ORDIN nr.538 din 25 septembrie 2003
al ministrului administrației și internelor privind acordarea titlului de parc industrial Societății Comerciale "Ploiești Industrial Parc" - S.A.

Identificare act:
Numar/data: Ordin nr.538 din 25 septembrie 2003
Emitent: Ministerul Administrației și Internelor
Încadrare: act individual important
Publicare: M.Of. nr. 690/2 oct. 2003
Temei legal:
  O.U.G. nr.65/2001 privind trecerea cu titlu gratuit a unor imobile situate în municipiul București din patrimoniul Direcției Generale a Vămilor și din patrimoniul Ministerului Finanțelor Publice în proprietatea publică a statului și, respectiv, în proprietatea privată a Agenției Naționale pentru Locuințe
art.4
  H.G. nr.1.069/2001 privind unele măsuri în vederea constituirii unui parc industrial prin divizarea Societății Comerciale "Electromecanica Ploiești" - S.A. din cadrul Companiei Naționale "Romarm" - S.A.
  O. nr.264/2002 al ministrului dezvoltării și prognozei privind aprobarea Instrucțiunilor de acordare și anulare a titlului de parc industrial (abrogat prin L. nr.186/2013)
  O.U.G. nr.64/2003 pentru stabilirea unor măsuri privind înființarea, organizarea, reorganizarea sau funcționarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administrației publice centrale și a unor instituții publice
art.5 alin. (1)
Functie activa:
Trimitere la: O. nr.264/2002 al ministrului dezvoltării și prognozei privind aprobarea Instrucțiunilor de acordare și anulare a titlului de parc industrial (abrogat prin L. nr.186/2013)


Luni, 05 decembrie 2022, 07:01

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.