ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr.36 din 21 mai 2003
privind sistemul de pensionare a membrilor personalului diplomatic și consular
Fisa actului

Temei legal pentru:
  O. nr.344/2003 al ministrului muncii, solidarității sociale și familiei, ministrului afacerilor externe și al ministrului economiei și comerțului pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 36/2003 privind sistemul de pensionare a membrilor personalului diplomatic și consular (abrogat prin O. nr.137/2004)
  O. nr.137/2004 al ministrului muncii, solidarității sociale și familiei, al ministrului afacerilor externe și al ministrului delegat pentru comerț pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 36/2003 privind sistemul de pensionare a membrilor personalului diplomatic și consular, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 595/2003 (abrogat prin O. nr.853/2007)
  H.G. nr.751/2004 privind criteriile și procentele de majorare a pensiei de serviciu a membrilor personalului diplomatic și consular pentru contribuțiile la pensia suplimentară achitate în valută
art.111 alin. (2)


Sâmbătă, 01 aprilie 2023, 02:07

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.