DECIZIE nr.129 din 27 februarie 2004
privind modificarea și completarea Deciziei președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 51/2004 pentru aprobarea utilizării formularelor unice pe țară, fără regim special, necesare raportării activității furnizorilor de servicii medicale

Identificare act:
Numar/data: Decizie nr.129 din 27 februarie 2004
Emitent: Casa Națională de Asigurări de Sănătate
Cu functie: de modificare
Publicare: M.Of. nr. 187/3 mar. 2004
Temei legal:
  O.U.G. nr.150/2002 privind organizarea și funcționarea sistemului de asigurări sociale de sănătate (abrogata prin L. nr.95/2006)
art.77 alin.(2)
  H.G. nr.1.485/2003 pentru aprobarea Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate
  O. nr.1.220/2003 al ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind condițiile acordării asistenței medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate
Functie activa:
Modifică: Decizie nr.51/2004 pentru aprobarea utilizării formularelor unice pe țară, fără regim special, necesare raportării activității furnizorilor de servicii medicale


Marți, 25 ianuarie 2022, 09:36

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.