LEGE nr.104 din 27 martie 2003
privind manipularea cadavrelor umane și prelevarea organelor și țesuturilor de la cadavre în vederea transplantului
Fisa actului

Temei legal pentru:
  O. nr.119/2004 al ministrului sănătății pentru aprobarea Normelor privind autorizarea și funcționarea laboratoarelor care efectuează analize medicale (abrogat prin O. nr.1.301/2007)
  H.G. nr.451/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 104/2003 privind manipularea cadavrelor umane și prelevarea organelor și țesuturilor de la cadavre în vederea transplantului
art. 28
  O. nr.183/2005 al ministrului sănătății privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare, a organigramei și a componenței Consiliului științific al Agenției Naționale de Transplant


Sâmbătă, 28 ianuarie 2023, 22:45

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.