ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr.19 din 2 aprilie 2003
privind organizarea și funcționarea Corpului consilierilor de integrare
Temei legal pentru | Contestari | Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Ordonanță de Urgență nr.19 din 2 aprilie 2003
Emitent: Guvern
Nota de fundamentare
Aprobata cu modificari prin: L. nr.272/2003 Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 312/2003
Cu functie: de modificare
Norma în alb:Articol2alin.(3), Articol3alin.(1), Articol3alin.(2)
Publicare: M.Of. nr. 226/3 apr. 2003
Functie activa:
Modifică: H.G. nr.1.075/2001 privind organizarea și funcționarea Ministerului Integrării Europene (abrogat prin H.G. nr.734/2003)
suplimenteaza numarul de posturi prevazute la art.9 alin.(3)
Functie pasiva:
Aprobată cu modificări: L. nr.272/2003 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 19/2003 privind organizarea și funcționarea Corpului consilierilor de integrare
modifică art. 2, art. 3 alin. (1)
Modificată: O.U.G. nr.106/2006 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 19/2003 privind organizarea și funcționarea Corpului consilierilor de integrare
- modifică titlul, art.1, art.2, art.3; abrogă art.4 și art.5
dispune republicarea
  L. nr.103/2007 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 106/2006 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 19/2003 privind organizarea și funcționarea Corpului consilierilor de integrare
- aprobă O.U.G. nr. 106/2006
  O.G. nr.10/2008 privind nivelul salariilor de bază și al altor drepturi ale personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar și personalului salarizat potrivit anexelor nr. II și III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar și a indemnizațiilor pentru persoane care ocupă funcții de demnitate publică, precum și unele măsuri de reglementare a drepturilor salariale și a altor drepturi ale personalului contractual salarizat prin legi speciale
- modifică art.3 alin.(2) teza 1
  O.U.G. nr.81/2008 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 10/2008 privind nivelul salariilor de bază și al altor drepturi ale personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar și personalului salarizat potrivit anexelor nr. II și III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar și a indemnizațiilor pentru persoane care ocupă funcții de demnitate publică, precum și unele măsuri de reglementare a drepturilor salariale și a altor drepturi ale personalului contractual salarizat prin legi speciale și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 19/2003 privind consilierii pentru afaceri europene
- modifică art. 3 alin. (2) și (3); introduce art. 31
Aprobată cu modificări: L. nr.189/2013 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 19/2013 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare
- modifică și completează art. I


Miercuri, 07 decembrie 2022, 14:58

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.