LEGEA MINELOR nr.85 din 18 martie 2003
Temei legal pentru | Contestari | Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Lege nr.85 din 18 martie 2003 (organica)
Emitent: Parlament Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 131/2002
Consultati:
forma trimisa la promulgare
expunerea de motive la Lege
Cu functie: de abrogare
În vigoare: da
Contine:69 art
Norma în alb:11 alin.2, 15 alin.4, 19 alin.2, 48 alin.4, 52 alin.2, 55 alin.2, 62 alin.2, 63 alin.2, 64 alin.2
Index:Aur, mine, concesiune, investitii, cartea miniera, resurse minerale, contraventii, fond geologic national, terenuri, licente, autorizatii,taxe
Publicare: M.Of. nr. 197/27 mar. 2003 text
Functie activa:
Abrogă: L. nr.61/1998 Legea minelor
Functie pasiva:
Promulgată: D. nr.130/2003 pentru promulgarea Legii minelor
Modificată: L. nr.237/2004 pentru modificarea Legii minelor nr. 85/2003
modifică art. 60 alin. (1); introduce alin. (11) la art.60; abrogă art.50
Respinsă: D.C.C. nr.494/2005 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 1 și ale art. 2 din Legea minelor nr. 85/2003, precum și a "interpretării" date prevederilor art. 3 alin. (1) și ale art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia
art. 1 și ale art. 2
Modificată: L. nr.284/2005 privind completarea Legii minelor nr. 85/2003
- introduce alin.(4) la art.28
  O.U.G. nr.101/2007 pentru modificarea și completarea Legii minelor nr. 85/2003 și a Legii petrolului nr. 238/2004
- modifică art.3 punctul 31, art.21 alin.(2), art.44 alin.(2) - (4), art.45 alin.(1) și (2); introduce alin.(3) și (4) la art.21; abrogă art.45 alin.(3), art.60 alin.(1) și (2)
  L. nr.262/2009 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 101/2007 pentru modificarea și completarea Legii minelor nr. 85/2003 și a Legii petrolului nr. 238/2004
- aprobă cu modificări și completări O.U.G. nr. 101/2007 și elimină de la modificare art. 21 alin. (2), modifică art. 45 alin. (1) și (2), art. 60 alin. (1); introduce alin. (11) la art. 45; abrogă art. 21 alin. (3) și (4), art. 60 alin. (2)
  O.U.G. nr.71/2011 pentru modificarea unor acte normative în vederea eliminării prevederilor referitoare la acordarea de stimulente pentru personalul din sectorul bugetar
- modifică art. 48 alin. (2) și (4)
  O.U.G. nr.47/2012 pentru modificarea și completarea unor acte normative și reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare
- modifică art. 45 alin. (4), art. 47
  L. nr.187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal
- la data de 1 februarie 2014, modifică art. 57 alin. (2); abrogă art. 57 alin. (3)
dispune republicarea
  L. nr.98/2013 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 47/2012 pentru modificarea și completarea unor acte normative și reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare
- aprobă O.U.G. nr. 47/2012
  H.G. nr.463/2013 privind reactualizarea valorii taxelor pentru activitătile miniere, prevăzute de Legea minelor nr. 85/2003
- actualizează valoarea taxelor prevăzute la art. 44 alin. (2)-(4)
  O.U.G. nr.102/2013 pentru modificarea și completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal și reglementarea unor măsuri financiar-fiscale
- modifică art. 45 alin. (1)
  O.U.G. nr.40/2016 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative
modifică art. 54
  H.G. nr.129/2019 privind reactualizarea valorii taxelor pentru activitătile miniere, prevăzute de Legea minelor nr. 85/2003
- actualizează taxele prevăzute la art. 44 alin. (2)-(4)
Referită de: Decizie nr.9/2019 DECIZIA nr. 9 din 11 martie 2019 (Completul competent să judece recursul în interesul legii)
- art. 3 pct. 1
Modificată: H.G. nr.584/2020 privind actualizarea limitelor amenzilor contravenționale prevăzute la art. 57 alin. (1) din Legea minelor nr. 85/2003
- actualizează limitele amenzilor contravenționale prevăzute la art. 57 alin. (1)
  L. nr.275/2020 pentru modificarea si completarea Legii minelor nr. 85/2003
- modifică art. 3 pct. 31, art. 21 alin. (1), art. 22 alin (1) partea introductivă, art. 24, art. 34 lit. g), art. 39 alin. (1) lit. q), art. 44 alin. (1), art. 45 alin. (1) partea introductivă, art. 45 alin. (2), art. 47 alin. (2), art. 53 alin. (3); introduce pct. 11, 31, 161, 171la art. 3, art. 41, alin. (11) - (13) la art. 21, lit. i) la art. 38, art. 451
  L. nr.222/2021 pentru reglementarea unor măsuri în domeniul competenței de control a Ministerului Finanțelor și modificarea și completarea unor acte normative
- modifică art. 47 alin. (1)
  H.G. nr.664/2022 privind reactualizarea valorii taxelor pentru activitătile miniere, prevăzute de Legea minelor nr. 85/2003
- actualizează taxele prevăzute la art. 44 alin. (2)-(4)
  L. nr.37/2023 pentru modificarea si completarea Legii minelor nr. 85/2003
- modifică art. 57 alin. (2); introduce alin. (21) la art. 28
  H.G. nr.882/2023 privind reactualizarea valorii taxelor pentru activitătile miniere, prevăzute de Legea minelor nr. 85/2003
- reactualizează valoarea taxelor prev. la art. 44 alin. (2)-(4)


Vineri, 29 septembrie 2023, 10:17

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.