ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr.63 din 28 iunie 2003
privind organizarea și funcționarea Ministerului Administrației și Internelor
Fisa actului

Temei legal pentru:
  H.G. nr.725/2003 privind structura organizatorică și efectivele Ministerului Administrației și Internelor (abrogat prin H.G. nr.416/2007)
art. 10 alin. (2)
  O. nr.65/2004 al ministrului agriculturii, pădurilor, apelor și mediului și al ministrului administrației și internelor pentru aprobarea Normelor metodologice de întocmire a cadastrului amenajărilor de îmbunătățiri funciare
art.9 alin. (4)
  O. nr.328/2004 al ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale și al ministrului de stat, ministrul administrației și internelor, pentru aprobarea delimitării municipiilor, orașelor și comunelor din zona montană (abrogat prin O.U.G. nr.21/2008)
  O. nr.946/2004 al ministrului sănătății și al ministrului de stat, ministrul administrației și internelor, pentru aprobarea modelului-cadru al contractului de concesiune încheiat în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 884/2004 privind concesionarea unor spații cu destinația de cabinete medicale
art.9 alin.(4)
  O. nr.304/2004 al ministrului administrației și internelor, al ministrului muncii, solidarității sociale și familiei și al ministrului sănătății privind aprobarea Instrucțiunilor de organizare și funcționare a unităților pentru prevenirea și combaterea violenței în familie
  O. nr.323/2004 al ministrului de stat, ministrul administrației și internelor, privind completarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere, aprobate prin Ordinul ministrului administrației publice nr. 275/2003, cu modificările ulterioare (abrogat prin O. nr.356/2007)
art.9 alin.(4)
  H.G. nr.1.290/2004 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 725/2003 privind structura organizatorică și efectivele Ministerului Administrației și Internelor (abrogat prin H.G. nr.416/2007)
art.10 alin.(2)


Miercuri, 30 noiembrie 2022, 03:43

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.