ORDONANȚĂ nr.92 din 24 decembrie 2003
privind Codul de procedură fiscală
Fisa actului

Sesizari privind exceptia de neconstitutionalitate:
Excepție de neconstituționalitate admisă: D.C.C. nr.40/2004 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 164 alin. (1), (2) și (3) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală
art. 164 alin. (1), (2) și (3)
Excepție de neconstituționalitate respinsă: D.C.C. nr.41/2004 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 164 alin. (1), (2) și (3) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală și a dispozițiilor art. 403 alin. 1 din Codul de procedură civilă
art. 164 alin. (1), (2) și (3)
  D.C.C. nr.55/2004 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 170 alin. (1) lit. e) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală
art. 170 alin. (1) lit. e)
  D.C.C. nr.64/2004 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 164 din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală
art. 164
  D.C.C. nr.99/2004 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 12 alin. (1) teza a doua din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 13/2001 privind soluționarea contestațiilor împotriva măsurilor dispuse prin actele de control sau de impunere întocmite de organele Ministerului Finanțelor Publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 506/2001, precum și a dispozițiilor art. 182 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală
art. 182 alin. (2)
  D.C.C. nr.119/2004 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 164 alin. (1), (2) și (3) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală
art. 164 alin. (1), (2) și (3)
  D.C.C. nr.118/2004 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 119 și art. 164 alin. (1) și (2) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală
art. 119, art. 164 alin. (1) și (2)
  D.C.C. nr.126/2004 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 164 alin. (1) și (2) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală
art. 164 alin. (1) și (2)
  D.C.C. nr.129/2004 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 10 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 61/2002 privind colectarea creanțelor bugetare, precum și a dispozițiilor art. 119, art. 164 alin. (1) și (2) și art. 165 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală
art. 119, art. 164 alin. (1) și (2) și art. 165 alin. (1)
  D.C.C. nr.150/2004 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 164 alin. (1), (2) și (3) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală
art. 164 alin. (1), (2) și (3)
  D.C.C. nr.176/2004 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 119, 120, art. 164 alin. (1) și (2), art. 165 alin. (1) și ale art. 179 alin. (1) și (2) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală
art. 119, 120, art. 164 alin. (1) și (2), art. 165 alin. (1) și ale art. 179 alin. (1) și (2)
  D.C.C. nr.212/2004 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 171 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală
art. 171 alin. (1)
  D.C.C. nr.221/2004 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 164 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală
art. 164 alin. (1)
  D.C.C. nr.217/2004 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 1 alin. (1) și (2) și ale art. 164 alin. (1), (2) și (3) din Codul de procedură fiscală, a dispozițiilor art. 4 lit. j) din Ordonanța Guvernului nr. 61/2002 privind colectarea creanțelor bugetare, republicată, cu modificările și completările ulterioare, a dispozițiilor art. 13 și 24 din Hotărârea Guvernului nr. 1.245/2001 pentru aprobarea Contractului-cadru privind condițiile acordării asistenței medicale în cadrul sistemului asigurărilor sociale de sănătate în asistența medicală ambulatorie de specialitate pentru specialitățile clinice, paraclinice și stomatologice, precum și a dispozițiilor art. 84, 85 și 88 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 150/2002 privind organizarea și funcționarea sistemului de asigurări sociale de sănătate, cu modificările și completările ulterioare
art.1 alin. (1) si (2), art.164 alin. (1), (2) si (3)
  D.C.C. nr.214/2004 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 23 alin. (1) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale, republicată, ale art. 12 alin. (1) lit. a) și b) și ale art. 13 alin. (1) din Legea nr. 133/1999 privind stimularea întreprinzătorilor privați pentru înființarea și dezvoltarea întreprinderilor mici și mijlocii și ale art. 108, art. 109 alin. (1) și (5), precum și ale art. 111 alin. (1) din Codul de procedură fiscală
art. 108, art. 109 alin. (1) si (5), art. 111 alin. (1)
  D.C.C. nr.228/2004 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 164 alin. (1), (2) și (3) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală
art. 164 alin. (1), (2) și (3)
  D.C.C. nr.261/2004 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 164 alin. (1), (2) și (3) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, aprobată și modificată prin Legea nr. 174/2004
art. 164 alin. (1), (2) și (3)
  D.C.C. nr.256/2004 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 10 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 61/2002 privind colectarea creanțelor bugetare, precum și a dispozițiilor art. 160, art. 161 alin. (1) și (2) și ale art. 164 alin. (1), (2) și (3) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, aprobată și modificată prin Legea nr. 174/2004
art.164 alin. (1), (2) si (3), art.160, art.161 alin. (1) si (2)
  D.C.C. nr.266/2004 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 164 alin. (1), (2) și (3) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală
art. 164 alin. (1), (2) și (3)
  D.C.C. nr.302/2004 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 164 din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 174/2004
art. 164
  D.C.C. nr.369/2004 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 164 alin. (1), (2) și (3) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală
art. 164 alin. (1), (2) și (3)
  D.C.C. nr.409/2004 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 5 din Legea contenciosului administrativ nr. 29/1990, ale art. 109 alin. 2 din Codul de procedură civilă și ale art. 174-187 din Codul de procedură fiscală
art.174-187
  D.C.C. nr.432/2004 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 137 alin. (4) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală
art. 137 alin. (4)
  D.C.C. nr.449/2004 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 183 alin. (1) lit. a) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală
art. 183 alin. (1) lit. a)
  D.C.C. nr.478/2004 asupra excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 178 din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedurã fiscalã
art. 178
  D.C.C. nr.512/2004 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 172 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală
art. 172 alin. (2)
  D.C.C. nr.550/2004 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 164, art. 168-170, art. 183 alin. (1) lit. a) și art. 184 din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală
art. 164, art. 168-170, art. 183 alin. (1) lit. a), art. 184
  D.C.C. nr.98/2005 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 174 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală
art. 174 alin. (1)
  D.C.C. nr.189/2005 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor titlului VII Accize din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal și ale art. 190 din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală
art. 190
  D.C.C. nr.231/2005 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 184 din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală
art. 184
  D.C.C. nr.253/2005 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 172 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală
art. 172 alin. (2)
  D.C.C. nr.267/2005 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 172 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală
art. 172 alin. (2)
  D.C.C. nr.277/2005 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 195 alin. (6), (7) și (8) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală
art. 195 alin. (6), (7) și (8)
  D.C.C. nr.298/2005 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 183 alin. (1) lit. a) din Codul de procedură fiscală (Ordonanța Guvernului nr. 92/2003)
  D.C.C. nr.330/2005 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 403 alin. 1 din Codul de procedură civilă, precum și a celor ale art. 144 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală
art. 144 alin. (2)
  D.C.C. nr.420/2005 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 399 alin. 3 din Codul de procedură civilă și art. 168 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală
art. 168 alin. (2)
  D.C.C. nr.424/2005 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 17 din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, precum și ale art. 127, ale art. 137 alin. (4) și ale art. 172 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală
art. 127, ale art. 137 alin. (4) și ale art. 172 alin. (2)
  D.C.C. nr.492/2005 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 7/2001 privind impozitul pe venit, precum și ale art. 113 și 120 din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală
  D.C.C. nr.689/2005 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 137 alin. (3), art. 141 alin. (1), art. 144 alin. (2) lit. a) și art. 185 alin. (1) și (2) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală
art. 137 alin. (3), art. 141 alin. (1), art. 144 alin. (2) lit. a) și art. 185 alin. (1) și (2)
  D.C.C. nr.1/2006 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 197 din Codul de procedură fiscală
art. 197
  D.C.C. nr.65/2006 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 190 alin. (2) lit. b) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală
art. 190 alin. (2) lit. b)
  D.C.C. nr.70/2006 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 133 alin. (3) și art. 137 alin. (1) din Codul de procedură fiscală și ale art. 403 alin. 1 din Codul de procedură civilă
art. 133 alin. (3) și art. 137 alin. (1)
  D.C.C. nr.63/2006 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 184 alin. (1) lit. a) și alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală
art. 184 alin. (1) lit. a) și alin. (3)
  D.C.C. nr.119/2006 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 190 alin. (1) lit. c) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală
art. 190 alin. (1) lit. c)
  D.C.C. nr.211/2006 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 133 alin. (3) și art. 137 alin. (1) din Codul de procedură fiscală, precum și ale art. 403 alin. 1 raportat la art. 7231 alin. 2 din Codul de procedură civilă
- art. 133 alin. (3) și art. 137 alin. (1)
  D.C.C. nr.292/2006 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 133 alin. (8) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală
art. 133 alin. (8)
  D.C.C. nr.357/2006 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 179 alin. (1) lit. a) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală
art. 179 alin. (1) lit. a)
  D.C.C. nr.438/2006 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 184 alin. (1) lit. a) și art. 185 din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală
art. 184 alin. (1) lit. a) și art. 185
  D.C.C. nr.563/2006 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 177 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală
art. 177 alin. (1)
  D.C.C. nr.685/2006 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 190 alin. (2) lit. b) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală
art. 190 alin. (2) lit. b)
  D.C.C. nr.658/2006 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 137 și art. 141 din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală și ale art. 29 alin. (6) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale
art. 137 și art. 141
  D.C.C. nr.700/2006 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 138 alin. (4) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală
art. 138 alin. (4)
  D.C.C. nr.824/2006 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 1, art. 21 și art. 133 alin. (3) din Codul de procedură fiscală
- art.1, art. 21 și art. 133 alin.(3)
  D.C.C. nr.930/2006 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 173 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală
art. 173 alin. (1)
  D.C.C. nr.917/2006 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 115 alin. (1) și (4) și ale art. 116 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală
art. 115 alin. (1) și (4) și ale art. 116 alin. (1)
  D.C.C. nr.159/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 158 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală
art. 158 alin. (1)
  D.C.C. nr.202/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 128 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală
- art. 128 alin. (1)
  D.C.C. nr.209/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 190 alin. (1) lit. c) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală și ale art. 11 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 28/1999 privind obligația agenților economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale
art. 190 alin. (1) lit. c)
  D.C.C. nr.343/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 146 din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală
art. 146
  D.C.C. nr.374/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 2 alin. 1 lit. b) din Ordonanța Guvernului nr. 3/1992 privind taxa pe valoarea adăugată și ale art. 186 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală
art. 186 alin. (3)
  D.C.C. nr.406/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 66 din Codul de procedură fiscală
- art. 66
  D.C.C. nr.416/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 186 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală
art. 186 alin. (3)
  D.C.C. nr.457/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 113 alin. (1) lit. f) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală
art. 113 alin. (1) lit. f)
  D.C.C. nr.455/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 169 alin. (3) din Codul de procedură fiscală
- art. 169 alin. (3)
  D.C.C. nr.469/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 175 din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală
art. 175
  D.C.C. nr.500/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 190 alin. (1) lit. c) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală
art. 190 alin. (1) lit. c)
  D.C.C. nr.641/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 185 alin. (2) teza a doua din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală
  D.C.C. nr.705/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 208 alin. (1), alin. (3) lit. e) și alin. (6), art. 257 alin. (2) lit. b) și art. 259 alin. (7) lit. b) și alin. (8) din Legea nr. 95/2006 privind reforma "n domeniul sănătății, precum și ale art. 91 din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală
art. 91
  D.C.C. nr.785/2007 DECIZIA nr. 785 din 20 septembrie 2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 239 din Codul de procedură fiscală
- art. 239
  D.C.C. nr.835/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 220 alin. (1) lit. c) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală
art. 220 alin. (1) lit. c)
  D.C.C. nr.927/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 205-218 din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală
art. 205-218
  D.C.C. nr.953/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 40 alin. (4) și (5) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală
art. 40 alin. (4) și (5)
  D.C.C. nr.1.039/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 215 din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală
art. 215
  D.C.C. nr.1.045/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 220 alin. (2) lit. b) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală
art. 220 alin. (2) lit. b)
  D.C.C. nr.12/2008 DECIZI referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 215 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală
art. 215 alin. (2)
  D.C.C. nr.197/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 220 alin. (1) lit. c) și d) și alin. (2) lit. a) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală
  D.C.C. nr.245/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 403 alin. 1 și 4 din Codul de procedură civilă și ale art. 229 din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală
art. 229
  D.C.C. nr.283/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 131, art. 142 alin. (4) și art. 215 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală
art. 131, art. 142 alin. (4) și art. 215 alin. (2)
  D.C.C. nr.293/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 154 alin. (5) și art. 151 alin. (9) și (10) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală
art. 154 alin. (5) și art. 151 alin. (9) și (10)
  D.C.C. nr.325/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 27 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală
art. 27 alin. (2)
  D.C.C. nr.500/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 215 alin. (2) teza a doua din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală
art. 215 alin. (2) teza a doua
  D.C.C. nr.513/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 91 alin. (1) și (2), art. 116, art. 119, art. 131 alin. (1), art. 142 alin. (4), art. 149 alin. (6) și art. 172 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală
art. 91 alin. (1) și (2), art. 116, art. 119, art. 131 alin. (1), art. 142 alin. (4), art. 149 alin. (6) și art. 172 alin. (2)
  D.C.C. nr.513/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 91 alin. (1) și (2), art. 116, art. 119, art. 131 alin. (1), art. 142 alin. (4), art. 149 alin. (6) și art. 172 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală
art. 91 alin. (1) și (2), art. 116, art. 119, art. 131 alin. (1), art. 142 alin. (4), art. 149 alin. (6) și art. 172 alin. (2)
  D.C.C. nr.513/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 91 alin. (1) și (2), art. 116, art. 119, art. 131 alin. (1), art. 142 alin. (4), art. 149 alin. (6) și art. 172 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală
art. 91 alin. (1) și (2), art. 116, art. 119, art. 131 alin. (1), art. 142 alin. (4), art. 149 alin. (6) și art. 172 alin. (2)
  D.C.C. nr.687/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 205 din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală și ale art. 7 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004
art. 205
  D.C.C. nr.718/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 172 alin. (2) și (3) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală
art. 172 alin. (2) și (3)
  D.C.C. nr.790/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 27 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală
art. 27 alin. (2)
  D.C.C. nr.875/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 149 alin. (1), (6), (7) și (8) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală
art. 149 alin. (1), (6), (7) și (8)
  D.C.C. nr.942/2008 DECIZIA nr. 942 din 23 septembrie 2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 136 alin. (6) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală
- art. 136 alin. (6)
  D.C.C. nr.978/2008 DECIZIA nr. 978 din 30 septembrie 2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 131 alin. (1) și art. 136 alin. (1), (2) și (4) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală
- art. 131 alin. (1), art. 136 alin. (1), (2) și (4)
  D.C.C. nr.1.015/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor Ordonanței Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală
  D.C.C. nr.993/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 374 și art. 376 din Codul de procedură civilă și ale Ordonanței Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală
  D.C.C. nr.1.110/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. b) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală
art. 9 alin. (2) lit. b)
  D.C.C. nr.1.147/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 131 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală
art. 131 alin. (1)
  D.C.C. nr.1.173/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 214 din Codul de procedură fiscală
- art. 214
  D.C.C. nr.1.236/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 205, art. 210, art. 211, art. 214, art. 216 și art. 218 din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală
art. 205, art. 210, art. 211, art. 214, art. 216 și art. 218
  D.C.C. nr.1.237/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 214 alin. (1) lit. a) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală
art. 214 alin. (1) lit. a)
  D.C.C. nr.1.288/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 44 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală
art. 44 alin. (3)
  D.C.C. nr.1.294/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 27 alin. (2) și art. 28 din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală
art. 27 alin. (2) și art. 28
  D.C.C. nr.1.314/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 131 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală
art. 131 alin. (1)
  D.C.C. nr.1.313/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 399 alin. 3 din Codul de procedură civilă și art. 168 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală
art. 168 alin. (2)
  D.C.C. nr.1291/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 9 alin (2) lit. d), art. 141 și art. 145 din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală
art. 9 alin (2) lit. d), art. 141 și art. 145
  D.C.C. nr.1.382/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 136 alin. (6) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală
art. 136 alin. (6)
  D.C.C. nr.59/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 27 alin. (2) și (3) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală
art. 27 alin. (2) și (3)
  D.C.C. nr.111/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 131 din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală
art. 131
  D.C.C. nr.198/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 43 alin. (3), art. 171, art. 172 și art. 173 din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală
art. 43 alin. (3), art. 171, art. 172 și art. 173
  D.C.C. nr.192/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 214 alin. (1) lit. a) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală
art. 214 alin. (1) lit. a)
  D.C.C. nr.193/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 44 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală
art. 44 alin. (2)
  D.C.C. nr.194/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 205 alin. (1) teza întâi din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală
art. 205 alin. (1) teza întâi
  D.C.C. nr.248/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 148 alin. (2) lit. a) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, prin raportare la art. 403 alin. 1 din Codul de procedură civilă
art. 148 alin. (2) lit. a)
  D.C.C. nr.244/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 172 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală
art. 172 alin. (3)
  D.C.C. nr.314/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 177 alin. (4) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală
art. 177 alin. (4)
  D.C.C. nr.341/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 2 alin. (3) și art. 174 alin. (5) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală și ale art. 299 din Codul de procedură civilă
art. 2 alin. (3) și art. 174 alin. (5)
  D.C.C. nr.372/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală
art. 9 alin. (2) lit. d)
  D.C.C. nr.406/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 207 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală
art. 207 alin. (1)
  D.C.C. nr.422/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 30 din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor și ale art. 190 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală
art. 190 alin. (2)
  D.C.C. nr.553/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 172 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală
art. 172 alin. (2)
  D.C.C. nr.560/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 142 alin. (1) și (3) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală
art. 142 alin. (1) și (3)
  D.C.C. nr.589/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 27, art. 28 și art. 176 din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală
art. 27, art. 28 și art. 176
  D.C.C. nr.667/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d), ale art. 27 alin. (1) lit. b) și ale art. 44 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală
art. 9 alin. (2) lit. d), ale art. 27 alin. (1) lit. b) și ale art. 44 alin. (3)
  D.C.C. nr.727/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 172 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală
art. 172 alin. (3)
  D.C.C. nr.766/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 220 din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală și ale art. 204 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal
art. 220
  D.C.C. nr.1.097/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 399 alin. 3 din Codul de procedură civilă și ale art. 172 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală
art. 172 alin. (3)
  D.C.C. nr.1.099/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 27 din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală
art. 27
  D.C.C. nr.1.112/2009 cu privire la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 27 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală
art. 27 alin. (2)
  D.C.C. nr.1.304/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 257 alin. (2) și (8), art. 259 alin. (7) lit. a) și b) și alin. (8) și art. 863 lit. b) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, precum și ale art. 91 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală
art. 91 alin. (1)
  D.C.C. nr.1.355/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 43 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală
art. 43 alin. (3)
  D.C.C. nr.1.362/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 148 alin. (2) lit. a) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, prin raportare la art. 403 alin. 1 din Codul de procedură civilă
art. 148 alin. (2) lit. a), prin raportare la art. 403 alin. 1 din Codul de procedură civilă
  D.C.C. nr.1.357/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 27 alin. (1) și art. 28 alin. (1) și (2) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală
art. 27 alin. (1) și art. 28 alin. (1) și (2)
  D.C.C. nr.1.358/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 136-218 din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală
art. 136-218
  D.C.C. nr.1.516/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 136 alin. (6) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală
art. 136 alin. (6)
  D.C.C. nr.1.637/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 23 alin. (1), ale art. 91 alin. (1) și (2), precum și ale art. 98 alin. (1) și (3) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală
art. 23 alin. (1), ale art. 91 alin. (1) și (2), precum și ale art. 98 alin. (1) și (3)
  D.C.C. nr.1.643/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 149 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, art. 304 pct. 9 și art. 3041 din Codul de procedură civilă
art. 149 alin. (1)
  D.C.C. nr.2/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 142 alin. (4) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală
art. 142 alin. (4)
  D.C.C. nr.51/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 148 alin. (2) lit. a) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală
art. 148 alin. (2) lit. a)
  D.C.C. nr.118/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 27 alin. (2) lit. c) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală
art. 27 alin. (2) lit. c)
  D.C.C. nr.120/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 220 alin. (1) lit. c) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală
art. 220 alin. (1) lit. c)
  D.C.C. nr.121/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 205 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală și art. 7 alin. (1) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004
art. 205 alin. (1)
  D.C.C. nr.129/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 172 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală
art. 172 alin. (3)
  D.C.C. nr.132/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 205 din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală
art. 205
  D.C.C. nr.189/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 214 alin. (1) lit. a) și alin. (4) și ale art. 218 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală
art. 214 alin. (1) lit. a) și alin. (4) și ale art. 218 alin. (2)
  D.C.C. nr.212/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 15, art. 21, art. 24 și art. 30 din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor și art. 220 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală
art. 220 alin. (2)
  D.C.C. nr.256/2010 DECIZIA nr. 256 din 16 martie 2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 220 alin. (1) lit. b) și c) și alin. (2) lit. a) și c) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală
- art. 220 alin. (1) lit. b) și c), alin. (2) lit. a) și c)
  D.C.C. nr.248/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 91 alin. (1) și (2), art. 116, art. 119, art. 131 alin. (1), art. 142 alin. (4), art. 149 alin. (6) și art. 172 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală
art. 91 alin. (1) și (2), art. 116, art. 119, art. 131 alin. (1), art. 142 alin. (4), art. 149 alin. (6) și art. 172 alin. (2)
  D.C.C. nr.246/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 141, art. 142 și art. 143 din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală
art. 141, art. 142 și art. 143
  D.C.C. nr.258/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 257 alin. (2) și (8), art. 259 alin. (7) lit. a) și b) și alin. (8) și art. 863 lit. b) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, precum și ale art. 91 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală
- art. 91 alin. (1)
  D.C.C. nr.330/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 27 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală
art. 27 alin. (1)
  D.C.C. nr.344/2010 DECIZIA nr. 344 din 25 martie 2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală
art. 9 alin. (2) lit. d)
  D.C.C. nr.617/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 218 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală
art. 218 alin. (2)
  D.C.C. nr.643/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 15, art. 21, art. 24 și art. 30 din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor și art. 190 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală
art. 190 alin. (2)
  D.C.C. nr.838/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 208 alin. (1), alin. (3) lit. e) și alin. (6), art. 215 alin. (1) și (3), art. 257 alin. (2) lit. b) și art. 259 alin. (7) lit. b) și alin. (8) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății și art. 91 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală
art. 91 alin. (1)
  D.C.C. nr.863/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 220 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală
art. 220 alin. (2)
  D.C.C. nr.886/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 120 și art. 205 din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală
art. 120 și art. 205
  D.C.C. nr.935/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 39 și art. 40 din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală
art. 39 și art. 40
  D.C.C. nr.943/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 91 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală
art. 91 alin. (3)
  D.C.C. nr.888/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 219 alin. (1) lit. e) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală
art. 219 alin. (1) lit. e)
  D.C.C. nr.889/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 119 alin. (1) și art. 120 alin. (7) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală
art. 119 alin. (1) și art. 120 alin. (7)
  D.C.C. nr.894/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 172 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală
art. 172 alin. (2)
  D.C.C. nr.898/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 154 alin. (5) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală
art. 154 alin. (5)
  D.C.C. nr.944/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 129 alin. (1)-(4) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală
art. 129 alin. (1)-(4)
  D.C.C. nr.891/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 44 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală
art. 44 alin. (3)
  D.C.C. nr.893/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 209 alin. (2) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal și art. 220 alin. (2) lit. a) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală
art. 220 alin. (2) lit. a)
  D.C.C. nr.930/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 213 alin. (5), art. 214, art. 216, art. 217 și art. 218 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală
art. 213 alin. (5), art. 214, art. 216, art. 217 și art. 218 alin. (2)
  D.C.C. nr.960/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 220 alin. (1) lit. c) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală
art. 220 alin. (1) lit. c)
  D.C.C. nr.1.161/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 141 alin. (1), art. 149 alin. (5) și art. 172 alin. (2) din Codul de procedură fiscală
- art. 141 alin. (1), art. 149 alin. (5), art. 172 alin. (2)
  D.C.C. nr.1.207/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 129 alin. (1), (2), (3) și (4) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală
- art. 129 alin. (1), (2), (3) și (4)
  D.C.C. nr.1.213/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală
- art. 9 alin. (2) lit. d)
  D.C.C. nr.1.215/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 172 alin. (2) și art. 215 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală
- art. 172 alin. (2) și art. 215 alin. (2)
  D.C.C. nr.1.297/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 173 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală
- art. 173 alin. (1)
  D.C.C. nr.1.387/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 44 alin. (2) lit. d) și alin. (3), precum și art. 207 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală
- art. 44 alin. (2) lit. d) și alin. (3), art. 207 alin. (1)
  D.C.C. nr.1.368/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 45 și art. 86 alin. (6) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală
- art. 45, art. 86 alin. (6)
  D.C.C. nr.1.495/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 136 alin. (1) și art. 138 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală
art. 136 alin. (1) și art. 138 alin. (1)
  D.C.C. nr.122/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 18 alin. (1)-(4) și ale art. 34 alin. (7) și (8) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, precum și ale art. 82 alin. (1) și (2) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală
art. 82 alin. (1) și (2)
  D.C.C. nr.95/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 218 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală
art. 218 alin. (2)
  D.C.C. nr.150/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 142 alin. (6) și art. 215 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală
- art. 142 alin. (6) și art. 215 alin. (1)
  D.C.C. nr.156/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 173 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală
art. 173 alin. (2)
  D.C.C. nr.188/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 149 alin. (9) și art. 150 din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală
- art. 149 alin. (9) și art. 150
  D.C.C. nr.184/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 1851 alin. (3), art. 193 alin. (2) lit. a), art. 20651 alin. (1), art. 212 alin. (1) și art. 213 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal și art. 220 alin. (1) lit. a) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală
- art. 220 alin. (1) lit. a)
  D.C.C. nr.350/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 219 alin. (1) lit. c) și alin. (2) lit. a) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală
art. 219 alin. (1) lit. c) și alin. (2) lit. a)
  D.C.C. nr.518/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 136 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală
- art. 136 alin. (3)
  D.C.C. nr.519/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 141 și art. 145 din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală
- art. 141 și art. 145
Excepție de neconstituționalitate admisă: D.C.C. nr.536/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 44 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală
- art. 44 alin. (3) în măsura în care se interpretează în sensul că organul fiscal emitent poate să procedeze la comunicarea actului administrativ fiscal prin publicitate, cu înlăturarea nejustificată a ordinii de realizare a modalităților de comunicare prevăzute la art. 44 alin. (2) lit. a)-d)
Excepție de neconstituționalitate respinsă: D.C.C. nr.603/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 220 alin. (2) lit. b) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală
art. 220 alin. (2) lit. b)
  D.C.C. nr.587/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 154 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală
art. 154 alin. (1)
  D.C.C. nr.676/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 172 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală și art. 399 alin. 1 și 3 din Codul de procedură civilă
- art. 172 alin. (3)
  D.C.C. nr.774/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 44 alin. (2) și (3) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală
art. 44 alin. (2) și (3)
  D.C.C. nr.849/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 149 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală
- art. 149 alin. (1)
  D.C.C. nr.951/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 43 alin. (3) și (4) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală
- art. 43 alin. (3) și (4)
  D.C.C. nr.993/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 27 alin. (2) lit. b) și c) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală
- art. 27 alin. (2) lit. b) și c)
  D.C.C. nr.995/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 172 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală
- art. 172 alin. (1)
  D.C.C. nr.1.021/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 113 alin. (5) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală și art. 254 alin. (7) și art. 259 alin. (61) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal
- art. 113 alin. (5)
  D.C.C. nr.1.221/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 137, art. 141, art. 145 și art. 149 din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală
- art. 137, art. 141, art. 145 și art. 149
  D.C.C. nr.1.224/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 205 din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală și art. 7 alin. (1) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004
art. 205
  D.C.C. nr.1.228/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 136 alin. (6) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală
art. 136 alin. (6)
  D.C.C. nr.1.226/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 136, art. 141, art. 142 și art. 145 din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală
art. 136, art. 141, art. 142 și art. 145
  D.C.C. nr.1.230/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 20669 alin. (7) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal și art. 220 alin. (22) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală
art. 220 alin. (22)
  D.C.C. nr.1.194/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 1473 alin. (6) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal și ale art. 116 alin. (4) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală
art. 116 alin. (4)
  D.C.C. nr.1.259/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 177 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală
art. 177 alin. (3)
  D.C.C. nr.1.291/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 148 alin. (2) lit. a) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală prin raportare la prevederile art. 403 alin. 1 din Codul de procedură civilă
art. 148 alin. (2) lit. a) prin raportare la prevederile art. 403 alin. 1 din Codul de procedură civilă
  D.C.C. nr.1.297/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 129 alin. (1), (2), alin. (3) teza întâi și alin. (4) teza întâi din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală
- art. 129 alin. (1), (2), alin. (3) teza întâi și alin. (4) teza întâi
  D.C.C. nr.1.310/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 220 alin. (2) lit. b) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală
- art. 220 alin. (2) lit. b)
  D.C.C. nr.1.295/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 136 alin. (6) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală
art. 136 alin. (6)
  D.C.C. nr.1.402/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 136 alin. (6), art. 142 alin.(3) și art. 172 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală
art. 136 alin. (6), art. 142 alin.(3) și art. 172 alin. (2)
  D.C.C. nr.1.424/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 153 alin. (6) și (7) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal și art. 44 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală
art. 44 alin. (3)
  D.C.C. nr.1.521/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 220 alin. (2) lit. b) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală
art. 220 alin. (2) lit. b)
  D.C.C. nr.1.515/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 218 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală
art. 218 alin. (2)
  D.C.C. nr.1.537/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 56 și art. 57 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală și art. 32 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor
art. 56 și art. 57 alin. (2)
  D.C.C. nr.1542/2011 Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 21 alin. (4) lit. m) și art. 145 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal și ale art. 119 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală
art. 119 alin. (1)
  D.C.C. nr.77/2012 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 18 alin. (1)-(4) si art. 34 alin. (7) si (8) din Legea nr. 571/2003 privind fcodul fiscal și a dispozițiilor art. 82 alin. (1) și (2) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală
art. 82 alin. (1) și (2)
  D.C.C. nr.165/2012 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 1473 alin. (6) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal și art. 116 alin. (4) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală
art. 116 alin. (4)
  D.C.C. nr.268/2012 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 114 alin. (6) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală
art. 114 alin. (6)
  D.C.C. nr.390/2012 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 220 alin. (2) lit. b) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală
art. 220 alin. (2) lit. b)
  D.C.C. nr.431/2012 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 227 alin. (1) și (2) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală
art. 227 alin. (1) și (2)
  D.C.C. nr.410/2012 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 210 alin. (1) lit. e), art. 215 alin. (3), art. 216, art. 217 alin. (1) și alin. (3) lit. a) și k) și art. 219 lit. g) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății și art. 91 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală
art. 91 alin. (1)
  D.C.C. nr.451/2012 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 44 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală
art. 44 alin. (3)
  D.C.C. nr.467/2012 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 51 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor și art. 131 alin. (1) și art. 242 lit. c) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală
- art. 242 lit. c), art. 131 alin. (1) lit. c)
  D.C.C. nr.830/2012 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 172 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală
art. 172 alin. (2)
  D.C.C. nr.827/2012 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 142 alin. (4) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală
art. 142 alin. (4)
  D.C.C. nr.877/2012 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor Ordonanței Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală și ale Legii nr. 174/2004 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală
  D.C.C. nr.878/2012 referitoare la excepția de neconstitutionalitate a dispozițiilor art. 120, art. 120 1 și art. 142 din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, ale Ordonanței Guvernului nr. 92/2003 în ansamblu, precum și ale art. 1 pct. II.5 din Legea nr. 559/2003 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe
art. 120, art. 120 1 și art. 142, precum si ale Ordonanței Guvernului nr. 92/2003 în ansamblu
  D.C.C. nr.876/2012 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală
art. 9 alin. (2) lit. d)
  D.C.C. nr.874/2012 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 9 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale și art. 220 alin. (1) lit. k) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală
art. 220 alin. (1) lit. k)
  D.C.C. nr.1.060/2012 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 218 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală
art. 218 alin. (2)
  D.C.C. nr.1.066/2012 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 131 din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală
art. 131
  D.C.C. nr.2/2013 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 125, art. 126, art. 127 și art. 150 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, art. I pct. 25 din Legea nr. 163/2005 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 138/2004 pentru modificarea și completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 106/2007 pentru modificarea și completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2009 pentru modificarea și completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, ale Ordonanței Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, precum și ale Legii nr. 174/2004 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală
  D.C.C. nr.43/2013 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 172 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală
art. 172 alin. (2)
  D.C.C. nr.50/2013 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 218 alin. (1) și (2) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală
art. 218 alin. (1) și (2)
  D.C.C. nr.47/2013 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 113 alin. (4) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală
art. 113 alin. (4)
  D.C.C. nr.56/2013 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 214 din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală
art. 214
  D.C.C. nr.116/2013 referitoare la excepția de ne constituționalitate a dispozițiilor art. 218 alin. (1) și (2) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală
art. 218 alin. (1) și (2)
  D.C.C. nr.251/2013 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 142 alin. (4) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală
- art. 142 alin. (4)
  D.C.C. nr.443/2013 referitoare la excepția de neconstitutionalitate a prevederilor art. 43 alin. (3), art. 44 alin. (3) și ale art. 46 din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală
art. 43 alin. (3), art. 44 alin. (3) și ale art. 46
  D.C.C. nr.270/2014 DECIZIA nr. 270 din 7 mai 2014 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 114 alin. (6) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală în redactarea anterioară modificării acestor prevederi prin Legea nr. 126/2011 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 88/2010 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscală, precum și a dispozițiilor art. 114 alin. (1) și (4) din aceeași ordonanță
- art. 114 alin. (1)
Excepție de neconstituționalitate admisă: D.C.C. nr.270/2014 DECIZIA nr. 270 din 7 mai 2014 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 114 alin. (6) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală în redactarea anterioară modificării acestor prevederi prin Legea nr. 126/2011 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 88/2010 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscală, precum și a dispozițiilor art. 114 alin. (1) și (4) din aceeași ordonanță
- prevederile art. 114 alin. (6), în redactarea anterioară modificării acestor prevederi prin Legea nr. 126/2011, sunt neconstituționale.
Excepție de neconstituționalitate respinsă: D.C.C. nr.293/2014 DECIZIA nr. 293 din 22 mai 2014 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 124 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală
- art. 124 alin. (2)
  D.C.C. nr.337/2014 DECIZIA nr. 337 din 12 iunie 2014 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 145 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală
- art. 145 alin. (1)
  D.C.C. nr.447/2014 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 82 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal si art. 207 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală
art. 207 alin. (1)
  D.C.C. nr.452/2014 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 257 alin. (2) lit. b) și art. 259 alin. (7) lit. b) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, ale art. 29618 alin. (3) lit. b) pct. b1) raportat la dispozițiile art. 29622 alin. (2) și ale art. 29626 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 571/2003 - Codul fiscal, precum și ale art. 1201 din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală
art. 1201
  D.C.C. nr.511/2014 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 257 alin. (2) lit. b) și art. 259 alin. (7) lit. b) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății și ale art. 1201 din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală
art. 1201
  D.C.C. nr.524/2014 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 141 din capitolul VIII intitulat "Stingerea creanțelor fiscale prin executare silită" al titlului VIII din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală
art. 141 din capitolul VIII intitulat "Stingerea creanțelor fiscale prin executare silită" al titlului VIII
  D.C.C. nr.561/2014 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 119, art. 1201 art. 121, art. 122 și art. 1241 din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală
art. 119, art. 1201 art. 121, art. 122 și art. 1241
  D.C.C. nr.703/2014 DECIZIA nr. 703 din 27 noiembrie 2014 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 218 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala
art. 218 alin. (2)
  D.C.C. nr.33/2015 DECIZIA nr. 33 din 3 februarie 2015 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 1201 alin. (1), alin. (2) lit. c) și alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală
art. 1201 alin. (1), alin. (2) lit. c) și alin. (3)
  D.C.C. nr.214/2015 DECIZIA nr. 214 din 31 martie 2015 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 218 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală
art. 218 alin. (2)
  D.C.C. nr.426/2015 DECIZIA nr. 426 din 9 iunie 2015 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 215 alin. (2) teza a doua din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, art. 249 alin. (1), a sintagmei " Consiliul local poate acorda scutire de la plata impozitului" cuprinsă în art. 286 alin. (1)-(3), precum și ale art. 286 alin. (5) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal
- art. 215 alin. (2) teza a doua
Excepție de neconstituționalitate admisă: D.C.C. nr.694/2015 DECIZIA nr. 694 din 20 octombrie 2015 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor prevederilor art. 124 alin. (1) raportate la cele ale art. 70 din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală
art. 124 alin. (1) raportate la cele ale art. 70
Excepție de neconstituționalitate respinsă: D.C.C. nr.758/2015 DECIZIA nr. 758 din 5 noiembrie 2015 referitoare la excepția de ne constituționalitate a dispozițiilor art. 110 și ale art.2331 alin. (5) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală
art. 110 și ale art.2331 alin. (5)
  D.C.C. nr.779/2015 DECIZIA nr. 779 din 17 noiembrie 2015 referitoare la excepția de neconstitutionalitate a dispozițiilor art. 53, art. 82 alin. (1), art. 2962-29613 și art. 29615-29620 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, art. V alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 125/2011 pentru modificarea și completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, precum și ordonanța de urgență în ansamblul său, Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 117/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal și reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, precum si ale art. 119, art. 1201, art. 121, art. 122 și art. 1241 din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală
- 119, art. 1201, art. 121, art. 122 și art. 1241
  D.C.C. nr.850/2015 DECIZIA nr. 850 din 10 decembrie 2015 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 218 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală
art. 218 alin. (2)
  D.C.C. nr.858/2015 DECIZIA nr. 858 din 10 decembrie 2015 referitoare la excepția de neconstitutionalitate a dispozițiilor art. 2962-29613 și ale art. 29613-29620 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 117/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal și reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, ale art. V alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 125/2011 pentru modificarea și completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, precum si ale art. 119, art. 1201, art. 121, art. 122 și art. 1241 din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală
- art. 119, art. 1201,art. 121, art. 122, art. 1241
  D.C.C. nr.872/2015 DECIZIA nr. 872 din 15 decembrie 2015 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 1 alin. (1), art, 2 alin. (2) lit, a), b) și c), art. 53 alin, (1), art. 622 alin. (3) și (4), art. 82 alin. (2), (3) și (5), art. 2962-29613 și art. 29615-29620 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 117/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal și reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, ale art. V alin. (1) și (6) și art. IX din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 125/2011 pentru modificarea și completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, și ale ordonanței de urgență în ansamblul său, precum și ale art. 119, art. 1201, art. 121, art. 122 și art. 1241 din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală
- art. 119, art. 1201, art. 121, art. 122 și art. 1241
  D.C.C. nr.36/2016 DECIZIA nr. 36 din 9 februarie 2016 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. VI pct. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 46/2009 privind îmbunătățirea procedurilor fiscale și diminuarea evaziunii fiscale, precum și ale art. 781 alin. (8) și (10) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, astfel cum au fost introduse prin dispozițiile art. I pct. 27 din Ordonanța Guvernului nr. 29/2011 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală
- art. 781 alin. (8) și (10)
  D.C.C. nr.52/2016 DECIZIA nr. 52 din 16 februarie 2016 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 218 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală
art. 218 alin. (2)
  D.C.C. nr.340/2016 DECIZIA nr. 340 din 24 mai 2016 referitoare la excepția de ne constituționalitate a dispozițiilor art. 129 alin. (2) și (3) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală
art. 129 alin. (2) și (3)
  D.C.C. nr.401/2016 DECIZIA nr. 401 din 15 iunie 2016 referitoare la excepția de ne constituționalitate a dispozițiilor art. 214 alin. (1) lit. a) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală
art. 214 alin. (1) lit. a)
  D.C.C. nr.413/2016 DECIZIA nr. 413 din 16 iunie 2016 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 117 alin. (9) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală
art. 117 alin. (9)
  D.C.C. nr.421/2016 DECIZIA nr. 421 din 16 iunie 2016 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 218 alin. (2) și (3) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală
art. 218 alin. (2) și (3)
  D.C.C. nr.523/2016 DECIZIA nr. 523 din 5 iulie 2016 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 113 alin. (4) și (5) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală
art. 113 alin. (4) și (5)
  D.C.C. nr.784/2016 DECIZIA nr. 784 din 15 decembrie 2016 referitoare la excepția de neconstitutionalitate a dispozițiilor art. 82 alin. (2), art. 86 alin. (4), art. 110 alin. (3) lit. a) și ale art. 111 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, precum și a prevederilor art. 249 și ale art. 256 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal
- art. 82 alin. (2), art. 86 alin. (4), art. 110 alin. (3) lit. a) și ale art. 111 alin. (1)
  D.C.C. nr.273/2017 DECIZIA nr. 273 din 27 aprilie 2017 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 43 alin. (3) și (4) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală
art. 43 alin. (3) și (4)
  D.C.C. nr.271/2017 DECIZIA nr. 271 din 27 aprilie 2017 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 214 alin. (1), art. 216 alin. (4) și art. 218 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală
art. 214 alin. (1), art. 216 alin. (4) și art. 218 alin. (2)
  D.C.C. nr.334/2017 DECIZIA nr. 334 din 11 mai 2017 referitoare la excepția de ne constituționalitate a dispozițiilor art. 57 alin. (2), art. 103 alin. (3) și art. 219 alin. (1) lit. c) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, precum și ale art. 6 alin. (2) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 74/2013 privind unele masuri pentru îmbunătățirea și reorganizarea activității Agenției Naționale de Administrare Fiscală, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
- art. 57 alin. (2), art. 103 alin. (3) și art. 219 alin. (1) lit. c)
  D.C.C. nr.452/2017 DECIZIA nr. 452 din 22 iunie 2017 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 27 alin. (2) lit. c) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală
art. 27 alin. (2) lit. c)
  D.C.C. nr.598/2017 DECIZIA nr. 598 din 28 septembrie 2017 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 255 alin. (1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, precum și a prevederilor art. 111 alin. (1), art. 119 alin. (1), art. 120 alin. (1), art. 1201 alin. (1) și ale art. 1241 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală
- art. 111 alin. (1), art. 119 alin. (1), art. 120 alin. (1), art. 1201 alin. (1) și art. 1241 alin. (1)
  D.C.C. nr.626/2017 DECIZIA nr. 626 din 17 octombrie 2017 referitoare la excepția de neconstitutionalitate a dispozițiilor art. 214 alin. (1) lit. a) și alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscală, precum și ale art. 277 alin. (1) lit. a) și alin. (3) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală
art. 214 alin. (1) lit. a) și alin. (3)
Excepție de neconstituționalitate admisă: D.C.C. nr.654/2017 DECIZIA nr. 654 din 17 octombrie 2017 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 421 pct. 2 lit. b) din Codul de procedură penală, astfel cum au fost modificate prin art. II pct. 107 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 18/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, precum și pentru completarea art. 31 alin. (1) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, a dispozițiilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 54/2010 privind unele măsuri pentru combaterea evaziunii fiscale, în ansamblu, și a dispozițiilor art. 233 și art. 2331 din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală
- art. 2331 alin. (1)
Excepție de neconstituționalitate respinsă: D.C.C. nr.787/2017 DECIZIA nr. 787 din 5 decembrie 2017 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 214 alin. (1) lit. a) și alin. (4) raportat la art. 108 din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală
art. 214 alin. (1) lit. a) și alin. (4) raportat la art. 108
  D.C.C. nr.129/2018 DECIZIA nr. 129 din 20 martie 2018 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 113 alin. (6) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală
art. 113 alin. (6)
  D.C.C. nr.256/2018 DECIZIA nr. 256 din 24 aprilie 2018 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 20 și ale art. 140 din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, precum și ale art. 26 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale
- art. 20 si art. 140
  D.C.C. nr.399/2018 DECIZIA nr. 399 din 19 iunie 2018 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 91 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală
- art. 91 alin. (2)
  D.C.C. nr.474/2018 DECIZIA nr. 474 din 12 iulie 2018 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 27 alin. (2) lit. c) și d) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală și ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 54/2010 privind unele măsuri pentru combaterea evaziunii fiscale
- prevederile art. 27 alin. (2) lit. c) si d) si ale O.U.G. nr. 54/2010 privind unele măsuri pentru combaterea evaziunii fiscale
  D.C.C. nr.603/2018 DECIZIA nr. 603 din 27 septembrie 2018 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 214 alin. (1) lit. a) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală
- art. 214 alin. (1) lit. a) (respinge ca neîntemeiată) .
  D.C.C. nr.689/2018 DECIZIA nr. 689 din 8 noiembrie 2018 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 150 alin. (1) și alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală
- art. 150 alin. (1) și alin. (3) (respinge ca inadmisibilă).
  D.C.C. nr.835/2018 DECIZIA nr. 835 din 13 decembrie 2018 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 216 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală
- art. 216 alin. (3) (respinge ca inadmisibilă)
  D.C.C. nr.832/2018 DECIZIA nr. 832 din 13 decembrie 2018 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 214 alin. (1) lit. a) și alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală
- art. 214 alin. (1) lit. a) si alin. (3), (respinge ca neîntemeiată).
  D.C.C. nr.20/2019 DECIZIA nr. 20 din 15 ianuarie 2019 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 142 alin. (4) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscală și ale art. 227 alin. (6) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală
- art. 142 alin. (4), (respinge ca neîntemeiată).
  D.C.C. nr.16/2019 DECIZIA nr. 16 din 15 ianuarie 2019 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 117 din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală și ale art. XV din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 8/2014 pentru modificarea și completarea unor acte normative și alte măsuri fiscal-bugetare
- art. 117, (respinge ca neîntemeiată).
  D.C.C. nr.60/2019 DECIZIA nr. 60 din 22 ianuarie 2019 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 108, precum și ale art. 214 alin. (1) lit. a) și alin. (4) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală
- art. 108 și art. 214 alin. (1) lit. a) și alin. (4), (respinge ca neîntemeiată ).
  D.C.C. nr.72/2019 DECIZIA nr. 72 din 29 ianuarie 2019 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 2331 din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală și ale art. 350 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală
- art. 2331 alin. (1) (respinge ca inadmisibilă) ; - art. 2331 alin. (4) (respinge ca neîntemeiată)
Excepție de neconstituționalitate admisă: D.C.C. nr.72/2019 DECIZIA nr. 72 din 29 ianuarie 2019 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 2331 din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală și ale art. 350 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală
- art. 2331 alin. (2) si (3); - sintagma "care constituie mijloace de probă" din cuprinsul art. 2331 alin.(5).
Excepție de neconstituționalitate respinsă: D.C.C. nr.406/2019 DECIZIA nr. 406 din 20 iunie 2019 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 933 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală si ale art. 6 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 74/2013 privind unele măsuri pentru îmbunătătirea si reorganizarea activitătii Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative
- art. 933, (respinge ca inadmisibilă).
  D.C.C. nr.448/2019 DECIZIA nr. 448 din 11 iulie 2019 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 44 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală
- art. 44 alin. (2), (respinge ca neîntemeiată)
  D.C.C. nr.483/2019 DECIZIA nr. 483 din 17 septembrie 2019 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 108 și ale art. 214 alin. (1) lit. a) și alin. (4) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală
- art. 108 și art. 214 alin. (1) lit. a) și alin. (4), (respinge ca neîntemeiată)
  D.C.C. nr.711/2019 DECIZIA nr. 711 din 5 noiembrie 2019 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 124 1 din Ordonanta Guvemului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală
- art. 1241, (respinge ca neîntemeiată)
  D.C.C. nr.864/2019 DECIZIA nr. 864 din 17 decembrie 2019 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 43 din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, precum și ale art. 47 și art. 48 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală
- art. 43, (respinge ca inadmisibilă)
  D.C.C. nr.866/2019 DECIZIA nr. 866 din 17 decembrie 2019 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 44 alin. (22) si (3) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală
- art. 44 alin. (22) și (3), (respinge ca neîntemeiată)
  D.C.C. nr.862/2019 DECIZIA nr. 862 din 17 decembrie 2019 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 44 alin. (5) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală
- art. 44 alin. (5), (respinge ca neîntemeiată)


Sâmbătă, 06 iunie 2020, 14:32

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.