ORDIN nr.153 din 26 februarie 2003
al ministrului sănătății și familiei pentru aprobarea Normelor metodologice privind înființarea, organizarea și funcționarea cabinetelor medicale
Temei legal pentru

Identificare act:
Numar/data: Ordin nr.153 din 26 februarie 2003
Emitent: Ministerul Sănătății și Familiei
Publicare: M.Of. nr. 353/23 mai. 2003
Temei legal:
  O.G. nr.124/1998 privind organizarea și funcționarea cabinetelor medicale
  L. nr.629/2001 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.124/1998 privind organizarea și funcționarea cabinetelor medicale
art. 15
Functie activa:
Încetează aplicabilitatea: N. nr.786/1998 privind formele de exercitare a profesiunii de medic, prevăzute de Ordonanța Guvernului nr.124/1998 privind organizarea și funcționarea cabinetelor medicale, emise de Ministerul Sănătății și de Colegiul Medicilor din România
Trimitere la: D.-L. nr.1.655/1864 CODUL CIVIL (abrogat prin L. nr.76/2012)
  L. nr.31/1990 privind societățile comerciale
  O.G. nr.124/1998 privind organizarea și funcționarea cabinetelor medicale
  O. nr.609/2002 al ministrului sănătății și familiei pentru aprobarea Normelor de autorizare și funcționare a laboratoarelor care efectuează analize medicale în sistem ambulatoriu (abrogat prin O. nr.119/2004)
Functie pasiva:
Modificat: O. nr.560/2003 al ministrului sănătății și familiei pentru modificarea Normelor metodologice privind înființarea, organizarea și funcționarea cabinetelor medicale, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății și familiei nr. 153/2003
  O. nr.240/2004 al ministrului sănătății privind aprobarea Standardelor minimale pentru acreditarea cabinetelor medicale de medicina muncii și a baremului minimal de dotare a acestora
  O. nr.35/2007 al ministrului sănătății publice privind modificarea Ordinului ministrului sănătății și familiei nr. 153/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind înființarea, organizarea și funcționarea cabinetelor medicale
  O. nr.1.010/2020 al ministrului sănătății privind modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății și familiei nr. 153/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind înființarea, organizarea și funcționarea cabinetelor medicale
  O. nr.1.760/2020 al ministrului sănătății privind modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății nr. 153/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind înființarea, organizarea și funcționarea cabinetelor medicale
  O. nr.2.680/2021 al ministrului sănătății privind modificarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătății și familiei nr. 153/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind înființarea, organizarea și funcționarea cabinetelor medicale


Sâmbătă, 01 aprilie 2023, 01:52

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.