ORDONANȚĂ nr.42 din 29 ianuarie 2004
privind organizarea activității veterinare
Temei legal pentru | Contestari | Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Ordonanță nr.42 din 29 ianuarie 2004
Emitent: Guvern
Aprobata cu modificari prin: L. nr.215/2004 Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 165/2004
Cu functie: de baza, de modificare, de abrogare
Publicare: M.Of. nr. 94/31 ian. 2004
Temei legal:
  L. nr.559/2003 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe
art.1 pct.II.1
Functie activa:
Abrogă: L. nr.60/1974 Legea sanitară veterinara
totodata, abrogă:
L. nr.75/1991 pentru modificarea Legii sanitare veterinare nr.60/1974
O.G. nr.104/1998 pentru modificarea Legii sanitare veterinare nr.60/1974
totodata, abrogă:
L. nr.254/1998 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.104/1998 pentru modificarea Legii sanitare veterinare nr.60/1974
O.U.G. nr.42/1999 pentru completarea Legii sanitare veterinare nr.60/1974
totodata, abrogă:
L. nr.62/2000 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.42/1999 pentru completarea Legii sanitare veterinare nr.60/1974
O.U.G. nr.90/2000 pentru modificarea și completarea Legii sanitare veterinare nr.60/1974
totodata, abrogă:
L. nr.374/2002 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 90/2000 pentru modificarea și completarea Legii sanitare veterinare nr. 60/1974
O.U.G. nr.61/2001 pentru modificarea Legii sanitare veterinare nr.60/1974
totodata, abrogă:
L. nr.538/2001 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.61/2001 privind modificarea Legii sanitare veterinare nr.60/1974
O.G. nr.62/2001 pentru completarea Legii sanitare veterinare nr. 60/1974
totodata, abrogă:
L. nr.758/2001 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.62/2001 pentru completarea Legii sanitare veterinare nr.60/1974
L. nr.580/2003 privind modificarea și completarea Legii sanitare veterinare nr. 60/1974
Modifică: O.U.G. nr.113/2002 privind identificarea și înregistrarea bovinelor în România
modifică art.5
  O.G. nr.83/2003 privind aprobarea posturilor de inspecție la frontieră organizate în punctele de trecere a frontierei stabilite pentru importul, exportul și tranzitul tipurilor de mărfuri supuse controalelor veterinare, precum și condițiile de aprobare a posturilor de inspecție la frontieră responsabile pentru controalele veterinare ale animalelor vii și produselor provenind din țările terțe
modifică art.3 lit.d), art.4 alin.(1), art.5 alin.(1), art.6, art.7, art.9, art.10, art.11 alin.(3), art.12, art.13
  O.G. nr.90/2003 privind înființarea Agenției Române pentru Siguranța Alimentelor (abrogata prin L. nr.215/2004)
modifică titlul, art.1 alin.(2), art.2, art.7 alin.(1) si (4); introduce lit.g)-m) la art.3, art.71, art.91; abrogă art.4 alin.(1); înlocuiește sintagma "Agentia Româna pentru Siguranta Alimentelor" cu "Agentia Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor"
  O.U.G. nr.127/2003 privind identificarea și înregistrarea suinelor, ovinelor și caprinelor (abrogata prin O.U.G. nr.23/2010)
modifică art.3, art.4 alin.(3)
Trimitere la: L. nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia
  O.U.G. nr.60/2001 privind achizițiile publice (abrogata prin O.U.G. nr.34/2006)
  O.G. nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor
  L. nr.180/2002 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor
  L. nr.212/2002 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 60/2001 privind achizițiile publice (abrogata prin O.U.G. nr.34/2006)
  O.U.G. nr.113/2002 privind identificarea și înregistrarea bovinelor în România
  L. nr.25/2003 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 113/2002 privind identificarea și înregistrarea bovinelor în România
  O.G. nr.83/2003 privind aprobarea posturilor de inspecție la frontieră organizate în punctele de trecere a frontierei stabilite pentru importul, exportul și tranzitul tipurilor de mărfuri supuse controalelor veterinare, precum și condițiile de aprobare a posturilor de inspecție la frontieră responsabile pentru controalele veterinare ale animalelor vii și produselor provenind din țările terțe
  L. nr.524/2003 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 83/2003 privind aprobarea posturilor de inspecție la frontieră organizate în punctele de trecere a frontierei stabilite pentru importul, exportul și tranzitul tipurilor de mărfuri supuse controalelor veterinare, precum și condițiile de aprobare a posturilor de inspecție la frontieră responsabile pentru controalele veterinare ale animalelor vii și produselor provenind din țările terțe
  O.U.G. nr.127/2003 privind identificarea și înregistrarea suinelor, ovinelor și caprinelor (abrogata prin O.U.G. nr.23/2010)
Functie pasiva:
Aprobată cu modificări: L. nr.215/2004 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activității veterinare
modifică titlul, art.2, art.3, titlul cap.II, art.4, art.5, art.6, art.7, art.8, titlul cap.III, art.9, art.10, art.11, art.12, art.13, art.14, art.15, titlul cap.V, art.16, art.17, titlul cap. VI, art.18, art.19, titlul cap. VII, art.20, art.21, art.22, art.23, art.24, art.25, art.26, art.27, art.28, titlul cap. IX, art.29, art.30, art.31, titlul cap. X, art.32, art.33, art.34, titlul cap. XI, art.36, art.37, art.38, art.39, titlul cap. XII, art.40, art.41, art.42, art.43, titlul cap. XIII, art.44, art.45, art.46, art.47, titlul cap. XIV, art.48, art.49, art.50, art.51, art.52, art.55, art.56, art.57, art.58, art.59, art.60; introduce art.61 - 69, art.71, art.121, art.501, art.511, art.512, art.571; abrogă art.35, art.53, art.54; înlocuiește anexele nr. 1-5
dispune republicarea
Modificată: O.U.G. nr.88/2004 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor
modifică art.4, art.5 lit. a), art.18 alin. (5) si (6), titlul cap.X, art.32, art.34, art.48 alin. (7), art.56 alin. (1), art. 571, art.61, anexa nr.2; introduce alin. (3) la art. 64, alin.(3) la art. 50, alin. (11) la art. 56; abrogă art.15 alin. (3), anexele nr. 3, 4 si 5
dispune republicarea
  L. nr.127/2005 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 88/2004 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor
- aproba cu modificari si completari O.U.G. nr. 88/2004 si modifica art. 61 alin. (1), art. 66 alin. (1), art. 26 alin. (7), titlul cap. X, art. 48 alin. (2) lit.a), art. 571; introduce art. 610, alin. (3) si (4) la art. 19; abroga art. 58, art. 59 pct. 1; abroga art. I pct. 15 din O.U.G. nr. 88/2004 referitor la modificarea anexei nr. 2;
  O.U.G. nr.49/2006 pentru modificarea și completarea unor acte normative care reglementează identificarea și înregistrarea ecvinelor și constituirea unei baze de date pentru acestea
  L. nr.514/2006 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 49/2006 pentru modificarea și completarea unor acte normative care reglementează identificarea și înregistrarea ecvinelor și constituirea unei baze de date pentru acestea
- aprobă cu modificări și completări O.U.G. nr. 49/2006
  L. nr.238/2007 pentru modificarea art. 26 din Ordonanța Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor
- modifică art.26 alin.(6); introduce alin.(61) la art.26
dispune republicarea
  L. nr.1/2008 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor
- modifică art. 26 alin. (4), art. 26 alin. (5), art. 26 alin. (6), (61) și (7); introduce alin. (11) și (12) la art. 25, alin. (41) - (44) la art. 26, alin. (51) - (53) la art. 26
  O.U.G. nr.37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar
- introduce alin. (5) la art. 15
  L. nr.180/2008 pentru modificarea art. 26 alin. (6) lit. b) din Ordonanța Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor
- modifică art.26 alin.(6) lit. b)
  O.U.G. nr.27/2009 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor, precum și a Hotărârii Guvernului nr. 130/2006 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor și a unităților din subordinea acesteia
- modifică art. 26 alin. (7), anexa nr. 1; abrogă art. 61 alin. (1), art. 7
  O.U.G. nr.73/2009 pentru modificarea art. 19 din Ordonanța Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor
- modifică art. 19
  O.U.G. nr.23/2010 privind identificarea și înregistrarea suinelor, ovinelor și caprinelor, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
- modifică art. 15 alin. (2) și (5), art. 20 alin. (1), art. 48 alin. (2) lit. a); introduce alin. (21) la art. 15; abrogă art. 48 alin. (2) lit. d) și e)
  L. nr.191/2012 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 23/2010 privind identificarea și înregistrarea suinelor, ovinelor și caprinelor precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
- aprobă cu modificări și completări O.U.G. nr. 23/2010 și modifică art. 15 alin. (2), alin. (21) și (5), art. 20 alin. (1), art. 48 alin. (2) lit. a)
  O.U.G. nr.96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale și pentru modificarea unor acte normative
- modifică anexa nr. 1
  L. nr.71/2013 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale și pentru modificarea unor acte normative
- aprobă O.U.G. nr. 96/2012 și modifică art. 66 alin. (1), anexa nr. 1
  O.U.G. nr.83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice
- modifică art. 18 alin. (5), art. 48 alin. (1), art. 49 alin. (1), art. 56 alin. (4); introduce alin. (11) la art. 48, alin. (11) la art. 49; abrogă art. 61, art. 48 alin. (8) și (9)
  O.U.G. nr.71/2017 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor, precum și pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 83/2003 privind aprobarea posturilor de inspecție la frontieră organizate în punctele de trecere a frontierei stabilite pentru importul, exportul și tranzitul tipurilor de mărfuri supuse controalelor sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor, precum și condițiile de aprobare a posturilor de inspecție la frontiera responsabile pentru controalele sanitare veterinare ale animalelor vii provenite din țări terțe și pentru controalele sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor ale produselor alimentare și hranei pentru animale provenite din țări terțe
- modifică art. 5 lit. d), art. 66 alin. (1), art. 10 lit. g), art. 49 și anexa nr. 1; modifică și înlocuiește nr. 2; introduce lit. n) și o) la art. 63; abrogă art. 5 lit.e)
  L. nr.20/2018 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 71/2017 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor, precum și pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 83/2003 privind aprobarea posturilor de inspecție la frontieră organizate în punctele de trecere a frontierei stabilite pentru importul, exportul și tranzitul tipurilor de mărfuri supuse controalelor sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor, precum și condițiile de aprobare a posturilor de inspecție la frontiera responsabile pentru controalele sanitare veterinare ale animalelor vii provenite din țări terțe și pentru controalele sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor ale produselor alimentare și hranei pentru animale provenite din țări terțe
- modifică art. 66 alin.(1), art. 15 alin. (2), anexa nr. 1; introduce alin. (5) și (6) la art. 66, art. 111 - 119, alin. (4) la art. 51
  L. nr.166/2018 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activității sanitar- veterinare și pentru siguranța alimentelor
- modifică art. 66 alin. (5) și (6), anexa nr. 1
  L. nr.85/2019 pentru abrogarea alin. (5) și (6) ale art. 66 din Ordonanța Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor
- abrogă art. 66 alin. (5) si (6)
  L. nr.236/2019 pentru modificarea și completarea art. 15 din Ordonanța Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor, precum și pentru modificarea unor acte normative
- modifică art. 15 alin. (2); introduce alin. (6) - (11) la art. 15
  O.U.G. nr.117/2020 Ordonantă de urgentă pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activitătii sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor si pentru abrogarea art. IV alin. (2) si art. V din Legea nr. 236/2019 pentru modificarea si completarea art. 15 din Ordonanta Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activitătii sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor, precum si pentru modificarea unor acte normative
- modifică art. 15 alin. (2) și (6) - (9), art. 61; introduce alin. (12) - (16) la art. 15, art. 151, pct. 31 - 39 la anexa nr. 1, anexa nr. 21;
  L. nr.291/2020 privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 117/2020 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activitătii sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor si pentru abrogarea art. IV alin. (2) si art. V din Legea nr. 236/2019 pentru modificarea si completarea art. 15 din Ordonanta Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activitătii sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor, precum si pentru modificarea unor acte normative
- aprobă cu modificări si completări O.U.G. nr. 117/2020 si modifică art. 15 alin. (2) si (6)-(9), art. 15 alin. (12)-(16), art. 19 alin. (4), anexa nr. 1, modifică si înlocuieste anexa nr. 21; introduce alin. (17) la art. 15, art. 151si art. 152
  O.U.G. nr.81/2021 privind aprobarea metodelor de intervenție imediată pentru prevenirea și combaterea atacurilor exemplarelor de urs brun asupra persoanelor și bunurilor acestora, în intravilanul localităților, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
- modifică art. 15 alin. (2)
dispune republicarea


Vineri, 03 februarie 2023, 06:48

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.