HOTĂRÂRE nr.225 din 20 februarie 2004
privind transmiterea unui imobil aflat în proprietatea privată a statului din administrarea Agenției Domeniilor Statului în administrarea Centrului-Pilot de Recuperare a Persoanelor cu Handicap Păstrăveni, județul Neamț

Identificare act:
Numar/data: Hotărâre nr.225 din 20 februarie 2004
Emitent: Guvern
Încadrare: act individual
Publicare: M.Of. nr. 174/1 mar. 2004
Temei legal:
  L. nr.90/2001 privind organizarea și funcționarea Guvernului României și a ministerelor (abrogata prin O.U.G. nr.57/2019)
Functie pasiva:
Modificat: H.G. nr.300/2005 pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 2.251/2004 privind aprobarea Listei societăților naționale, companiilor naționale și societăților comerciale aflate sub autoritatea sau în coordonarea Ministerului Economiei și Comerțului, la care se efectuează concedieri colective în anul 2005 și care vor beneficia de prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare și privatizare a unor societăți naționale, companii naționale și societăți comerciale cu capital majoritar de stat, precum și a societăților comerciale și regiilor autonome subordonate autorităților administrației publice locale
înlocuiește anexa


Sâmbătă, 28 ianuarie 2023, 16:32

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.