ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr.5 din 20 februarie 2003
privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinței, precum și a unor facilități populației pentru plata energiei termice
Temei legal pentru | Contestari | Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Ordonanță de Urgență nr.5 din 20 februarie 2003
Emitent: Guvern
Nota de fundamentare
Aprobata prin: L. nr.245/2003 Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 168/2003
Cu functie: de modificare, de abrogare
În vigoare: nu: abrogat
Contine:26 art
Norma în alb:art nr. 25
Index:Ajutoare; locuinte; energie termica ;gaze naturale;persoane fizice ; asociatii de proprietari/chiriasi ; contraventii ; subventii
Publicare: M.Of. nr. 119/25 feb. 2003 text
Functie activa:
Abrogă: O.G. nr.6/2003 privind acordarea unor facilități populației pentru plata energiei termice
Modifică: L. nr.326/2001 Legea serviciilor publice de gospodărie comunală (abrogata prin L. nr.51/2006)
abrogă art.25 alin. (11)
  L. nr.416/2001 privind venitul minim garantat (abrogata prin L. nr.196/2016)
abrogă cap. II (art. 22)
  O.U.G. nr.115/2001 privind reglementarea unor măsuri de asigurare a fondurilor necesare în vederea furnizării energiei termice și a gazelor naturale pentru populație
modifică art.2 alin. (2)
Trimitere la: L. nr.15/1968 Codul Penal al României (abrogata prin L. nr.187/2012)
  O.G. nr.21/1992 privind protectia consumatorilor
  O.G. nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor
  L. nr.416/2001 privind venitul minim garantat (abrogata prin L. nr.196/2016)
  O.U.G. nr.115/2001 privind reglementarea unor măsuri de asigurare a fondurilor necesare în vederea furnizării energiei termice și a gazelor naturale pentru populație
  L. nr.84/2002 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.115/2001 privind reglementarea unor măsuri de asigurare a fondurilor necesare în vederea furnizării energiei termice și a gazelor naturale pentru populație
  L. nr.180/2002 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor
Functie pasiva:
Referită de: H.G. nr.217/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinței, precum și a unor facilități populației pentru plata energiei termice
Aprobată: L. nr.245/2003 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinței, precum și a unor facilități populației pentru plata energiei termice (abrogata prin O.U.G. nr.70/2011)
Modificată: O.G. nr.87/2003 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2003
abrogă art.24
  O.U.G. nr.81/2003 pentru modificarea unor reglementări privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinței și asigurarea fondurilor necesare în vederea furnizării energiei termice și gazelor naturale pentru populație, precum și unele măsuri pentru întărirea disciplinei financiare
modifică Cap.II cu art. 5 pâna la art. 164, art. 21 alin. (1); abrogă art. 24
dispune republicarea
  H.G. nr.1.508/2003 privind corectarea nivelului ajutorului pentru încălzirea locuinței în cazul familiilor și persoanelor singure care utilizează pentru încălzirea locuinței gaze naturale
modifică art.6
  O.G. nr.55/2004 privind unele măsuri financiare în vederea acordării ajutoarelor pentru încălzirea locuinței (abrogata prin O.U.G. nr.70/2011)
modifică Capitolul II cu art. 5 pâna la art. 1619, art.21, introduce anexa
dispune republicarea
  L. nr.404/2004 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 55/2004 privind unele măsuri financiare în vederea acordării ajutoarelor pentru încălzirea locuinței (abrogata prin O.U.G. nr.70/2011)
aprobă O.G. nr. 55/2004 si modifică art. 11
  H.G. nr.776/2005 privind corectarea limitelor de venituri pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței și a nivelurilor acestuia
  O.U.G. nr.143/2005 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinței, precum și a unor facilități populației pentru plata energiei termice (abrogata prin O.U.G. nr.70/2011)
- introduce lit. d) la alin. (1) al art. 1, art. 11-15, art. 51, art. 1620-1623, art. 27, anexa nr. 2; înlocuiește, în cuprinsul art. 7 alin. (1), textul "cuantumurile prevăzute la art. 5 alin. (1) și (2)" cu textul "cuantumurile prevăzute la art. 5 alin. (1) și (2) precum și la art. 51 alin. (1) și (2); înlocuiește, în cuprinsul art. 9 alin. (1), art. 13 alin. (3), art. 161 alin. (1), art. 162 alin. (4), art. 163 alin. (3) și art. 1616alin. (1), sintagma "art. 5 și 6" cu sintagma "art. 5, 51 și 6"
dispune republicarea
  O.U.G. nr.57/2006 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinței, precum și a unor facilități populației pentru plata energiei termice (abrogata prin O.U.G. nr.70/2011)
- modifică cap. II cu art. 5-1618, art. 21
dispune republicarea
Referită de: H.G. nr.1.350/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinței, precum și a unor facilități populației pentru plata energiei termice, cu modificările și completările ulterioare (abrogat prin H.G. nr.920/2011)
Modificată: L. nr.466/2006 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2006 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinței, precum și a unor facilități populației pentru plata energiei termice (abrogata prin O.U.G. nr.70/2011)
- aprobă cu modificări O.U.G. nr. 57/2006 și modifică art. 161, art. 162 alin.(1) și (5), art. 163 alin.(2) și (5), art. 167, art. 168, art. 1618
  O.U.G. nr.107/2006 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinței, precum și a unor facilități populației pentru plata energiei termice (abrogata prin O.U.G. nr.70/2011)
- modifică art.8, art.9 alin.(1) și (3), art.11 alin.(1), art.13, secțiunea a 3-a a cap.II cu art. 1610 - 1613, art.1614, art.1615, art.21 alin.(1)
dispune republicarea
  L. nr.116/2007 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 107/2006 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinței, precum și a unor facilități populației pentru plata energiei termice (abrogata prin O.U.G. nr.70/2011)
- aprobă O.U.G. nr. 107/2006
  H.G. nr.1.197/2007 privind corectarea limitelor de venituri pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței și a nivelurilor acestuia în perioada sezonului rece noiembrie 2007-martie 2008
- modifică art. 5 alin. (2), art. 6, art. 8 alin. (1)
  O.U.G. nr.121/2007 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinței, precum și a unor facilități populației pentru plata energiei termice (abrogata prin O.U.G. nr.70/2011)
- introduce art.28 și art.29; abrogă art.1613 alin.(1)-(5)
  H.G. nr.1.286/2008 privind corectarea nivelurilor ajutorului pentru încălzirea locuinței în perioada sezonului rece 1 noiembrie 2008-31 martie 2009
-modifică art. 6 și art. 8 alin. (1)
  O.U.G. nr.106/2009 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinței, precum și a unor facilități populației pentru plata energiei termice (abrogata prin O.U.G. nr.70/2011)
- modifică art. 5 alin. (2), art.6, art. 7 alin. (3), art.8 alin. (1), art.14 alin. (3), art. 1611 alin. (3), art. 1612 alin. (5) - (8), art. 1613 alin. (7),
dispune republicarea
  O.U.G. nr.86/2010 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinței, precum și a unor facilități populației pentru plata energiei termice (abrogata prin O.U.G. nr.70/2011)
- modifică art. 162 alin. (4), art. 1612 alin. (4), art. 1616, art. 1617, art. 21; introduce alin. (41) și (42) la art. 162, anexa nr. 3.
dispune republicarea
Abrogată: O.U.G. nr.70/2011 privind măsurile de protecție socială în perioada sezonului rece


Sâmbătă, 04 februarie 2023, 10:40

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.