ORDIN nr.2.063 din 19 februarie 2004
al ministrului culturii și cultelor privind clasarea Ruinelor Hanului Stavropoleos, situate în municipiul București, la intersecția străzilor Poștei și Stavropoleos, sectorul 3

Identificare act:
Numar/data: Ordin nr.2.063 din 19 februarie 2004
Emitent: Ministerul Culturii și Cultelor
Publicare: M.Of. nr. 218/12 mar. 2004
Temei legal:
  L. nr.422/2001 privind protejarea monumentelor istorice
art.12 alin.(3)
  O. nr.2.682/2003 al ministrului culturii și cultelor privind aprobarea Normelor metodologice de clasare și evidență a monumentelor istorice, a Listei monumentelor istorice, a Fișei analitice de evidență a monumentelor istorice și a Fișei minimale de evidență a monumentelor istorice (abrogat prin O. nr.2.260/2008)


Luni, 24 ianuarie 2022, 03:31

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.