LEGE nr.53 din 24 ianuarie 2003
Codul muncii
Fisa actului

Sesizari privind exceptia de neconstitutionalitate:
Excepție de neconstituționalitate respinsă: D.C.C. nr.24/2003 DECIZIA asupra sesizării de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 40 alin. (2) lit. d), art. 52 alin. (1) lit. c), art. 53 alin. (1), art. 69, 70, 71, 129, 164 și 223 din Codul muncii, adoptat de Camera Deputaților și de Senat în ședința comună din 9 decembrie 2002
  D.C.C. nr.63/2004 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 264 alin. (1) lit. a) coroborat cu art. 267 alin. (1) din Codul muncii
art. 264 alin. (1) lit. a) coroborat cu art. 267 alin. (1)
  D.C.C. nr.136/2004 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 268 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificările și completările ulterioare
art. 268 alin. (1)
  D.C.C. nr.271/2004 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 195 alin. (1), (2) și (3) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificările și completările ulterioare
art. 195 alin. (1), (2) și (3)
  D.C.C. nr.312/2004 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 141 alin. (4) și ale art. 164 alin. (2) din Codul muncii
art.141 alin. (4), art.164 alin. (2)
  D.C.C. nr.331/2004 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 140 alin. (4) din Legea nr. 53/2003 (Codul muncii)
art. 140 alin. (4)
  D.C.C. nr.378/2004 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 57 alin. (2), art. 77 și art. 283 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificările și completările ulterioare
art. 57 alin. (2), art. 77 și art. 283 alin. (1) lit. d)
  D.C.C. nr.379/2004 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 65 și art. 269 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificările și completările ulterioare
art. 65 și art. 269 alin. (1)
  D.C.C. nr.380/2004 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 8 alin. (1) și (2) din Legea nr. 130/1996 privind contractul colectiv de muncă, republicată, și ale art. 238 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificările și completările ulterioare
art. 238 alin. (1)
  D.C.C. nr.494/2004 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 58 și 104 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară și a dispozițiilor art. 38, 165, 284 și 287 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii
art. 38, 165, 284 și 287
  D.C.C. nr.545/2004 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 56 lit. h) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii
art. 56 lit. h)
  D.C.C. nr.269/2005 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 78 alin. (2) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii
art. 78 alin. (2)
  D.C.C. nr.322/2005 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 38 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii
art. 38
  D.C.C. nr.350/2005 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 77 alin. (2) din Legea nr. 168/1999 privind soluționarea conflictelor de muncă, precum și a celor ale art. 64, art. 72 alin. (2) și (3), art. 74 alin. (1) lit. c) și d) și art. 288 teza a doua din Codul muncii (Legea nr. 53/2003)
art. 64, art. 72 alin. (2) și (3), art. 74 alin. (1) lit. c) și d) și art. 288 teza a doua
  D.C.C. nr.356/2005 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 38 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii
  D.C.C. nr.383/2005 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 268 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii
art. 268
  D.C.C. nr.448/2005 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 16 alin. (1) și ale art. 276 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii
  D.C.C. nr.506/2005 la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 62 alin. (2) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii
  D.C.C. nr.520/2005 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 52 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 53/2003 Codul muncii
  D.C.C. nr.650/2005 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 274 alin. (1) și art. 275 din Legea nr. 53/2003 Codul muncii
  D.C.C. nr.342/2006 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 283 alin. (2) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii
art. 283 alin. (2)
  D.C.C. nr.409/2006 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 81 lit. b) și ale art. 287 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii
art. 81 lit. b) și ale art. 287
  D.C.C. nr.454/2006 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 81 lit. b) și art. 287 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii
art. 81 lit. b) și art. 287
  D.C.C. nr.511/2006 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 8 alin. (1) și (2) din Legea nr. 130/1996 privind contractul colectiv de muncă și ale art. 238 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii
art. 238 alin. (1)
  D.C.C. nr.615/2006 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 2 lit. b), art. 12 alin. (1) lit. d) și art. 14 alin. (1), coroborate cu art. 2 lit. c) din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, precum și ale art. 158 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii
art. 158 alin. (1)
  D.C.C. nr.655/2006 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 16 alin. (1) și art. 276 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii
art. 16 alin. (1) și art. 276 alin. (1) lit. e)
  D.C.C. nr.721/2006 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 269 alin. (1) și (2) din Codul muncii și art. 21 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare
- art.269 alin.(1) și (2)
  D.C.C. nr.718/2006 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 79 alin. (1), (3) și (7) și ale art. 287 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii
art. 79 alin. (1), (3) și (7) și ale art. 287
  D.C.C. nr.44/2007 DECIZIA nr. 44 din 11 ianuarie 2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 283 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 53/2003 Codul muncii și ale art. 73 lit. b) din Legea nr. 168/1999 privind soluționarea conflictelor de muncă
- art.283 alin.(1) lit.d)
  D.C.C. nr.45/2007 DECIZIA nr. 45 din 11 ianuarie 2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 283 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 53/2003 Codul muncii
- art.283 alin.(1) lit.d)
  D.C.C. nr.46/2007 DECIZIA nr. 46 din 11 ianuarie 2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 141 alin. (4) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii
- art. 141 alin. (4)
  D.C.C. nr.58/2007 DECIZIA nr. 58 din 16 ianuarie 2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 266, art. 267 și art. 268 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii
- art. 266, art. 267 și art. 268
  D.C.C. nr.123/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 164 alin. (2), art. 273, art. 274 și art. 275 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii
art. 164 alin. (2), art. 273, art. 274 și art. 275
  D.C.C. nr.124/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 223 alin. (2) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii
art. 223 alin. (2)
  D.C.C. nr.224/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 141 alin. (4) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii
art. 141 alin. (4)
  D.C.C. nr.265/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 16 alin. (1) și (2) și art. 276 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii
art. 16 alin. (1) și (2) și art. 276 alin. (1) lit. e)
  D.C.C. nr.318/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 78 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii
art. 78 alin. (1)
  D.C.C. nr.319/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 268 alin. (2) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii
art. 268 alin. (2)
  D.C.C. nr.348/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 272 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii
art. 272 alin. (1)
  D.C.C. nr.358/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 16 alin. (1) și art. 276 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii
art. 16 alin. (1) și art. 276 alin. (1) lit. e)
  D.C.C. nr.385/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 145 alin. (1) și (2) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii și ale art. 23 alin. (3) și (6) din Ordonanța Guvernului nr. 10/2007 privind creșterile salariale ce se vor acorda în anul 2007 personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar și personalului salarizat potrivit anexelor nr. II și III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar și a indemnizațiilor pentru persoane care ocupă funcții de demnitate publică
art. 145 alin. (1) și (2)
  D.C.C. nr.417/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 65 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 55/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii
art. 65
  D.C.C. nr.418/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 16 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii
art. 16 alin. (1)
  D.C.C. nr.608/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 62 alin. (2), ale art. 267 și 268 din Codul muncii
art. 62 alin. (2), ale art. 267 și 268
  D.C.C. nr.637/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 41 alin. (3) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii
art. 41 alin. (3)
  D.C.C. nr.654/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 62 alin. (2) și ale art. 268 alin. (2) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, precum și ale art. 10 alin. (2) din Legea nr. 264/2004 privind organizarea și funcționarea Academiei de Științe Medicale
art. 62 alin. (2) și ale art. 268 alin. (2)
  D.C.C. nr.926/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 52 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii
art. 52 alin. (1) lit. c)
  D.C.C. nr.980/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 269 alin. (1) din Codul muncii
art. 269 alin. (1)
  D.C.C. nr.1.076/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 161 alin. (4) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii
art. 161 alin. (4)
  D.C.C. nr.1.117/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 409 din Codul de procedură civilă, art. 55 alin. (1) și (2) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal și art. 155 din Codul muncii
art. 155
  D.C.C. nr.1.230/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 77 și art. 78 alin. (2) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii
art. 77 și art. 78 alin. (2)
  D.C.C. nr.1.231/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 268 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii
art. 268 alin. (2) lit. c)
  D.C.C. nr.89/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 69 alin. (2) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii
art. 69 alin. (2)
  D.C.C. nr.95/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 62 alin. (2), art. 267 și art. 268 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii
art. 62 alin. (2), art. 267 și art. 268
  D.C.C. nr.87/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art.268 alin. (2) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii
art.268 alin. (2)
  D.C.C. nr.96/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 241 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii
art. 241 alin. (1) lit. d)
  D.C.C. nr.82/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 283 alin. (1) lit. c) și art. 286-288 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii
art. 283 alin. (1) lit. c) și art. 286-288
  D.C.C. nr.222/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 283 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii
  D.C.C. nr.345/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 194 și 195 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii
  D.C.C. nr.352/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 42 alin. (1), art. 43, art. 45 și art. 48 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii
art. 42 alin. (1), art. 43, art. 45 și art. 48
  D.C.C. nr.396/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 11, art. 241 alin. (1) și art. 247 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii
art. 11, art. 241 alin. (1) și art. 247
  D.C.C. nr.458/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 8 alin. (2) din Legea nr. 130/1996 privind contractul colectiv de muncă și ale art. 238 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 Codul muncii
art. 238 alin. (1)
  D.C.C. nr.660/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 56 lit. e) și art. 57 alin. (3) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii
art. 56 lit. e) și art. 57 alin. (3)
  D.C.C. nr.689/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 61 lit. e) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii
art. 61 lit. e)
  D.C.C. nr.763/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 283 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii
art. 283 alin. (1) lit. c)
  D.C.C. nr.739/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 6 alin. (7) din Ordonanța Guvernului nr. 12/2008 privind organizarea și finanțarea rezidențiatului și ale art. 195 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii
art. 195
  D.C.C. nr.855/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 195 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii
art. 195
  D.C.C. nr.926/2008 DECIZIA nr. 926 din 16 septembrie 2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 283 alin. (1) lit. c) din Codul muncii
- art.283 alin.(1) lit. c)
  D.C.C. nr.961/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 276 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, precum și a dispozițiilor art. 15-20, art. 28 alin. (2), art. 29, art. 31-34 și art. 39 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor
art. 276 alin. (1) lit. e)
  D.C.C. nr.1.003/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 61 lit. e) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii și ale art. 41 alin. (5) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale
art. 61 lit. e)
  D.C.C. nr.253/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 56 lit. e) și art. 57 alin. (3) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii
art. 56 lit. e) și art. 57 alin. (3)
  D.C.C. nr.254/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 284 alin. (2) și art. 298 alin. (2) ultima liniuță din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii
art. 284 alin. (2) și art. 298 alin. (2) ultima liniuță
  D.C.C. nr.504/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 283 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii
art. 283 alin. (1) lit. d)
  D.C.C. nr.657/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 31 alin. (41) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii
art. 31 alin. (41)
  D.C.C. nr.767/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 56 lit. i) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii
art. 56 lit. i)
  D.C.C. nr.840/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 65 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii
art. 65
  D.C.C. nr.1.015/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 286, art. 287 și art. 288 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, ale art. 74, art. 75 și art. 77 din Legea nr. 168/1999 privind soluționarea conflictelor de muncă și ale art. 164 din Codul de procedură civilă
art. 286, art. 287 și art. 288
  D.C.C. nr.1.016/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 298 alin. (2) ultima liniuță din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii
art. 298 alin. (2) ultima liniuță
  D.C.C. nr.1.017/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 298 alin. (2) ultima liniuță din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii
art. 298 alin. (2) ultima liniuță
  D.C.C. nr.1.003/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 16 alin. (1) și (2) și art. 276 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 53/2003 Codul muncii
art. 16 alin. (1) și (2) și art. 276 alin. (1) lit. e)
  D.C.C. nr.1.004/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 109 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii
art. 109 alin. (1)
  D.C.C. nr.1.005/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 298 alin. (2) ultima liniuță din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii
art. 298 alin. (2) ultima liniuță
  D.C.C. nr.1.036/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 298 alin. (2) ultima liniuță din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii
art. 298 alin. (2) ultima liniuță
  D.C.C. nr.1.101/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 78 alin. (2) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii
art. 78 alin. (2)
  D.C.C. nr.1.109/2009 privind excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 16 alin. (1) și art. 276 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii
art. 16 alin. (1) și art. 276 alin. (1) lit. e)
  D.C.C. nr.1.133/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 298 alin. (2) ultima liniuță din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii
art. 298 alin. (2) ultima liniuță
  D.C.C. nr.1.154/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 298 alin. (2) ultima liniuță din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii
art. 298 alin. (2) ultima liniuță
  D.C.C. nr.1.186/2009 privind excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 298 alin. (2) ultima liniuță din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii
- art. 298 alin. (2) ultima liniuță
  D.C.C. nr.1.229/2009 referitoare la excepția de neconstitu ționalitate a prevederilor art. 298 alin. (2) ultima liniuță din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii
art. 298 alin. (2) ultima liniuță
  D.C.C. nr.1.238/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 298 alin. (2) ultima liniuță din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii
art. 298 alin. (2) ultima liniuță
  D.C.C. nr.1.278/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 286-288 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, art. 74, art. 75 și art. 77 din Legea nr. 168/1999 privind soluționarea conflictelor de muncă, precum și a dispozițiilor art. 164 din Codul de procedură civilă
art. 286-288
  D.C.C. nr.1.284/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 298 alin. (2) ultima liniuță din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii
art. 298 alin. (2)
  D.C.C. nr.1.283/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 31 alin. (41) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii
art. 31 alin. (41)
  D.C.C. nr.1.310/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 238 alin. (1) și (2) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii
art. 238 alin. (1) și (2)
  D.C.C. nr.1.347/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 298 alin. (2) ultima liniuță din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii
- art. 298 alin. (2) ultima liniuță
  D.C.C. nr.1.377/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 298 alin. (2) ultima liniuță din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii
art. 298 alin. (2) ultima liniuță
  D.C.C. nr.1.381/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 298 alin. (2) ultima liniuță din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii
art. 298 alin. (2) ultima liniuță
  D.C.C. nr.1.380/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 286, art. 287 și art. 288 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, ale art. 74, art. 75 și art. 77 din Legea nr. 168/1999 privind soluționarea conflictelor de muncă și ale art. 164 din Codul de procedură civilă
art. 286, art. 287 și art. 288
  D.C.C. nr.1.391/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 298 alin. (2) ultima liniuță din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii
art. 298 alin. (2) ultima liniuță
  D.C.C. nr.1.383/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 286, art. 287 și art. 288 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, ale art. 74, art. 75 și art. 77 din Legea nr. 168/1999 privind soluționarea conflictelor de muncă și ale art. 164 din Codul de procedură civilă
art. 286, art. 287 și art. 288
  D.C.C. nr.1.407/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 298 alin. (2) ultima liniuță din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii
art. 298 alin. (2) ultima liniuță
  D.C.C. nr.1.406/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 286, art. 287 și art. 288 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, ale art. 74, art. 75 și art. 77 din Legea nr. 168/1999 și ale art. 164 din Codul de procedură civilă
art. 286, art. 287 și art. 288
  D.C.C. nr.1.405/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 298 alin. (2) ultima liniuță din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii
art. 298 alin. (2) ultima liniuță
  D.C.C. nr.1.412/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 268 alin. (2) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii
art. 268 alin. (2)
  D.C.C. nr.1.404/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 286, art. 287 și art. 288 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, ale art. 74, art. 75 și art. 77 din Legea nr. 168/1999 privind soluționarea conflictelor de muncă și ale art. 164 din Codul de procedură civilă
art. 286, art. 287 și art. 288
  D.C.C. nr.1.453/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 266-268 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii
art. 266-268
  D.C.C. nr.1.425/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 286, art. 287 și art. 288 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, ale art. 74, art. 75 și art. 77 din Legea nr. 168/1999 privind soluționarea conflictelor de muncă și ale art. 164 din Codul de procedură civilă
- art. 286, art. 287 și art. 288
  D.C.C. nr.1.438/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 298 alin. (2) ultima liniuță din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii
- art. 298 alin. (2) ultima liniuță
  D.C.C. nr.1.489/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 298 alin. (2) ultima liniuță din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii
art. 298 alin. (2) ultima liniuță
  D.C.C. nr.1.505/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 287 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii
art. 287
  D.C.C. nr.1.504/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 298 alin. (2) ultima liniuță din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii
art. 298 alin. (2) ultima liniuță
  D.C.C. nr.1.507/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 286, art. 287 și art. 288 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, ale art. 74, art. 75 și art. 77 din Legea nr. 168/1999 privind soluționarea conflictelor de muncă și ale art. 164 din Codul de procedură civilă
art. 286, art. 287 și art. 288
  D.C.C. nr.1.517/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 298 alin. (2) ultima liniuță din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii
art. 298 alin. (2) ultima liniuță
  D.C.C. nr.1.533/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 276 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii
art. 276 alin. (1) lit. e)
  D.C.C. nr.1.524/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 298 alin. (2) ultima liniuță din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii
art. 298 alin. (2) ultima liniuță
  D.C.C. nr.1.579/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 298 alin. (2) ultima liniuță din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii
art. 298 alin. (2) ultima liniuță
  D.C.C. nr.1.580/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 298 alin. (2) ultima liniuță din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii
art. 298 alin. (2) ultima liniuță
  D.C.C. nr.1.572/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 284 alin. (2) din Legea nr. 53/2003 — Codul muncii
art. 284 alin. (2)
  D.C.C. nr.1.593/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 298 alin. (2) ultima liniuță din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii
art. 298 alin. (2) ultima liniuță
  D.C.C. nr.1.626/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 298 alin. (2) ultima liniuță din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii
art. 298 alin. (2) ultima liniuță
  D.C.C. nr.1.624/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 298 alin. (2) ultima liniuță din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii
art. 298 alin. (2) ultima liniuță
  D.C.C. nr.1.628/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 286-288 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, ale art. 74, 75 și 77 din Legea nr. 168/1999 privind soluționarea conflictelor de muncă și ale art. 164 din Codul de procedură civilă
art. 286-288
  D.C.C. nr.1.627/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 298 alin. (2) ultima liniuță din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii
art. 298 alin. (2) ultima liniuță
  D.C.C. nr.1.642/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 298 alin. (2) ultima liniuță din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii
art. 298 alin. (2) ultima liniuță
  D.C.C. nr.1.656/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 298 alin. (2) ultima liniuță din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii
art. 298 alin. (2) ultima liniuță
  D.C.C. nr.1.656 bis/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 286, art. 287 și art. 288 din Legea nr. 53/2003 Codul muncii, ale art. 74, art. 75 și art. 77 din Legea nr. 168/1999 privind soluționarea conflictelor de muncă, precum și ale art. 164 din Codul de procedură civilă
art. 286, art. 287 și art. 288
  D.C.C. nr.1.675/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 268 alin. (2) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii
art. 268 alin. (2)
  D.C.C. nr.1.702/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 7 și art. 8 din Decretul nr. 167/1958 privitor la prescripția extinctivă și art. 283 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii
art. 283 alin. (1) lit. c)
  D.C.C. nr.1.705/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 286, art. 287 și art. 288 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, ale art. 74, art. 75 și art. 77 din Legea nr. 168/1999 privind soluționarea conflictelor de muncă și ale art. 164 din Codul de procedură civilă
art. 286, art. 287 și art. 288
  D.C.C. nr.1/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 41 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii
art. 41 alin. (1)
  D.C.C. nr.3/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 298 alin. (2) ultima liniuță din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii
art. 298 alin. (2) ultima liniuță
  D.C.C. nr.4/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 286, art. 287 și art. 288 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, ale art. 74, art. 75 și art. 77 din Legea nr. 168/1999 privind soluționarea conflictelor de muncă și ale art. 164 din Codul de procedură civilă
art. 286, art. 287 și art. 288
  D.C.C. nr.54/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 298 alin. (2) ultima liniuță din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii
art. 298 alin. (2) ultima liniuță
  D.C.C. nr.67/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 298 alin. (2) ultima liniuță din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii
art. 298 alin. (2) ultima liniuță
  D.C.C. nr.66/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 286, art. 287 și art. 288 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, ale art. 74, art. 75 și art. 77 din Legea nr. 168/1999 privind soluționarea conflictelor de muncă și ale art. 164 din Codul de procedură civilă
art. 286, art. 287 și art. 288
  D.C.C. nr.70/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 298 alin. (2) ultima liniuță din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii
art. 298 alin. (2) ultima liniuță
  D.C.C. nr.74/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 298 alin. (2) ultima liniuță din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii
art. 298 alin. (2) ultima liniuță
  D.C.C. nr.86/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 298 alin. (2) ultima liniuță din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii
art. 298 alin. (2) ultima liniuță
  D.C.C. nr.85/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 286, art. 287, art. 288 și art. 298 alin. (2) ultima liniuță din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, ale art. 74, art. 75 și art. 77 din Legea nr. 168/1999 privind soluționarea conflictelor de muncă și ale art. 164 din Codul de procedură civilă
art. 286, art. 287, art. 288 și art. 298 alin. (2) ultima liniuță
  D.C.C. nr.87/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 298 alin. (2) ultima liniuță din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii
art. 298 alin. (2) ultima liniuță
  D.C.C. nr.90/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 298 alin. (2) ultima liniuță din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii
art. 298 alin. (2) ultima liniuță
  D.C.C. nr.107/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 298 alin. (2) ultima liniuță din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii
art. 298 alin. (2) ultima liniuță
  D.C.C. nr.126/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 298 alin. (2) ultima liniuță din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii
art. 298 alin. (2) ultima liniuță
  D.C.C. nr.166/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 298 alin. (2) ultima liniuță din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii
art. 298 alin. (2) ultima liniuță
  D.C.C. nr.150/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 78 alin. (2) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii
art. 78 alin. (2)
  D.C.C. nr.167/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 286-288 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, ale art. 74, art. 75 și art. 77 din Legea nr. 168/1999 privind soluționarea conflictelor de muncă și ale art. 164 din Codul de procedură civilă
art. 286-288
  D.C.C. nr.149/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 298 alin. (2) ultima liniuță din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii
art. 298 alin. (2) ultima liniuță
  D.C.C. nr.187/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 298 alin. (2) ultima liniuță din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii
art. 298 alin. (2) ultima liniuță
  D.C.C. nr.184/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 298 alin. (2) ultima liniuță din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii
art. 298 alin. (2) ultima liniuță
  D.C.C. nr.179/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 287 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii
art. 287
  D.C.C. nr.178/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 298 alin. (2) ultima liniuță din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii
art. 298 alin. (2) ultima liniuță
  D.C.C. nr.180/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 286, art. 287, art. 288 și art. 298 alin. (2) ultima liniuță din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, ale art. 74, art. 75 și art. 77 din Legea nr. 168/1999 privind soluționarea conflictelor de muncă și ale art. 164 din Codul de procedură civilă
art. 286, art. 287, art. 288 și art. 298 alin. (2) ultima liniuță
  D.C.C. nr.193/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 62 alin. (2), art. 63 alin. (2), art. 64 alin. (1) și art. 73 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii și art. 244 alin. 1 pct. 2 din Codul de procedură civilă
art. 62 alin. (2), art. 63 alin. (2), art. 64 alin. (1) și art. 73
  D.C.C. nr.245/2010 DECIZIA nr. 245 din 16 martie 2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 223 alin. (2) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii
art. 223 alin. (2)
  D.C.C. nr.265/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 268 alin. (2) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii
art. 268 alin. (2)
  D.C.C. nr.317/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 286, 287 și 288 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, ale art. 74, 75 și 77 din Legea nr. 168/1999 privind soluționarea conflictelor de muncă și ale art. 164 din Codul de procedură civilă
art. 286, 287 și 288
  D.C.C. nr.318/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 298 alin. (2) ultima liniuță din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii
art. 298 alin. (2) ultima liniuță
  D.C.C. nr.369/2010 DECIZIA nr. 369 din 25 martie 2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 286, art. 287 și art. 288 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, art. 74, art. 75 și art. 77 din Legea nr. 168/1999 privind soluționarea conflictelor de muncă și art. 164 din Codul de procedură civilă
- art. 286, art. 287, art. 288
  D.C.C. nr.453/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 298 alin. (2) ultima liniuță din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii
art. 298 alin. (2) ultima liniuță
  D.C.C. nr.473/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 222, ale art. 282 și ale art. 287 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, ale art. 73 din Legea nr. 168/1999 privind soluționarea conflictelor de muncă și ale art. 28 alin. (2) din Legea sindicatelor nr. 54/2003
art. 222, ale art. 282 și ale art. 287
  D.C.C. nr.520/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 298 alin. (2) ultima liniuță din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii
art. 298 alin. (2) ultima liniuță
  D.C.C. nr.544/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 298 alin. (2) ultima liniuță din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii
art. 298 alin. (2) ultima liniuță
  D.C.C. nr.545/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 298 alin. (2) ultima liniuță din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii
art. 298 alin. (2) ultima liniuță
  D.C.C. nr.561/2010 DECIZE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 287 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii
art. 287
  D.C.C. nr.562/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 287 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii și art. 3041 din Codul de procedură civilă
art. 287
  D.C.C. nr.594/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 287 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii și ale art. 3041 din Codul de procedură civilă
art. 287
  D.C.C. nr.618/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 286, art. 287 și art. 288 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, ale art. 74, art. 75 și art. 77 din Legea nr. 168/1999 privind soluționarea conflictelor de muncă și ale art. 164 din Codul de procedură civilă
art. 286, art. 287 și art. 288
  D.C.C. nr.614/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 298 alin. (2) ultima liniuță din Codul muncii
art. 298 alin. (2) ultima liniuță
  D.C.C. nr.609/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 286, art. 287 și art. 288 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, precum și a celor ale art. 74, art. 75 și art. 77 din Legea nr. 168/1999 privind soluționarea conflictelor de muncă
art. 286, art. 287 și art. 288
  D.C.C. nr.684/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 298 alin. (2) ultima liniuță din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii
- art. 298 alin. (2) ultima liniuță
  D.C.C. nr.691/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 298 alin. (2) ultima liniuță din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii
art. 298 alin. (2) ultima liniuță
  D.C.C. nr.692/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 287 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii și ale art. 3041 din Codul de procedură civilă
art. 287
  D.C.C. nr.705/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 222, 282, 286, 287 și 288 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, ale art. 73, 74, 75 și 77 din Legea nr. 168/1999 privind soluționarea conflictelor de muncă, ale art. 28 alin. (2) din Legea sindicatelor nr. 54/2003, precum și a dispozițiilor art. 164 din Codul de procedură civilă
art. 222, 282, 286, 287 și 288
  D.C.C. nr.706/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 298 alin. (2) ultima liniuță din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii
art. 298 alin. (2) ultima liniuță
  D.C.C. nr.719/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 42 alin. (1), art. 45 și art. 48 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii
art. 42 alin. (1), art. 45 și art. 48
  D.C.C. nr.728/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 60 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii
art. 60 alin. (1) lit. a)
  D.C.C. nr.795/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 298 alin. (2) ultima liniuță din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii
art. 298 alin. (2) ultima liniuță
  D.C.C. nr.801/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 286, 287 și 288 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, ale art. 74, 75 și 77 din Legea nr. 168/1999 privind soluționarea conflictelor de muncă și ale art. 164 din Codul de procedură civilă
art. 286, 287 și 288
  D.C.C. nr.796/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 287 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii
art. 287
  D.C.C. nr.797/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 287 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii și ale art. 3041 din Codul de procedură civilă
art. 287
  D.C.C. nr.938/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 16 alin. (1) și art. 276 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii
art. 16 alin. (1) și art. 276 alin. (1) lit. d)
  D.C.C. nr.949/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 286, 287, 288 și art. 298 alin. (2) ultima liniuță din Legea nr. 53/2003 Codul muncii, art. 74, 75 și 77 din Legea nr. 168/1999 privind soluționarea conflictelor de muncă și art. 164 din Codul de procedură civilă
art. 286, 287, 288 și art. 298 alin. (2) ultima liniuță
  D.C.C. nr.1.007/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 283 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii
art. 283 alin. (1) lit. e)
  D.C.C. nr.1.005/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 268 alin. (2) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii
art. 268 alin. (2)
  D.C.C. nr.1.010/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 163 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii
art. 163 alin. (1)
  D.C.C. nr.1.001/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 39 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii
art. 39 alin. (1)
  D.C.C. nr.1.075/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 286-288 și art. 298 alin. (2) ultima liniuță din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, ale art. 74, 75 și 77 din Legea nr. 168/1999 privind soluționarea conflictelor de muncă și ale art. 164 din Codul de procedură civilă
- art. 298 alin. (2) ultima liniuță, art. 286 - 288
  D.C.C. nr.1.074/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 286-288 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, ale art. 74, 75 și 77 din Legea nr. 168/1999 privind soluționarea conflictelor de muncă și ale art.164 din Codul de procedură civilă
- art. 286-288
  D.C.C. nr.1.123/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 287 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii și ale art. 3041 din Codul de procedură civilă
- art. 287
  D.C.C. nr.1.133/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 287 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii
art. 287
  D.C.C. nr.1.157/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 222 și 282 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, ale art. 73 din Legea nr. 168/1999 privind soluționarea conflictelor de muncă și ale art. 28 alin. (2) din Legea sindicatelor nr. 54/2003
- art. 222 și art. 282
  D.C.C. nr.1.148/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 298 alin. (2) ultima liniuță din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii
- art. 298 alin. (2) ultima liniuță
  D.C.C. nr.1.201/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 64 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii
- art. 64
  D.C.C. nr.1.194/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 222, art. 282, art. 286-288 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, ale art. 73-75 și art. 77 din Legea nr. 168/1999 privind soluționarea conflictelor de muncă, ale art. 164 din Codul de procedură civilă și ale art. 28 alin. (2) din Legea sindicatelor nr. 54/2003
- art. 222, art. 282, art. 286 - 288
  D.C.C. nr.1.188/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 286-288 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, ale art. 74, 75 și 77 din Legea nr. 168/1999 privind soluționarea conflictelor de muncă și ale art. 164 din Codul de procedură civilă
- art. 286-288
  D.C.C. nr.1.199/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 298 alin. (2) ultima liniuță din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii
- art. 298 alin. (2) ultima liniuță
  D.C.C. nr.1.220/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 222, 282 și art. 298 alin. (2) ultima liniuță din Legea nr. 53/2003 Codul muncii, art. 73 din Legea nr. 168/1999 privind soluționarea conflictelor de muncă și art. 28 alin. (2) din Legea sindicatelor nr. 54/2003
- art. 222, art. 282, art. 298 alin. (2) ultima liniuță
  D.C.C. nr.1.221/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 287 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii și ale art. 3041 din Codul de procedură civilă
- art. 287
  D.C.C. nr.1.256/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 287 din Legea nr. 53/2003 -Codul muncii și ale art. 3041 din Codul de procedură civilă
- art. 287
  D.C.C. nr.1.247/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 264-268 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii
art. 264-268
  D.C.C. nr.1.239/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 22 alin. (2) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii
- art. 22 alin. (2)
  D.C.C. nr.1.241/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 78 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii
- art. 78 alin. (1)
  D.C.C. nr.1.265/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 287 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii și ale art. 3041 din Codul de procedură civilă
- art. 287
  D.C.C. nr.1.277/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 21-24 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii
- art. 21- 24
  D.C.C. nr.1.321/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 287 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii
- art. 287
  D.C.C. nr.1.302/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 11 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii
- art. 11
  D.C.C. nr.1.328/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 55 din Codul familiei
- art. 55
  D.C.C. nr.1.349/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 286, art. 287 și art. 288 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, ale art. 74, art. 75 și art. 77 din Legea nr. 168/1999 privind soluționarea conflictelor de muncă și ale art. 164 din Codul de procedură civilă
- art. 286, art. 287
  D.C.C. nr.1.361/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 286-288 și art. 298 alin. (2) ultima liniuță din Legea nr. 53/2003 Codul muncii, ale art. 74, art. 75 și art. 77 din Legea nr. 168/1999 privind soluționarea conflictelor de muncă și ale art. 164 din Codul de procedură civilă
- art. 286-288, art. 298 alin. (2) ultima liniuță
  D.C.C. nr.1.362/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 287 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii și ale art. 3041 din Codul de procedură civilă
- art. 287
  D.C.C. nr.1.427/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 287 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii
art. 287
  D.C.C. nr.1.424/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 222 și art. 282 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, ale art. 73 din Legea nr. 168/1999 privind soluționarea conflictelor de muncă și ale art. 28 alin. (2) din Legea sindicatelor nr. 54/2003
art. 222 și art. 282
  D.C.C. nr.1.426/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 298 alin. (2) ultima liniuță din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii și ale art. 299 alin. 1 din Codul de procedură civilă
art. 298 alin. (2) ultima liniuță
  D.C.C. nr.1.432/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 298 alin. (2) ultima liniuță din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii
art. 298 alin. (2) ultima liniuță
  D.C.C. nr.1.540/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 286, art. 287 și art. 288 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, ale art. 74, art. 75 și art. 77 din Legea nr. 168/1999 privind soluționarea conflictelor de muncă și ale art. 164 din Codul de procedură civilă
art. 286, art. 287 și art. 288
  D.C.C. nr.1.603/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 161 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii
art. 161
  D.C.C. nr.1.600/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 276 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii
art. 276 alin. (1) lit. e)
  D.C.C. nr.1.606/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 16 alin. (1) și art. 276 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 53/2003 Codul muncii
art. 16 alin. (1) și art. 276 alin. (1) lit. e)
  D.C.C. nr.1.640/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 287 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii și art. 3041 din Codul de procedură civilă
- art. 287
  D.C.C. nr.34/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 286-288 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii și ale art. 74, art. 75 și art. 77 din Legea nr. 168/1999 privind soluționarea conflictelor de muncă
art. 286-288
  D.C.C. nr.48/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 287 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii
art. 287
  D.C.C. nr.49/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 287 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii și ale art. 3041 din Codul de procedură civilă
- art. 287
  D.C.C. nr.86/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 52 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii
art. 52 alin. (1) lit. c)
  D.C.C. nr.88/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 238 alin. (1) și (2) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii
art. 238 alin. (1) și (2)
  D.C.C. nr.87/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 166 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii
art. 166 alin. (1)
  D.C.C. nr.175/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 65 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii
art. 65
  D.C.C. nr.166/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 286, 287 și 288 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, ale art. 74, 75 și 77 din Legea nr. 168/1999 privind soluționarea conflictelor de muncă, precum și ale art. 164 din Codul de procedură civilă
art. 286, 287 și 288
  D.C.C. nr.177/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 298 alin. (2) ultima liniuță din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii
- art. 298 alin. (2) ultima liniuță
  D.C.C. nr.210/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 286, art. 287 și art. 288 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, ale art. 74, art. 75 și art. 77 din Legea nr. 168/1999 privind soluționarea conflictelor de muncă și ale art. 164 din Codul de procedură civilă
art. 286, art. 287 și art. 288
  D.C.C. nr.274/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 272 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii
- art. 272 alin. (1)
  D.C.C. nr.433/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 287 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii
- art. 287
  D.C.C. nr.654/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 286, art. 287 și art. 288 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii și ale art. 74, art. 75 și art. 77 din Legea nr. 168/1999 privind soluționarea conflictelor de muncă
art. 286, art. 287 și art. 288
  D.C.C. nr.637/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 132 alin. (3) din Legea dialogului social nr. 62/2011 și ale art. 238 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii
- art. 238 alin. (1)
  D.C.C. nr.646/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 155 și art. 238 alin. (3) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii
- art. 238 alin. (3), art. 155
  D.C.C. nr.647/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 287 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii și ale art. 3041 din Codul de procedură civilă
- art. 287
  D.C.C. nr.650/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 286-288 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, ale art. 74, art. 75 și art. 77 din Legea nr. 168/1999 privind soluționarea conflictelor de muncă și ale art. 164 din Codul de procedură civilă
- art. 286 - 288
  D.C.C. nr.653/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 31 alin. (3) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii
- art. 31 alin. (3)
  D.C.C. nr.659/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 39 alin. (2), art. 40 alin. (2) lit. a) și art. 41 din Legea nr. 53/2003 Codul muncii
- art. 39 alin. (2), art. 40 alin. (2) lit. a) și art. 41
  D.C.C. nr.660/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 164 alin. (2) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii
- art. 164 alin. (2)
  D.C.C. nr.662/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 16 alin. (1) și ale art. 276 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii
- art. 16 alin. (1) și ale art. 276 alin. (1) lit. e)
  D.C.C. nr.663/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 287 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii
- art. 287
  D.C.C. nr.645/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 238 alin. (1) și (2) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii
- art. 238 alin. (1) și (2)
  D.C.C. nr.649/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 266-268 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii
- art. 266 - 268
  D.C.C. nr.648/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 298 alin. (2) ultima liniuță din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii
- art. 298 alin. (2) ultima liniuță
  D.C.C. nr.698/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 271, 272 și 273 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, ale art. 74, 75 și 77 din Legea nr. 168/1999 privind soluționarea conflictelor de muncă și ale art. 164 din Codul de procedură civilă
- art. 271, 272 și 273
  D.C.C. nr.743/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 252 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii
- art. 252 alin. (1)
  D.C.C. nr.745/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 166 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii
- art. 166
  D.C.C. nr.744/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 166 alin. (4) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii
art. 166 alin. (4)
  D.C.C. nr.789/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 219 și art. 267 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, precum și ale art. 28 alin. (2) și art. 211 din Legea dialogului social nr. 62/2011
- art. 219, art. 267
  D.C.C. nr.897/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 256 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii
- art. 256 alin. (1)
  D.C.C. nr.899/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 81 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii
- art. 81 alin. (1)
  D.C.C. nr.893/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 11 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 130/1996 privind contractul colectiv de muncă și art. 241 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 53/2003 Codul muncii
art. 241 alin. (1) lit. c)
  D.C.C. nr.945/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 269 alin. (2) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii
- art. 269 alin. (2)
  D.C.C. nr.946/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 256 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii
- art. 256 alin. (1)
  D.C.C. nr.1.066/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 219 și art. 267 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, precum și ale art. 73 din Legea nr. 168/1999 privind soluționarea conflictelor de muncă și ale art. 28 alin. (2) din Legea sindicatelor nr. 54/2003
- art. 219 și art. 267
  D.C.C. nr.1.045/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 219 și art. 267 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, precum și ale art. 73 din Legea nr. 168/1999 privind soluționarea conflictelor de muncă și ale art. 28 din Legea sindicatelor nr. 54/2003
- art. 219 și art. 267
  D.C.C. nr.1.154/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 268 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii
art. 268 alin. (1) lit. a)
  D.C.C. nr.1.236/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 146 alin. (4) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii
art. 146 alin. (4)
  D.C.C. nr.1.237/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 12 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii
art. 12
  D.C.C. nr.1.243/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 252 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii
art. 252 alin. (2) lit. b)
  D.C.C. nr.1.265/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 17 alin. (5) teza finală din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii
art. 17 alin. (5) teza finală
  D.C.C. nr.1.267/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 80 alin. (1) teza finală din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii
art. 80 alin. (1) teza finală
  D.C.C. nr.1.361/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 146 alin. (4) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii
art. 146 alin. (4)
  D.C.C. nr.1.414/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 219 și art. 267 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, art. 73 din Legea nr. 168/1999 privind soluționarea conflictelor de muncă, precum și ale art. 28 alin. (2) din Legea sindicatelor nr. 54/2003
art. 219 și art. 267
  D.C.C. nr.1.459/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 61 lit. e) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii și ale art. 404 alin. (2) și art. 406 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
art. 61 lit. e)
  D.C.C. nr.122/2012 Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 256 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii
art. 256 alin. (1)
  D.C.C. nr.334/2012 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 31 alin. (3) din Codul muncii
art. 31 alin. (3)
  D.C.C. nr.408/2012 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 39 alin. (2) și art. 40 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii
art. 39 alin. (2) și art. 40 alin. (2) lit. a)
  D.C.C. nr.517/2012 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 298 alin. (2) ultima liniuță din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii
- art. 298 alin. (2) ultima liniuță
  D.C.C. nr.775/2012 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 261 și 262 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii
art. 261 și 262
  D.C.C. nr.795/2012 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 168 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii
art. 168
  D.C.C. nr.882/2012 asupra excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 168 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii
art. 168
  D.C.C. nr.23/2013 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 65 alin. (2) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii
- art. 65 alin. (2)
  D.C.C. nr.191/2013 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 260 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii
- art. 260 alin. (1) lit. e)
  D.C.C. nr.182/2013 referitoare la excepția de neoonstituționalitate a dispozițiilor art. 16 alin. (1) și art. 276 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii și ale art. 34 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor
- art. 16 alin. (1) și art. 276 alin. (1) lit. e)
  D.C.C. nr.224/2013 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 16 alin. (1) și art. 260 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii
- 16 alin. (1) și art. 260 alin. (1) lit. e)
  D.C.C. nr.290/2013 referitoare la excepția de neconstitutionalitate a prevederilor art. 80 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii
- art. 80 alin. (1)
  D.C.C. nr.352/2013 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 260 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii
art. 260 alin. (1) lit. e)
  D.C.C. nr.420/2013 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 65 alin. (2) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii
art. 65 alin. (2)
  D.C.C. nr.548/2013 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 260 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii
art. 260 alin. (1) lit. e)
  D.C.C. nr.166/2014 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 260 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii
art. 260 alin. (1) lit. e)
  D.C.C. nr.260/2014 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 74 alin. (5) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii
art. 74 alin. (5)
  D.C.C. nr.308/2014 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 74 alin. (5) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii
art. 74 alin. (5)
  D.C.C. nr.332/2014 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 74 alin. (5) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii
art. 74 alin. (5)
  D.C.C. nr.345/2014 DECIZIA nr. 345 din 17 iunie 2014 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 74 alin. (5) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii
art. 74 alin. (5)
  D.C.C. nr.453/2014 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 74 alin. (5) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii
art. 74 alin. (5)
  D.C.C. nr.760/2014 DECIZIA nr. 760 din 17 decembrie 2014 referitoare la obiecția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. I pct. 3 cu referire la art. 92 alin. (3) și (4), ari. I pct. 4 cu referire la art. 145 alin. (2) și art. I pct. 5 cu referire la art. 145 alin. (4) din Legea pentru modificarea și completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii
art. I pct. 3 cu referire la art. 92 alin. (3) și (4), ari. I pct. 4 cu referire la art. 145 alin. (2) și art. I pct. 5 cu referire la art. 145 alin. (4)
  D.C.C. nr.81/2015 DECIZIA nr. 81 din 26 februarie 2015 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 52 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii
art. 52 alin. (1) lit. b)
  D.C.C. nr.169/2015 DECIZIA nr. 169 din 19 martie 2015 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 268 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii
art. 268 alin. (1) lit. c)
  D.C.C. nr.210/2015 DECIZIA nr. 210 din 31 martie 2015 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 268 alin. (1) lit. c) teza întâi din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii
art. 268 alin. (1) lit. c) teza întâi
  D.C.C. nr.279/2015 DECIZIA nr. 279 din 23 aprilie 2015 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 52 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii
art. 52 alin. (1) lit. b) teza a doua
Excepție de neconstituționalitate admisă: D.C.C. nr.279/2015 DECIZIA nr. 279 din 23 aprilie 2015 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 52 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii
art. 52 alin. (1) lit. b) teza întâi
Excepție de neconstituționalitate respinsă: D.C.C. nr.435/2015 DECIZIA nr. 435 din 9 iunie 2015 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 171 alin. (1) și art. 268 alin. (1) lit. c) teza întâi din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii
art. 171 alin. (1) și art. 268 alin. (1) lit. c) teza întâi
  D.C.C. nr.539/2015 DECIZIA nr. 539 din 14 iulie 2015 referitoare la excepția de ne constituționalitate a dispozițiilor art. 260 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii
art. 260 alin. (1) lit. e)
  D.C.C. nr.587/2015 DECIZIA nr. 587 din 1 octombrie 2015 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 80 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii
art. 80
  D.C.C. nr.654/2015 DECIZIA nr. 654 din 13 octombrie 2015 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 52 alin. (1) lit. b) teza întâi din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii
art. 52 alin. (1) lit. b) teza întâi
  D.C.C. nr.640/2015 DECIZIA nr. 640 din 13 octombrie 2015 referitoare la excepția de neconstituționalitatea prevederilor art. 268 alin. (1) lit. c) teza întâi din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii
art. 268 alin. (1) lit. c) teza întâi
  D.C.C. nr.720/2015 DECIZIA nr. 720 din 29 octombrie 2015 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 171 alin. (1) si art. 268 alin. (1) lit. c) teza întâi din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii
art. 171 alin. (1) si art. 268 alin. (1) lit. c) teza întâi
  D.C.C. nr.725/2015 DECIZIA nr. 725 din 29 octombrie 2015 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 268 alin. (1) lit. c) teza întâi din Legea nr. 53/2003- Codul muncii și ale Legii nr. 63/2011 privind încadrarea și salarizarea în anul 2011 a personalului didactic și didactic auxiliar din învățământ
art. 268 alin. (1) lit. c) teza întâi
  D.C.C. nr.798/2015 DECIZIA nr. 798 din 17 noiembrie 2015 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 171 alin. (1) și art. 268 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii
art. 171 alin. (1) și art. 268
Excepție de neconstituționalitate admisă: D.C.C. nr.814/2015 DECIZIA nr. 814 din 24 noiembrie 2015 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 60 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii
art. 60 alin. (1) lit. g)
Excepție de neconstituționalitate respinsă: D.C.C. nr.810/2015 DECIZIA nr. 810 din 24 noiembrie 2015 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 171 alin. (1) și art. 268 alin. (1) lit. c) teza întâi din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii
art. 171 alin. (1) și art. 268 alin. (1) lit. c) teza întâi
  D.C.C. nr.875/2015 DECIZIA nr. 875 din 15 decembrie 2015 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 171 alin. (1) și art. 268 alin (1) teza întâi din Legea nr. 53/2003 Codul muncii
art. 171 alin. (1) și art. 268 alin (1) teza întâi
  D.C.C. nr.54/2016 DECIZIA nr. 54 din 16 februarie 2016 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 171 alin. (1) și art. 268 alin. (1) lit. c) teza întâi din Legea nr. 53/2003 Codul muncii
art. 171 alin. (1) și art. 268 alin. (1) lit. c) teza întâi
  D.C.C. nr.68/2016 DECIZIA nr. 68 din 18 februarie 2016 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 65 și art. 66 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii
art. 65 și art. 66
  D.C.C. nr.106/2016 DECIZIA nr. 106 din 25 februarie 2016 referitoare la excepția de 2-3 neconstituționalitate a dispozițiilor art. 260 alin. (1) lit. m) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii
art. 260 alin. (1) lit. m)
  D.C.C. nr.99/2016 DECIZIA nr. 99 din 25 februarie 2016 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 171 alin. (1) și art. 268 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii
art. 171 alin. (1) și art. 268
  D.C.C. nr.96/2016 DECIZIA nr. 96 din 25 februarie 2016 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 17 alin. (5) teza finală din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii
art. 17 alin. (5) teza finală
  D.C.C. nr.153/2016 DECIZIA nr. 153 din 17 martie 2016 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 61 lit. b) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii
art. 61 lit. b)
  D.C.C. nr.235/2016 DECIZIA nr. 235 din 19 aprilie 2016 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 60 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii
art. 60 alin. (1) lit. g)
  D.C.C. nr.243/2016 DECIZIA nr. 243 din 19 aprilie 2016 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 80 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii
art. 80 alin. (1)
Excepție de neconstituționalitate admisă: D.C.C. nr.261/2016 DECIZIA nr. 261 din 5 mai 2016 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 52 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii
art. 52 alin. (1) lit. a)
Excepție de neconstituționalitate respinsă: D.C.C. nr.391/2016 DECIZIA nr. 391 din 14 iunie 2016 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 60 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii
art. 60 alin. (1) lit. g)
  D.C.C. nr.403/2016 DECIZIA nr. 403 din 15 iunie 2016 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 8 alin. (1), art. 14 alin. (2), art. 23 alin. (1) și (2), art. 26 alin. (1) și (2) și art. 31 alin. (1) din Legea nr. 489/2006 privind libertatea religioasă și regimul general al cultelor, precum si a dispozițiilor art. 1 alin. (2) din Legea nr. 53/2063 - Codul muncii
art. 1 alin. (2)
  D.C.C. nr.574/2016 DECIZIA nr. 574 din 12 iulie 2016 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 80 alin. (1) și (2) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii
art. 80 alin. (1) și (2)
  D.C.C. nr.457/2017 DECIZIA nr. 457 din 22 iunie 2017 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 268 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii
art. 268 alin. (1) lit. b)
  D.C.C. nr.716/2017 DECIZIA nr. 716 din 9 noiembrie 2017 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 31 alin. (1) și (3) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii
- art. 31 alin. (1) și (3)
Excepție de neconstituționalitate admisă: D.C.C. nr.759/2017 DECIZIA nr. 759 din 23 noiembrie 2017 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 56 alin. (1) lit. c) teza a doua, prima ipoteză din Legea nr. 53/2003 Codul muncii
- art.56 alin. (1) lit. c) teza a doua, prima ipoteză
Excepție de neconstituționalitate respinsă: D.C.C. nr.760/2017 DECIZIA nr. 760 din 23 noiembrie 2017 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 56 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, în interpretarea dată prin Decizia nr. 15 din 6 martie 2017 a înaltei Curți de Casație și Justiție - Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept
- art. 56 alin. (1) lit. f), în interpretarea dată prin Decizia nr. 15 din 6 martie 2017 a înaltei Curți de Casație și Justiție — Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept
  D.C.C. nr.836/2017 DECIZIA nr. 836 din 14 decembrie 2017 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 44 alin. (2) din Codul de procedură civilă și ale art. 251 alin. (3) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii
art. 251 alin. (3)
  D.C.C. nr.846/2017 DECIZIA nr. 846 din 14 decembrie 2017 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 171 alin. (1) și art. 268 alin. (1) lit. c) prima teză din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii
art. 171 alin. (1) și art. 268 alin. (1) lit. c) prima teză
  D.C.C. nr.116/2018 DECIZIA nr. 116 din 13 martie 2018 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 52 alin. (2) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii
art. 52 alin. (2)
  D.C.C. nr.199/2018 DECIZIA nr. 199 din 3 aprilie 2018 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 80 alin. (1) și (2) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii
art. 80 alin. (1) și (2)
  D.C.C. nr.292/2018 DECIZIA nr. 292 din 26 aprilie 2018 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 274 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii
art. 274
Excepție de neconstituționalitate admisă: D.C.C. nr.387/2018 DECIZIA nr. 387 din 5 iunie 2018 referitoare la excepția de neconstituțional itate a dispozițiilor art. 53 alin. (1) teza întâi din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice și ale art. 56 alin. (1) lit. c) teza întâi din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii
- constată că dispozițiile art. 56 alin. (1) lit. c) teza întâi sunt constituționale în măsura în care sintagma „condiții de vârstă standard” nu exclude posibilitatea femeii de a solicita continuarea executării contractului individual de muncă, în condiții identice cu bărbatul, respectiv până la împlinirea vârstei de 65 de ani
Excepție de neconstituționalitate respinsă: D.C.C. nr.523/2018 DECIZIA nr. 523 din 17 iulie 2018 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 31 alin. (1) și (3) și art. 80 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii
art. 31 alin. (1) și (3) și art. 80 alin. (1)
  D.C.C. nr.660/2018 DECIZIA nr. 660 din 30 octombrie 2018 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 31 alin. (3) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii
- art. 31 alin. (3) (respinge ca neîntemeiată) .
  D.C.C. nr.800/2018 DECIZIA nr. 800 din 6 decembrie 2018 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 274 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii
- art. 274 (respinge ca neîntemeiată).
  D.C.C. nr.844/2018 DECIZIA nr. 844 din 13 decembrie 2018 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 52 alin. (’1) lit. b) teza a doua din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii
- art. 52 alin. (1) lit. b) teza a doua (respinge ca neîntemeiată).
  D.C.C. nr.839/2018 DECIZIA nr. 839 din 13 decembrie 2018 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 56 alin. (1) lit. c) teza întâi din Legea nr. 53/2003 - Codul mundi
- art. 56 alin. (1) lit.c) teza întâi (respinge ca inadmisibilă) .
  D.C.C. nr.840/2018 DECIZIA nr. 840 din 13 decembrie 2018 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 56 alin. (1) lit. c) teza a doua ultima ipoteză din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii
- art. 56 alin. (1) lit.c) teza a doua ultima ipoteză (respinge ca neîntemeiată).
  D.C.C. nr.864/2018 DECIZIA nr. 864 din 18 decembrie 2018 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 80 alin. (1) și (2) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii
- art. 80 alin. (1) și (2) (respinge ca neîntemeiată)
  D.C.C. nr.3/2019 DECIZIA nr. 3 din 15 ianuarie 2019 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 80 alin. (§) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii
- art. 80 alin. (3) (respinge ca neîntemeiată)
  D.C.C. nr.185/2019 DECIZIA nr. 185 din 28 martie 2019 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 50 lit. e) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii
- art. 50 lit. e), (respinge ca inadmisibilă).
  D.C.C. nr.234/2019 DECIZIA nr. 234 din 16 aprilie 2019 referitoare la excepția de neconstituționalitate a sintagmei " pe toată durata existenței contractului " din art. 268 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii
- sintagma „pe toată durata existenței contractului” din art. 268 alin. (1) lit. d), (respinge ca neîntemeiată).
  D.C.C. nr.321/2019 DECIZIA nr. 321 din 21 mai 2019 referitoare la excepția de necconstituționalitate a dispozițiilor art. 56 alin. (1) lit. c) teza a doua ultima ipoteză din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii
- art. 56 alin. (1) lit. c) teza a doua ultima ipoteză, (respinge ca neîntemeiată).
  D.C.C. nr.342/2019 DECIZIA nr. 342 din 23 mai 2019 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 268 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii
- art. 268 alin. (1) lit. a), (respinge ca inadmisibilă).
  D.C.C. nr.358/2019 DECIZIA nr. 358 din 23 mai 2019 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 268 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, ale art. 453 din Codul de procedură civilă și ale art. 29 alin. (1) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale
- art. 268 alin. (1) lit. c), art. 453 din Codul de procedură civilă și art. 29 alin. (1) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale, (respinge ca neîntemeiată).
  D.C.C. nr.340/2019 DECIZIA nr. 340 din 23 mai 2019 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 254 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii
- art. 254 alin. (1) , (respinge ca neîntemeiată)
  D.C.C. nr.662/2019 DECIZIA nr. 662 din 29 octombrie 2019 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 61 lit. b) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii
- art. 61 lit. b), (respinge ca neîntemeiată)


Miercuri, 26 februarie 2020, 03:00

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.