ORDIN nr.38 din 15 ianuarie 2003
al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea activității de audit public intern
Temei legal pentru | Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Ordin nr.38 din 15 ianuarie 2003
Emitent: Ministerul Finanțelor Publice
Cu functie: de abrogare
În vigoare: nu: abrogat
Contine:4 art+anexa ( în M.Of.nr.130 bis/27 febr 2003)
Norma în alb:art nr. 4
Index:Audit public intern
Publicare: M.Of. nr. 130/27 feb. 2003
  M.Of. nr. 130 bis/27 feb. 2003
Rectificare: M.Of. nr. 167/17 mar. 2003
Temei legal:
  L. nr.672/2002 privind auditul public intern
Functie activa:
Abrogă: O. nr.332/2000 al ministrului finanțelor privind aprobarea Normelor metodologice generale pentru organizarea și funcționarea auditului intern în baza prevederilor Ordonanței Guvernului nr.119/1999 privind auditul intern și controlul financiar preventiv
  O. nr.661/2000 al ministrului finanțelor privind asigurarea auditului intern al Fondului național, al agențiilor de plăți, al autorităților de implementare și al agențiilor de implementare pentru fondurile comunitare
  O. nr.167/2001 al ministrului finanțelor publice privind certificarea bilanțurilor contabile și a conturilor de execuție bugetară prin persoane fizice sau juridice agreate, la instituțiile publice cu mai puțin de 25 de posturi
  O. nr.1.291/2001 al ministrului finanțelor publice privind îmbunătățirea activității de certificare a bilanțurilor contabile și a conturilor de execuție bugetară, prin persoane fizice sau juridice agreate, la instituțiile publice cu mai puțin de 25 de posturi
Functie pasiva:
Rectificare: M.Of. nr. 167/17 mar. 2003
Modificat: O. nr.423/2004 al ministrului finanțelor publice pentru modificarea și completarea Normelor generale privind exercitarea activității de audit public intern, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 38/2003 (abrogat prin H.G. nr.1.086/2013)
Abrogat: H.G. nr.1.086/2013 pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea activității de audit public intern


Vineri, 31 martie 2023, 13:31

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.