HOTĂRÂRE nr.1.574 din 18 decembrie 2003
privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice și a Agenției Naționale de Administrare Fiscală
Fisa actului

Temei legal pentru:
  O. nr.459/2004 al ministrului finanțelor publice privind prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont și ale obligațiunilor de stat cu dobândă, aferente lunii aprilie 2004
  O. nr.220/2004 al ministrului economiei și comerțului și al ministrului finanțelor publice privind aplicarea prevederilor Legii nr. 399/2002 pentru asigurarea condițiilor de finanțare a organizării și funcționării activităților legate de privatizările derulate prin Oficiul Participațiilor Statului și Privatizării în Industrie
art.10 alin.(6)
  O. nr.566/2004 al ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate privind unele reglementări referitoare la decontarea dispozitivelor medicale destinate recuperării unor deficiențe organice sau fiziologice, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru care s-au emis decizii în anul 2003, care au fost eliberate și facturate în anul 2004
  O. nr.492/2004 al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală privind aprobarea caracteristicilor siglei Agenției Naționale de Administrare Fiscală (abrogat prin O. nr.3.504/2013)
art.26 alin.(3) si art.30
  O. nr.1.071/2004 al ministrului finanțelor publice pentru marcarea băuturilor alcoolice confiscate
art.10 alin.(6)
  O. nr.1.120/2004 la ministrului finanțelor publice privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor art. 4 alin. (1) lit. b), art. 5 alin. (1) lit. b), art. 6 alin. (1) lit. b) și ale art. 7 alin. (1) lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 16/2004 pentru finalizarea privatizării Societății Comerciale "Combinatul Siderurgic Reșița" - S.A. Reșița
art.10 alin.(6)
  O. nr.1.355/2004 al ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului și al ministrului finanțelor publice privind aplicarea unor măsuri financiare pentru agenții economici de sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului
  O. nr.1.154/2004 al ministrului finanțelor publice privind prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont și ale obligațiunilor de stat cu dobândă, aferente lunii august 2004 (abrogat prin O. nr.660/2017)
  O. nr.1.155/2004 al ministrului finanțelor publice pentru modificarea ordinelor ministrului finanțelor publice nr. 993/2004 și nr. 994/2004
  O. nr.1.153/2004 al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea Normelor metodologice privind înregistrarea în contabilitatea Ministerului Finanțelor Publice a titlurilor de participare deținute de România la Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare și la Banca pentru Comerț și Dezvoltare a Mării Negre
art.10 alin.(6)
  O. nr.1.163/2004 al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea Deciziei Comisiei fiscale centrale nr. 4/2004 privind aplicarea unitară a unor prevederi referitoare la impozitul pe profit și accize
art.10 alin.(6)
  O. nr.549/2004 al ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale și al ministrului finanțelor publice privind acordarea de prime la exportul de vinuri
  O. nr.549/2004 al ministrului economiei și comerțului și al ministrului finanțelor publice privind aplicarea unor măsuri financiare pentru agenții economici de sub autoritatea Ministerului Economiei și Comerțului
art.10 alin.(6)
  O. nr.1.193/2004 al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea Precizărilor metodologice privind stingerea prin compensare a obligațiilor datorate bugetului de stat, potrivit prevederilor art. 8 din Ordonanța Guvernului nr. 48/2004 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2004 (abrogat prin O. nr.341/2005)
art.10 alin.(6)
  O. nr.561/2004 al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală privind aprobarea Instrucțiunilor pentru aplicarea prevederilor art. 3 și 4 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 37/2004 privind măsuri de diminuare a arieratelor din economie
art.26 alin.(3)
  O. nr.1.219/2004 al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea Normelor privind procedura de acordare a certificatelor de exonerare de la plata în vamă a taxei pe valoarea adăugată pentru importurile prevăzute la art. 157 alin. (3) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal
art.10 alin.(6)
  O. nr.82/2004 al președintelui Comisiei Naționale de Prognoză și al ministrului finanțelor publice privind completarea Listei cuprinzând utilajele tehnologice, instalațiile, echipamentele, aparatele de măsură și control, automatizări și produse software, achiziționate din import, care sunt exceptate de la plata taxelor vamale, aprobată prin Ordinul comun al ministrului dezvoltării și prognozei și al ministrului finanțelor publice nr. 228/1.437/2001
  O. nr.1.376/2004 al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea Normelor metodologice privind reflectarea în contabilitate a principalelor operațiuni de fuziune, divizare, dizolvare și lichidare a societăților comerciale, precum și retragerea sau excluderea unor asociați din cadrul societăților comerciale și tratamentul fiscal al acestora (abrogat prin O. nr.897/2015)
art.10 alin.(6)
  O. nr.1.563/2004 al ministrului finanțelor publice privind completarea Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 520/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității veniturilor bugetare, cu modificările și completările ulterioare
art.10 alin.(6)


Marți, 02 iunie 2020, 01:31

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.