ORDIN nr.470/530 din 2003
al ministrului agriculturii, pădurilor, apelor și mediului și al ministrului administrației și internelor pentru aprobarea Metodologiei de realizare și de întreținere a cadastrului viticol

Identificare act:
Numar/data: Ordin nr.470 din 18 iulie 2003
Emitent: Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor și Mediului
Numar/data: Ordin nr.530 din 16 septembrie 2003
Emitent: Ministerul Administrației și Internelor
Cu functie: de abrogare
În vigoare: Intra în vigoare la: 24.10.2003
Publicare: M.Of. nr. 676/24 sep. 2003
Temei legal:
  L. nr.244/2002 Legea viei și vinului în sistemul organizării comune a pieței vitivinicole (abrogata prin L. nr.164/2015)
art.6 alin. (2)
Functie activa:
Abrogă: O. nr.34/2000 al ministrului agriculturii și alimentației privind aprobarea Normelor metodologice de realizare și ținere a Cadastrului viticol
- la 24 octombrie 2003
Trimitere la: D.-L. nr.115/1938 pentru unificarea dispozițiilor privitoare la cărțile funciare (abrogat succesiv prin L. nr.7/1996, L. nr.71/2011)
  H.G. nr.834/1991 privind stabilirea și evaluarea unor terenuri detinute de societatile comerciale cu capital de stat
  L. nr.7/1996 LEGEA cadastrului și a publicității imobiliare
  O.U.G. nr.70/2001 pentru modificarea și completarea Legii cadastrului și a publicității imobiliare nr.7/1996
  H.G. nr.590/2001 privind organizarea și funcționarea Oficiului Național de Cadastru, Geodezie și Cartografie (abrogat prin H.G. nr.1.066/2003)
  O. nr.534/2001 al ministrului administrației publice privind aprobarea Normelor tehnice pentru introducerea cadastrului general
  O. nr.535/2001 al ministrului administrației publice privind aprobarea Regulamentului pentru verificarea lucrărilor de specialitate în domeniile cadastrului, geodeziei și cartografiei, realizate de persoane fizice și juridice autorizate (abrogat prin O. nr.81/2010)
  O. nr.536/2001 al ministrului administrației publice pentru aprobarea Regulamentului privind recepția lucrărilor de geodezie, cartografie, cadastru, fotogrammetrie și teledetecție (abrogat prin O. nr.81/2010)
  O. nr.537/2001 al ministrului administrației publice pentru aprobarea Regulamentului privind controlul activității persoanelor fizice și juridice autorizate să realizeze și să verifice lucrări de specialitate în domeniile cadastrului, geodeziei și cartografiei pe teritoriul României
  O. nr.57/2002 al ministrului administrației publice pentru aprobarea tarifelor privind activitățile administrative, specific autorizate, desfășurate de Oficiul Național de Cadastru, Geodezie și Cartografie și de unitățile subordonate
  O. nr.58/2002 al ministrului administrației publice și al ministrului justiției pentru aprobarea onorariilor minime și maxime corespunzătoare activităților de specialitate desfășurate de persoane fizice și juridice autorizate în scopul efectuării înscrierilor cu caracter nedefinitiv în cărțile funciare
  L. nr.244/2002 Legea viei și vinului în sistemul organizării comune a pieței vitivinicole (abrogata prin L. nr.164/2015)
  H.G. nr.1.134/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii viei și vinului în sistemul organizării comune a pieței vitivinicole nr. 244/2002
  O. nr.64/2003 al ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor și al ministrul administrației publice pentru aprobarea modelului Registrului plantațiilor viticole și implementarea acestuia în teritoriu


Vineri, 31 martie 2023, 00:03

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.