ORDIN nr.256 din 7 aprilie 2003
al ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor pentru aprobarea modelului de ștampilă, precum și a modelului de proces-verbal ce vor fi utilizate de către departamentul de inspecții din cadrul direcțiilor generale pentru agricultură și industrie alimentară județene

Identificare act:
Numar/data: Ordin nr.256 din 7 aprilie 2003
Emitent: Ministerul Agriculturii, Alimentației și Pădurilor
În vigoare: nu: abrogat
Publicare: M.Of. nr. 262/16 apr. 2003
Temei legal:
  O.G. nr.42/1995 privind productia de produse alimentare destinate comercializarii (abrogata prin L. nr.19/2011)
  O.U.G. nr.71/1999 privind reorganizarea activității de protecție a plantelor și carantină fitosanitară (abrogata prin L. nr.37/2006)
  L. nr.192/2001 privind fondul piscicol, pescuitul și acvacultura (abrogata prin O.U.G. nr.23/2008)
  O.U.G. nr.97/2001 privind reglementarea producției, circulației și comercializării alimentelor
  O.G. nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor
  L. nr.72/2002 zootehniei (abrogata prin L. nr.32/2019)
  L. nr.244/2002 Legea viei și vinului în sistemul organizării comune a pieței vitivinicole (abrogata prin L. nr.164/2015)
  L. nr.266/2002 privind producerea, prelucrarea, controlul și certificarea calității, comercializarea semințelor și a materialului săditor, precum și înregistrarea soiurilor de plante
Functie pasiva:
Modificat: O. nr.127/2006 al ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale privind abrogarea lit. b) a pct. 8 din anexa nr. 5 la Ordinul ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor nr. 256/2003 pentru aprobarea modelului de ștampilă, precum și a modelului de proces-verbal ce vor fi utilizate de către departamentul de inspecții din cadrul direcțiilor generale pentru agricultură și industrie alimentară județene și a lit. b) a pct. 8 din anexa nr. 11 la Regulamentul cu privire la acordarea, suspendarea și retragerea (anularea) licențelor de fabricație agenților economici care desfășoară activități în domeniul producției de produse alimentare, aprobat prin Ordinul ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor nr. 357/2003
Abrogat: O. nr.558/2015 Ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale pentru aprobarea modelului legitimațiilor, al ștampilelor și al proceselor-verbale de control, constatare și sancționare a contravențiilor utilizate de către inspectorii Direcției monitorizare inspecții, verificare și control din cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale


Miercuri, 03 iunie 2020, 13:32

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.