HOTĂRÂRE nr.239 din 20 februarie 2004
privind transmiterea unor terenuri din proprietatea privată a statului și din folosința gratuită a Agenției Naționale pentru Locuințe în proprietatea publică sau privată a unităților administrativ-teritoriale și în administrarea autorităților administrației publice locale

Identificare act:
Numar/data: Hotărâre nr.239 din 20 februarie 2004
Emitent: Guvern
Nota de fundamentare
Încadrare: act individual
Publicare: M.Of. nr. 174/1 mar. 2004
Temei legal:
  L. nr.152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe
  L. nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia
  O.U.G. nr.148/1999 privind reglementarea regimului juridic al terenurilor destinate construirii de locuințe prin Agenția Națională pentru Locuințe (abrogata prin O.U.G. nr.105/2005)
  L. nr.90/2001 privind organizarea și funcționarea Guvernului României și a ministerelor (abrogata prin O.U.G. nr.57/2019)


Sâmbătă, 04 februarie 2023, 17:26

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.