ORDIN nr.1.059 din 20 noiembrie 2003
al ministrului interimar al sănătății privind declararea nominală obligatorie și evidența medicilor

Identificare act:
Numar/data: Ordin nr.1.059 din 20 noiembrie 2003
Emitent: Ministerul Sănătății
Publicare: M.Of. nr. 860/3 dec. 2003
Temei legal:
  L. nr.74/1995 privind exercitarea profesiunii de medic, înființarea, organizarea și funcționarea Colegiului Medicilor din România (abrogata prin L. nr.306/2004)
  L. nr.100/1998 privind asistența de sănătate publică (abrogata prin L. nr.95/2006)
  O.G. nr.124/1998 privind organizarea și funcționarea cabinetelor medicale
  L. nr.677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date (abrogata prin L. nr.129/2018)
  H.G. nr.899/2002 privind organizarea învățământului postuniversitar medical și farmaceutic uman
  O.U.G. nr.150/2002 privind organizarea și funcționarea sistemului de asigurări sociale de sănătate (abrogata prin L. nr.95/2006)
Functie activa:
Trimitere la: L. nr.31/1990 privind societățile comerciale
  O.G. nr.124/1998 privind organizarea și funcționarea cabinetelor medicale
Functie pasiva:
Modificat: O. nr.94/2012 al ministrului sănătății pentru completarea Ordinului ministrului sănătății nr. 1.059/2003 privind declararea nominală obligatorie și evidența medicilor


Sâmbătă, 01 aprilie 2023, 00:25

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.