ORDIN nr.119 din 9 februarie 2004
al ministrului sănătății pentru aprobarea Normelor privind autorizarea și funcționarea laboratoarelor care efectuează analize medicale
Temei legal pentru

Identificare act:
Numar/data: Ordin nr.119 din 9 februarie 2004
Emitent: Ministerul Sănătății
Cu functie: de abrogare
În vigoare: nu: abrogat
Publicare: M.Of. nr. 142/17 feb. 2004 text
Temei legal:
  O.U.G. nr.150/2002 privind organizarea și funcționarea sistemului de asigurări sociale de sănătate (abrogata prin L. nr.95/2006)
  L. nr.104/2003 privind manipularea cadavrelor umane și prelevarea organelor și țesuturilor de la cadavre în vederea transplantului
Functie activa:
Abrogă: O. nr.609/2002 al ministrului sănătății și familiei pentru aprobarea Normelor de autorizare și funcționare a laboratoarelor care efectuează analize medicale în sistem ambulatoriu
Trimitere la: O.G. nr.124/1998 privind organizarea și funcționarea cabinetelor medicale
  O.U.G. nr.83/2000 privind organizarea și funcționarea cabinetelor de liberă practică pentru servicii publice conexe actului medical
Functie pasiva:
Modificat: O. nr.1.030/2004 al ministrului sănătății pentru modificarea Ordinului ministrului sănătății nr. 119/2004 pentru aprobarea Normelor privind autorizarea și funcționarea laboratoarelor care efectuează analize medicale (abrogat prin O. nr.1.301/2007)
  O. nr.437/2006 al ministrului sănătății privind prorogarea unor dispoziții din Normele privind autorizarea și funcționarea laboratoarelor care efectuează analize medicale, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății nr. 119/2004, cu modificările ulterioare (abrogat prin O. nr.1.301/2007)
Abrogat: O. nr.1.301/2007 al ministrului sănătății publice pentru aprobarea Normelor privind funcționarea laboratoarelor de analize medicale


Vineri, 31 martie 2023, 12:59

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.