ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr.111 din 24 octombrie 2003
privind utilizarea veniturilor din privatizare și din valorificarea activelor bancare neperformante
Fisa actului

Trimitere de la:
  H.G. nr.1.284/2003 privind unele măsuri pentru reglementarea efectelor conversiei în acțiuni a datoriilor unor societăți comerciale către furnizorii de utilități
  L. nr.507/2003 LEGEA bugetului de stat pe anul 2004
  O.U.G. nr.16/2004 pentru finalizarea privatizării Societății Comerciale "Combinatul Siderurgic Reșița" - S.A. Reșița
  O.U.G. nr.18/2004 pentru finalizarea vânzării unor pachete de acțiuni ale Băncii Comerciale Române - S.A. către Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare și Corporația Financiară Internațională, precum și către Asociația Salariaților Băncii Comerciale Române - S.A.
  L. nr.570/2004 privind unele măsuri pentru privatizarea societăților comerciale filiale de distribuție și furnizare a energiei electrice "Electrica Dobrogea" - S.A. și "Electrica Banat" - S.A., precum și unele măsuri pentru reglementarea activității societăților comerciale din domeniul distribuției de energie electrică
  H.G. nr.392/2005 privind utilizarea sumelor încasate din privatizare pentru construirea și/sau reabilitarea caselor de locuit din zonele calamitate, inclusiv pentru amenajarea terenurilor de construcții și a căilor de acces
  H.G. nr.483/2005 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.284/2003 privind unele măsuri pentru reglementarea efectelor conversiei în acțiuni a datoriilor unor societăți comerciale către furnizorii de utilități
  H.G. nr.484/2005 privind reglementarea efectelor conversiei în acțiuni a datoriilor unor societăți comerciale către Societatea Comercială de Distribuție a Gazelor Naturale "Distrigaz Nord" — S.A. Târgu Mureș
  L. nr.212/2005 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 33/2005 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 53/2003 privind privatizarea Societății Comerciale "Tractorul UTB" S.A. Brașov (abrogata prin O.U.G. nr.3/2007)


Duminică, 01 octombrie 2023, 21:29

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.