LEGE nr.201 din 16 mai 2003
pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea și utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului
Fisa actului

Trimitere de la:
  O. nr.1.746/2003 al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea Normelor metodologice privind încheierea execuției bugetare a anului 2003
  O. nr.24/2004 al ministrului muncii, solidarității sociale și familiei și al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor art. 25 și 26 din Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2004 nr. 519/2003 (abrogat prin O. nr.27/2019)
  O.U.G. nr.37/2004 privind măsuri de diminuare a arieratelor din economie
  H.G. nr.2.415/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii datoriei publice nr. 313/2004 (abrogat prin H.G. nr.1.470/2007)
  O.G. nr.10/2005 privind reglementarea unor măsuri financiare
  O. nr.946/2005 al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea Codului controlului intern, cuprinzând standardele de management/control intern la entitățile publice și pentru dezvoltarea sistemelor de control managerial (abrogat prin O. nr.808/2015)
  O.G. nr.41/2005 privind reglementarea unor măsuri financiare


Luni, 05 decembrie 2022, 06:16

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.