nr.283/2012 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 16 alin. (3) din Legea partidelor politice nr. 14/2003
art. 16 alin. (3)
  D.C.C. nr.649/2012 referitoare la excepția de neconstituțional itate a prevederilor art. 16 alin. (3) din Legea partidelor politice nr. 14/2003
art. 16 alin. (3)
  D.C.C. nr.65/2013 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 16 alin. (3) din Legea partidelor politice nr. 14/2003
art. 16 alin. (3)
  D.C.C. nr.280/2013 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 16 alin. (3) din Legea partidelor politice nr. 14/2003 si ale art. 9 alin. (2) lit. h1) din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali
- art. 16 alin. (3)
Excepție de neconstituționalitate admisă: D.C.C. nr.530/2013 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 16 alin. (3) din Legea partidelor politice nr. 14/2003
art. 16 alin. (3)
Excepție de neconstituționalitate respinsă: D.C.C. nr.170/2014 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 46 alin. (1) lit. e) șif), art. 47 alin. (1) lit. b) și art. 48 din Legea partidelor politice nr. 14/2003
art. 46 alin. (1) lit. e) șif), art. 47 alin. (1) lit. b) și art. 48
  D.C.C. nr.214/2014 DECIZIA nr. 214 din 15 aprilie 2014 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor Legii partidelor politice nr. 14/2003, în ansamblul său și, în special, ale art. 46 alin. (2) din aceasta
- în ansamblu și, în special, art. 46 alin. (2)
  D.C.C. nr.518/2014 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 16 alin. (3) din Legea partidelor politice nr. 14/2003
art. 16 alin. (3)
  D.C.C. nr.519/2014 DECIZIA nr. 519 din 9 octombrie 2014 referitoare la excepția de neconstituțional itate a prevederilor art. 48 din Legea partidelor politice nr. 14/2003
art. 48
  D.C.C. nr.765/2014 DECIZIA nr. 765 din 18 decembrie 2014 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 46 alin. (1) lit. f) raportat la art. 48 alin. (2) și art. 47 alin. (1) lit. b) din Legea partidelor politice nr. 14/2003
art. 46 alin. (1) lit. f) raportat la art. 48 alin. (2) și art. 47 alin. (1) lit. b)
  D.C.C. nr.75/2015 DECIZIA nr. 75 din 26 februarie 2015 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 19 alin. (1) și (3) din Legea partidelor politice nr. 14/2003
- art. 19 alin. (1)
Excepție de neconstituționalitate admisă: D.C.C. nr.75/2015 DECIZIA nr. 75 din 26 februarie 2015 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 19 alin. (1) și (3) din Legea partidelor politice nr. 14/2003
- art. 19 alin. (3)
Excepție de neconstituționalitate respinsă: D.C.C. nr.682/2016 DECIZIA nr. 682 din 23 noiembrie 2016 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 21 alin. (2) din Legea partidelor politice nr. 14/2003
art. 21 alin. (2)
  D.C.C. nr.845/2017 DECIZIA nr. 845 din 14 decembrie 2017 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 3 alin. (1) lit. c), art. 3 aiin. (10), art. 6 alin. (7) și (8), art. 10, art. 11 alin. (3), art. 12 alin. (1), art. 13 alin. (1), art. 15 alin. (1), art. 16 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale, precum și a dispozițiilor art. 5 alin. (3) din Legea partidelor politice nr. 14/2003
- art. 5 alin. (3)


Sâmbătă, 23 ianuarie 2021, 04:31

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.