HOTĂRÂRE nr.498 din 18 aprilie 2003
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare unitară a Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989
Temei legal pentru | Contestari | Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Hotărâre nr.498 din 18 aprilie 2003
Emitent: Guvern
Nota de fundamentare
Cu functie: de modificare
În vigoare: nu: abrogat
Publicare: M.Of. nr. 324/14 mai. 2003
Rectificare: M.Of. nr. 346/21 mai. 2003
Temei legal:
  L. nr.10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989
art.511
Functie activa:
Modifică: H.G. nr.614/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989 (abrogat prin H.G. nr.250/2007)
modifică anexa
Trimitere la: D.-L. nr.1.655/1864 CODUL CIVIL (abrogat prin L. nr.76/2012)
  D. nr.478/1954 privitor la donațiile făcute statului (abrogat prin O.U.G. nr.57/2019)
  L. nr.4/1973 privind dezvoltarea construcției de locuințe, vânzarea de locuințe din fondul de stat către populație și construirea de case de odihnă proprietate personală (abrogata prin L. nr.50/1991)
  L. nr.58/1974 privind sistematizarea teritoriului și localităților urbane și rurale (abrogata prin D.-L. nr.1/1989)
  D. nr.223/1974 privind reglementarea situației unor bunuri (abrogat prin D.-L. nr.9/1989)
  D.-L. nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurata cu incepere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate in strainatate ori constituite in prizonieri
  L. nr.15/1990 privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome și societăți comerciale
  L. nr.31/1990 privind societățile comerciale
  L. nr.42/1990 pentru cinstirea eroilor-martiri și acordarea unor drepturi urmasilor acestora, ranitilor, precum și luptatorilor pentru victoria Revolutiei din Decembrie 1989 (abrogata prin L. nr.341/2004)
  L. nr.18/1991 Legea fondului funciar
  L. nr.58/1991 Legea privatizarii societatilor comerciale (abrogata prin O.U.G. nr.88/1997)
  Criterii nr.2.665/1992 privind stabilirea și evaluarea terenurilor aflate in patrimoniul societatilor comerciale cu capital de stat
  L. nr.30/1994 privind ratificarea Conventiei pentru apararea drepturilor omului și a libertatilor fundamentale și a protocoalelor aditionale la aceasta conventie
  L. nr.44/1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război
  L. nr.64/1995 privind procedura reorganizării judiciare și a falimentului (abrogata prin L. nr.85/2006)
  L. nr.112/1995 pentru reglementarea situației juridice a unor imobile cu destinația de locuințe, trecute în proprietatea statului
  L. nr.114/1996 Legea locuinței
  L. nr.83/1997 pentru privatizarea societăților comerciale bancare la care statul este acționar
  L. nr.169/1997 pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr.18/1991
  O.U.G. nr.88/1997 privind privatizarea societatilor comerciale
  L. nr.44/1998 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.88/1997 privind privatizarea societăților comerciale
  L. nr.152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe
  O.U.G. nr.32/1998 privind privatizarea societăților comerciale din turism (abrogata prin O.U.G. nr.52/2001)
  L. nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia
  O.U.G. nr.40/1999 privind protecția chiriașilor și stabilirea chiriei pentru spațiile cu destinația de locuințe
  L. nr.1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991 și ale Legii nr.169/1997
  O.U.G. nr.94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparținut cultelor religioase din România
  L. nr.10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989
  L. nr.90/2001 privind organizarea și funcționarea Guvernului României și a ministerelor (abrogata prin O.U.G. nr.57/2019)
  L. nr.215/2001 Legea administrației publice locale (abrogata prin O.U.G. nr.57/2019)
  O. nr.3/2001 privind coeficientul de actualizare a valorii leului de la data de 11 iunie 1948 până la data de 14 februarie 2001
  L. nr.241/2001 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.40/1999 privind protecția chiriașilor și stabilirea chiriei pentru spațiile cu destinația de locuințe
  H.G. nr.614/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989 (abrogat prin H.G. nr.250/2007)
  H.G. nr.950/2001 cu privire la înființarea, organizarea și funcționarea Autorității pentru urmărirea aplicării unitare a Legii nr.10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989
  L. nr.501/2002 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparținut cultelor religioase din România
  O.U.G. nr.184/2002 pentru modificarea și completarea Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, precum și pentru stabilirea unor măsuri pentru accelerarea aplicării acesteia și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparținut cultelor religioase din România, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 501/2002
Functie pasiva:
Rectificare: M.Of. nr. 346/21 mai. 2003
Modificat: H.G. nr.1.385/2004 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare unitară a Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 498/2003 (abrogat prin H.G. nr.250/2007)
modifică si completează anexa
dispune republicarea
Abrogat: H.G. nr.250/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare unitară a Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989


Joi, 06 octombrie 2022, 01:11

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.