ORDIN nr.174 din 3 martie 2004
al ministrului agriculturii, pădurilor, apelor și mediului privind constituirea și recunoașterea grupurilor de producători pentru valorificarea produselor horticole
Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Ordin nr.174 din 3 martie 2004
Emitent: Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor și Mediului
În vigoare: nu: abrogat
Publicare: M.Of. nr. 254/23 mar. 2004
Temei legal:
  L. nr.312/2003 privind producerea și valorificarea legumelor de câmp
art.16
  L. nr.348/2003 LEGEA POMICULTURII
art.42 alin. (1)
  L. nr.469/2003 privind producerea și valorificarea legumelor, florilor și plantelor ornamentale de seră (abrogata prin L. nr.112/2007)
art.16
Functie pasiva:
Abrogat: O. nr.171/2006 al ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale privind aprobarea Normelor de aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 37/2005 privind recunoașterea și funcționarea grupurilor și organizațiilor de producători, pentru comercializarea produselor agricole și silvice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 338/2005


Joi, 01 iunie 2023, 19:34

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.