LEGE nr.38 din 20 ianuarie 2003
privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere
Temei legal pentru | Contestari | Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Lege nr.38 din 20 ianuarie 2003
Emitent: Parlament Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 410/2001
În vigoare: intrare în vigoare la 90 zile de la publicare în M.Of.
Contine:68 art.
Index:Transporturi
Publicare: M.Of. nr. 45/28 ian. 2003 text
Functie activa:
Trimitere la: L. nr.15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale și necorporale
  L. nr.21/1996 LEGEA concurenței
  O.G. nr.44/1997 privind transporturile rutiere (abrogata succesiv prin O.U.G. nr.109/2005, L. nr.102/2006)
  O.U.G. nr.28/1999 privind obligația agenților economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale
  O.G. nr.26/2000 cu privire la asociații și fundații
  O.G. nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor
Functie pasiva:
Promulgată: D. nr.52/2003 pentru promulgarea Legii privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere
Referită de: O. nr.275/2003 al ministrului administrației publice privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere (abrogat prin O. nr.356/2007)
  O. nr.1.170/2003 al ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere - Metodologia de licențiere a transporturilor rutiere publice de persoane sau bunuri în regim de taxi, a transporturilor rutiere publice de persoane în regim de închiriere, condițiile privind agrearea și inspecția tehnică periodică a autovehiculelor care efectuează transport în regim de taxi, precum și metodologia de eliberare a certificatului de atestare a pregătirii profesionale a taximetriștilor (abrogat prin O. nr.3/2008)
Modificată: O.G. nr.93/2003 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 59 alin. (1) din Legea nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere
proroga termenul de la art. 59 alin. (1) pâna la 30 iunie 2004
  O.U.G. nr.44/2004 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 4 alin. (72) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 28/1999 privind obligația agenților economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, precum și a termenului prevăzut la art. 59 alin. (1) din Legea nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere
proroga termenul pentru aplicarea prevederilor art. 30 alin. (1) lit. a) si c), prevazut la art. 59 alin. (1) pâna la data de 31 decembrie 2004
  L. nr.338/2004 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 44/2004 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 4 alin. (72) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 28/1999 privind obligația agenților economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, precum și a termenului prevăzut la art. 59 alin. (1) din Legea nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere
aprobă O.U.G. nr. 44/2004
  O.G. nr.57/2004 pentru modificarea Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere
în cuprinsul legii, denumirea persoana juridica româna se înlocuiește cu denumirea persoana juridica.
  L. nr.394/2004 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 57/2004 pentru modificarea Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere
aprobă O.G. nr. 57/2004
  L. nr.265/2007 pentru modificarea și completarea Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere
- modifică art. 1, art. 2, art. 3, art. 4, titlul secț. 1 a cap. II, art. 7, art. 8, art. 9, art. 10, art. 11, art. 12, art. 13, art. 14, art. 15, art. 16, art. 18, art. 20, art. 21, art. 22, art. 23, art. 25, titlul secț. a 4-a a cap. II, art. 26, art. 27, art. 28, art. 30, art. 31, art. 33, art. 34, art. 35, art. 36, art. 37, art. 38, art. 39, art. 40, art. 41, art. 42, art. 43, art. 44, art. 45, titlul cap. V, art. 47, art. 48, art. 49, art. 50, titlul cap. VI, art. 52, art. 54, art. 55, art. 56, art. 65, art. 66, art. 67; introduce art. 11, art. 121, art. 141-143, art. 521, art. 561; abrogă art. 5, art. 6, art. 29, art. 51, art. 59, art. 60, art. 61, art. 62, art. 63, art. 64 și art. 68
dispune republicarea
  O.U.G. nr.34/2010 privind unele măsuri pentru întărirea controlului în scopul combaterii transporturilor ilicite de mărfuri și de persoane
- modifică art. 20 alin. (7), art. 55 pct. 1 lit. a), art. 55 pct. 3 lit. a); introduce alin. (3) la art. 36, lit. c) la art. 55 pct. 2, lit. f) și g) la art. 55 pct. 3, art. 581
  L. nr.168/2010 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2010 privind unele măsuri pentru întărirea controlului în scopul combaterii transporturilor ilicite de mărfuri și de persoane
- aprobă cu modificări și completări O.U.G. nr. 34/2010 și modifică art. 11 alin. (5), art. 141 alin. (4), (5), (7) și (8), art. 20 alin. (7), art. 241 alin. (3) și (4), art. 55 pct. 3 lit. a), art. 56 alin. (4) lit. a); introduce alin. (6)-(8) la art. 241, alin. (3) la art. 36, lit. c) la art. 55 pct. 2, art. 581, art. 69; abrogă art. 141 alin. (6), art. 242, art. 243, art. 55 pct. 3 lit. g)
  O.G. nr.30/2011 pentru modificarea și completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, precum și pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale
- abrogă art. 69 la data de 1 ian. 2012
  L. nr.187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal
- modifică, la data de 1 februarie 2014, art. 9 alin. (1) lit. d) pct. 1
dispune republicarea
  L. nr.209/2012 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 30/2011 pentru modificarea și completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, precum și pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale
- aprobă cu modificări și completări O.G. nr. 30/2011
  L. nr.129/2015 pentru modificarea si completarea Legii nr. 38/2003 privind transportul in regim de taxi și în regim de închiriere
- modifică art. 7; introduce lit. h) la art. 55 pct. 3
  O.G. nr.8/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere
- modifică art. 9 alin. (1) lit. c) pct. 1, art. 9 alin. (1) lit. d) pct. 1 și 2 , art. 27 alin. (3) lit. c); introduce lit. ae) la art. 11, art. 71 și lit. e) la art. 26 alin. (1); în tot cuprinsul legii, sintagma „persoană desemnată” se înlocuiește cu sintagma „manager de transport în regim de taxi și închiriere”, iar sintagma „atestat profesional” se înlocuiește cu sintagma „certificat de atestare a pregătirii profesionale”.
dispune republicarea
  O.U.G. nr.12/2016 pentru modificarea alin. (4) al art. 241 din Legea nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere, precum și pentru stabilirea unor măsuri privind aplicarea în domeniul transportului cu metroul a prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.370/2007 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind serviciile publice de transport feroviar și rutier de călători și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 1.191/69 și nr. 1.107/70 ale Consiliului
- modifică art. 241 alin. (4)
  O.U.G. nr.21/2019 pentru modificarea și completarea Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere
- modifică art.1, art. 11 lit. c), d), aa) si ab), art. 2 alin. (1) partea introductivă si lit. c) si n), art. 3, art. 9 alin. (1) partea introductivă, art. 10 alin. (2) si (4), art. 11 alin. (1) partea introductivă, art. 11 alin. (5) lit. d) si e), art. 11 alin. (7) partea introductivă, art. 13 partea introductivă lit. e) si k), art. 141, art. 142 alin. (1)-(5), (9) si (11), art. 143 alin. (1), art. 143 alin. (4) lit. d), art. 25 alin. (1) si (7), art. 37 alin. (1) lit. d), art. 55 pct. 3 lit. h), în tot cuprinsul legii, sintagma „serviciul de transport în regim de închiriere” se înlocuiește cu sintagma „transport în regim de închiriere”; introduce alin. (11) la art. 11; abrogă art. 143 alin. (5) lit. a)
  L. nr.247/2019 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 21/2019 pentru modificarea și completarea Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere
  L. nr.66/2022 pentru modificarea art. 67 alin. (2) din Legea nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi si în regim de închiriere
- modifică art. 67 alin. (2)
dispune republicarea


Vineri, 31 martie 2023, 12:49

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.