ORDIN nr.550 din 9 aprilie 2003
al ministrului lucrărilor publice, transporturilor și locuinței pentru aprobarea Reglementării tehnice "Îndrumător pentru atestarea auditorilor energetici pentru clădiri și instalațiile aferente"

Identificare act:
Numar/data: Ordin nr.550 din 9 aprilie 2003
Emitent: Ministerul Lucrărilor publice, Transporturilor și Locuinței
Publicare: M.Of. nr. 278/21 apr. 2003
Temei legal:
  L. nr.10/1995 privind calitatea în construcții
art.38 alin.(2)
Functie activa:
Trimitere la: O.G. nr.29/2000 privind reabilitarea termică a fondului construit existent și stimularea economisirii energiei termice (abrogata prin O.G. nr.22/2008)
Functie pasiva:
Modificat: O. nr.1.454/2006 al ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului pentru modificarea anexei nr.4 la Reglementarea tehnică "Œndrumător pentru atestarea auditorilor energetici pentru clădiri și instalațiile aferente", aprobată prin Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor și locuinței nr.550/2003
  O. nr.708/2008 al ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și locuințelor pentru modificarea Reglementării tehnice "Îndrumător pentru atestarea auditorilor energetici pentru clădiri și instalațiile aferente", aprobată prin Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor și locuinței nr. 550/2003
  O. nr.357/2009 al ministrului dezvoltării regionale și locuinței pentru reglementarea unitară a unor tarife cu caracter nefiscal prevăzute în diferite acte normative (abrogat prin O. nr.769/2014)
  O. nr.1.083/2009 al ministrului dezvoltării regionale și locuinței pentru modificarea și completarea reglementării tehnice "Îndrumător pentru atestarea auditorilor energetici pentru clădiri și instalațiile aferente", aprobată prin Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor și locuinței nr. 550/2003, și a reglementării tehnice "Îndrumător pentru atestarea tehnico-profesională a specialiștilor cu activitate în construcții", aprobată prin Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor și locuinței nr. 777/2003
Abrogat: O. nr.2.237/2010 al ministrului dezvoltării regionale și turismului pentru aprobarea reglementării tehnice "Regulament privind atestarea auditorilor energetici pentru clădiri"


Marți, 21 martie 2023, 15:49

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.