HOTĂRÂRE nr.449 din 10 aprilie 2003
privind organizarea și funcționarea Centrului Român pentru Pregătirea și Perfecționarea Personalului din Transporturi Navale - CERONAV
Temei legal pentru

Identificare act:
Numar/data: Hotărâre nr.449 din 10 aprilie 2003
Emitent: Guvern
Cu functie: de modificare, de abrogare
Publicare: M.Of. nr. 307/7 mai. 2003
Temei legal:
  L. nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia
art. 10 alin. 2 si art. 12 alin. 2
  O.G. nr.33/2003 privind înființarea Centrului Român pentru Pregătirea și Perfecționarea PersonaluluI din Transporturi Navale - CERONAV
art. 9
Functie activa:
Abrogă: H.G. nr.517/1992 privind schimbarea denumirii Centrului de Perfectionare a Personalului din Marina Civila Constanta și completarea obiectului de activitate al acestuia
  H.G. nr.584/1997 privind transmiterea unor bunuri, proprietate publica a statului, aflate in administrarea Ministerului Transporturilor
Modifică: H.G. nr.3/2001 privind organizarea și funcționarea Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței (abrogat prin H.G. nr.740/2003)
modifică anexa nr. 2
  H.G. nr.45/2003 pentru aprobarea inventarelor bunurilor din domeniul public al statului (abrogat prin H.G. nr.15/2004)
modifică anexa nr. 16
Trimitere la: L. nr.107/1992 pentru aderarea Romaniei la Conventia internationala privind standardele de pregatire a navigatorilor, brevetare/atestare și efectuare a serviciului de cart, adoptata la Londra la 7 iulie 1978 (STCW 1978)
  O.G. nr.42/1997 privind navigatia civila
  H.G. nr.584/1997 privind transmiterea unor bunuri, proprietate publica a statului, aflate in administrarea Ministerului Transporturilor (abrogat prin H.G. nr.449/2003)
  O.G. nr.122/2000 pentru acceptarea amendamentelor la anexa la Convenția internațională privind standardele de pregătire a navigatorilor, brevetare/atestare și efectuare a serviciului de cart, adoptată la Londra la 7 iulie 1978 (STCW 1978), și a Codului privind pregătirea, brevetarea/atestarea și efectuarea serviciului de cart (Codul STCW), adoptate prin Actul final al Conferinței părților la această convenție la Londra la 7 iulie 1995, precum și a amendamentelor ulterioare, adoptate prin rezoluții ale Comitetului Securității Maritime al Organizației Maritime Internaționale
  L. nr.20/2001 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.122/2000 pentru acceptarea amendamentelor la anexa la Convenția internațională privind standardele de pregătire a navigatorilor, brevetare/atestare și efectuare a serviciului de cart, adoptată la Londra la 7 iulie 1978 (STCW 1978), și a Codului privind pregătirea, brevetarea/atestarea și efectuarea serviciului de cart (Codul STCW), adoptate prin Actul final al Conferinței părților la această convenție la Londra la 7 iulie 1995, precum și a amendamentelor ulterioare, adoptate prin rezoluții ale Comitetului Securității Maritime al Organizației Maritime Internaționale
  O.G. nr.80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile și instituțiile publice
  L. nr.247/2002 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile și instituțiile publice
  L. nr.500/2002 privind finanțele publice
  H.G. nr.45/2003 pentru aprobarea inventarelor bunurilor din domeniul public al statului (abrogat prin H.G. nr.15/2004)
  L. nr.53/2003 Codul muncii
Functie pasiva:
Modificat: H.G. nr.792/2011 pentru modificarea unor acte normative din domeniul naval
- modifică art. 13 alin. (1), anexa nr. 1


Miercuri, 01 februarie 2023, 23:37

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.