HOTĂRÂRE nr.1.542 din 18 decembrie 2003
privind transmiterea unor terenuri din domeniul privat și public al statului și din administrarea Agenției Domeniilor Statului, în suprafață totală de 8.132,30 ha, în fondul forestier proprietate publică a statului și în administrarea Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva

Identificare act:
Numar/data: Hotărâre nr.1.542 din 18 decembrie 2003
Emitent: Guvern
Încadrare: act individual
Publicare: M.Of. nr. 6/6 ian. 2004
Temei legal:
  L. nr.18/1991 Legea fondului funciar
  L. nr.26/1996 Codul silvic (abrogata prin L. nr.46/2008)
  L. nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia
Functie activa:
Trimitere la: L. nr.18/1991 Legea fondului funciar
Functie pasiva:
Modificat: H.G. nr.1.039/2006 privind transmiterea unor terenuri, în suprafață totală de 526,20 ha, din domeniul privat al statului și din administrarea Agenției Domeniilor Statului în fondul forestier proprietate publică a statului și în administrarea Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva, precum și pentru modificarea anexei nr.1 la Hotărârea Guvernului nr.357/2002, a anexei nr.1 la Hotărârea Guvernului nr.1.542/2003, a anexelor nr.1 și 2 la Hotărârea Guvernului nr.995/2004 și a anexei la Hotărârea Guvernului nr.2.259/2004
- înlocuiește anexa nr. 1


Joi, 23 martie 2023, 07:04

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.