ORDONANȚĂ nr.68 din 28 august 2003
privind serviciile sociale
Temei legal pentru | Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Ordonanță nr.68 din 28 august 2003
Emitent: Guvern
Nota de fundamentare
Aprobata cu modificari prin: L. nr.515/2003 Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 489/2003
Cu functie: de modificare
În vigoare: Prezenta ordonanta intra în vigoare la data de 1 ianuarie 2004.
Publicare: M.Of. nr. 619/30 aug. 2003 text
Temei legal:
  L. nr.279/2003 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe
art.1 pct.IV.3
Functie activa:
Modifică: H.G. nr.737/2003 privind organizarea și funcționarea Ministerului Muncii, Solidarității Sociale și Familiei (abrogat prin H.G. nr.412/2005)
În structura Ministerului Muncii,Solidaritatii Sociale si Familiei se înfiinteaza un compartiment de specialitate care va coordona activitatea de monitorizare, evaluare si control în domeniul serviciilor sociale, de la 1 ian.2004.
Trimitere la: L. nr.29/1990 Legea contenciosului administrativ (abrogata prin L. nr.554/2004)
  O.G. nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor
  L. nr.180/2002 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor
Functie pasiva:
Aprobată cu modificări: L. nr.515/2003 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale
modifică art. 7 alin. (2) lit. j), art. 8 alin. (2) lit. h), art. 41 alin. (3), art. 51 alin. (2), art. 52 lit. d), art. 55 alin. (1); introduce alin. (4) la art. 11, alin. (21) la art. 51
Modificată: O.G. nr.86/2004 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale
modifică art.1, art.3, art.11, art.12, art.14, art.15, art.16, art.17, art.18, art.20, art.21, art.23, art. 25, art.26, art.27, art.30, art.32, art.34 alin. (1), art.35, art.36, art.38, art.44, art.46 lit.c), art.47 alin. (3), art.50, art.51, art.52, art.53, art.55 alin. (1), art.58 alin. (1); introduce cap. I1, dupa art.3, cu art. 31- 36, art.121, lit.h) la art.29, lit.f) la art.45, cap.VIII1, dupa art.50, cu art.501 - 504, art.531 - 533, alin. (11) la art. 55, alin. (3) la art.58, art.591; abrogă art.2, art.4 - 10, art.22, art.31
dispune republicarea
  L. nr.488/2004 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 86/2004 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale
modifică art. 1 alin. (3), art.3 lit. d), art.33 lit. i)
  L. nr.197/2012 privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale
- abrogă art. 11 alin. (6), art. 47 alin. (1)-(3) la data de 1 ianuarie 2013
  O.G. nr.31/2015 pentru modificarea art. 37 alin. (3) lit. e) din Legea asistenței sociale nr. 292/2011, precum și pentru abrogarea art. 11 alin. (5) din Ordonanța Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale
- abrogă art. 11 alin. (5)


Vineri, 02 decembrie 2022, 06:06

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.