LEGE nr.217 din 22 mai 2003
pentru prevenirea și combaterea violenței în familie
Fisa actului

Temei legal pentru:
  H.G. nr.1.624/2003 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Protecția Familiei (abrogat prin H.G. nr.1.385/2009)
art.8 alin.(3)
  O. nr.383/2004 al ministrului muncii, solidarității sociale și familiei privind aprobarea standardelor de calitate pentru serviciile sociale din domeniul protecției victimelor violenței în familie (abrogat prin O. nr.28/2019)
art. 10 alin. (2)
  O. nr.384/2004 al ministrului muncii, solidarității sociale și familiei, al ministrului administrației și internelor și al ministrului sănătății pentru aprobarea Procedurii de conlucrare în prevenirea și monitorizarea cazurilor de violență în familie (abrogat prin O. nr.28/2019)
art. 15
  O. nr.304/2004 al ministrului administrației și internelor, al ministrului muncii, solidarității sociale și familiei și al ministrului sănătății privind aprobarea Instrucțiunilor de organizare și funcționare a unităților pentru prevenirea și combaterea violenței în familie
art.254
  H.G. nr.686/2005 pentru aprobarea Strategiei naționale în domeniul prevenirii și combaterii fenomenului violenței în familie
art. 9 alin. (1) lit.a)


Joi, 20 februarie 2020, 17:28

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.