HOTĂRÂRE nr.400 din 2 aprilie 2003
pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari

Identificare act:
Numar/data: Hotărâre nr.400 din 2 aprilie 2003
Emitent: Guvern
Nota de fundamentare
Cu functie: de modificare, de abrogare
În vigoare: nu: abrogat
Publicare: M.Of. nr. 311/8 mai. 2003 text
Temei legal:
  L. nr.114/1996 Legea locuinței
art. 68
  O.G. nr.85/2001 privind organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari (abrogata prin L. nr.230/2007)
art. 22
Functie activa:
Abrogă: O. nr.139/N/1997 pentru aprobarea Precizarilor privind constituirea, inregistrarea și functionarea asociatiilor de proprietari
Modifică: H.G. nr.1.275/2000 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii locuinței nr.114/1996
abrogă: cap. IV "Administrarea clădirilor de locuințe" și cap. V "Repartizarea cheltuielilor și veniturilor rezultate din întreținerea, repararea și exploatarea condominiilor", cu excepția art. 90, din Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii locuinței nr. 114/1996.
Trimitere la: L. nr.22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanții și răspunderea în legatură cu gestionarea bunurilor organizațiilor socialiste
  L. nr.82/1991 Legea contabilității
  L. nr.7/1996 LEGEA cadastrului și a publicității imobiliare
  L. nr.114/1996 Legea locuinței
  O. nr.2.371/C/1997 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a birourilor de carte funciară ale judecatoriilor
  O. nr.1.591/1998 al ministrului finanțelor privind aprobarea Planului de conturi pentru persoanele juridice fără scop lucrativ și a normelor metodologice de utilizare a acestuia (abrogat prin O. nr.1.829/2003)
  O.G. nr.85/2001 privind organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari (abrogata prin L. nr.230/2007)
  O. nr.2.329/2001 al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității în partidă simplă de către persoanele juridice fără scop lucrativ (abrogat prin O. nr.1.969/2007)
  L. nr.234/2002 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 85/2001 privind organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari (abrogata prin L. nr.230/2007)
Functie pasiva:
Modificat: H.G. nr.1.386/2003 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice privind organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 400/2003 (abrogat prin H.G. nr.1.588/2007)
modifică anexa
  H.G. nr.781/2006 pentru modificarea Normelor metodologice privind organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 400/2003 (abrogat prin H.G. nr.1.588/2007)
Abrogat: H.G. nr.1.588/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 230/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari


Miercuri, 26 februarie 2020, 15:37

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.