ORDONANȚĂ nr.42 din 30 ianuarie 2003
privind organizarea și funcționarea serviciilor de iluminat public
Temei legal pentru | Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Ordonanță nr.42 din 30 ianuarie 2003
Emitent: Guvern
Aprobata cu modificari prin: L. nr.475/2003 Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 232/2003
În vigoare: nu: abrogat
Contine:43 art+anexa
Norma în alb:art nr. 38
Index:Servicii de iluminat publica ; Control ; Iluminat public ; Gospodarie comunala;
Administratie publica locala ; Privatizare ; ANRSC ; Plati ; Majorari de întârziere ; Tarife ; Taxe ; Contraventii
Publicare: M.Of. nr. 68/2 feb. 2003 text
Temei legal:
  L. nr.680/2002 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe
Functie activa:
Trimitere la: O.G. nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor
Functie pasiva:
Aprobată cu modificări: L. nr.475/2003 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 42/2003 privind organizarea și funcționarea serviciilor de iluminat public (abrogata prin L. nr.230/2006)
modifică art. 5 alin. (1) lit. d), titlul sectiunii 1 a cap. III, art. 9 alin. (1), art. 10 alin. (1), (2) si (5), art. 12 alin. (6), (8) si (9), art. 15 alin. (4) lit. d), art. 16 alin. (1), art. 19 alin. (3), art. 24 lit. d), art. 31 alin. (1), titlul cap. V, art. 34 alin. (2) lit. c); introduce lit. h) la alin. (2) al art. 5; abrogă alin. (4) al art. 7, lit. f) a art. 25.
Modificată: O.G. nr.34/2004 pentru modificarea și completarea unor dispoziții legale privind serviciile publice de gospodărie comunală
introduce alin.(4) la art.19
  L. nr.570/2004 privind unele măsuri pentru privatizarea societăților comerciale filiale de distribuție și furnizare a energiei electrice "Electrica Dobrogea" - S.A. și "Electrica Banat" - S.A., precum și unele măsuri pentru reglementarea activității societăților comerciale din domeniul distribuției de energie electrică
abrogă art.41
Abrogată: L. nr.230/2006 LEGEA serviciului de iluminat public
- la data de 21 martie 2007


Miercuri, 08 februarie 2023, 02:30

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.