HOTĂRÂRE nr.412 din 23 martie 2004
privind organizarea și funcționarea Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului
Fisa actului

Temei legal pentru:
  O. nr.737/2004 al ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului pentru aprobarea Reglementării tehnice "Ghid privind proiectarea sistemelor de consolidare a pereților din zidărie prin cămășuiri armate cu grile polimerice", indicativ GP-100-04
  O. nr.736/2004 al ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului pentru aprobarea Reglementării tehnice "Ghid privind proiectarea sistemelor de izolare seismică pasivă (reazeme, disipatori) a clădirilor" indicativ GP-101-04
  O. nr.1.193/2004 al ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului pentru aprobarea Normelor privind înmatricularea și acordarea marcajului unificat de identificare a vehiculelor de transport feroviar și cu metroul (abrogat prin O. nr.1.484/2014)
art.5 alin.(4)
  O. nr.1.360/2004 al ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului pentru modificarea Reglementărilor privind omologarea de tip a limitatoarelor de viteză, precum și condițiile de montare, reparare și verificare a aparatelor de control în transporturile rutiere (tahografelor) și a limitatoarelor de viteză - RNTR 8, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului nr. 288/2003
art.5 alin.(4)
  O. nr.1.359/2004 al ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului pentru modificarea Normelor metodologice privind clasificarea autocarelor utilizate pentru transporturi turistice în trafic intern și internațional și pentru transporturi publice de persoane în trafic internațional, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor și al ministrului turismului nr. 254/85/1996, precum și a Normelor metodologice privind clasificarea pe categorii a autobuzelor și microbuzelor utilizate pentru transporturi publice de persoane prin servicii regulate în trafic național, aprobate prin Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor și locuinței nr. 458/2002
  O. nr.1.356/2004 al ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului pentru modificarea și completarea Reglementărilor privind condițiile tehnice pe care trebuie să le îndeplinească vehiculele rutiere în vederea admiterii în circulație pe drumurile publice din România - RNTR 2, aprobate prin Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor și locuinței nr. 211/2003, cu modificările ulterioare (abrogat prin O. nr.2.224/2020)
art.5 alin.(4)
  O. nr.1.358/2004 al ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului privind modificarea anexelor nr. 2 și 3 la Ordinul ministrului transporturilor nr. 536/1997 pentru aprobarea Reglementărilor privind certificarea și/sau omologarea echipamentelor, pieselor de schimb și materialelor de exploatare utilizate la vehicule rutiere, precum și autorizarea agenților economici care desfășoară activități de reparații, de reglare, de modificări constructive, de reconstrucție a vehiculelor rutiere, precum și de dezmembrare a vehiculelor uzate - RNTR 4 (abrogat prin O. nr.2.135/2005)
art.5 alin.(4)
  O. nr.1.355/2004 al ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului și al ministrului finanțelor publice privind aplicarea unor măsuri financiare pentru agenții economici de sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului
  O. nr.1361/2004 al ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului pentru modificarea și completarea părții a II-a "Norme de autorizare a centrelor de pregătire și perfecționare a personalului din domeniul transporturilor rutiere" din Normele de autorizare a funcționării centrelor de pregătire a personalului din domeniul transporturilor rutiere, aprobate prin Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor și locuinței nr. 2.026/2002 (abrogat prin O. nr.794/2007)
artt.5 alin.(4)
  O. nr.1.410/2004 al ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului privind completarea art. 2 din Metodologia privind inițierea, programarea, achiziția, elaborarea, avizarea, aprobarea și valorificarea reglementărilor tehnice și a rezultatelor activităților specifice în construcții, amenajarea teritoriului, urbanism și habitat, aprobată prin Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor și locuinței nr. 542/2003 (abrogat prin O. nr.3.363/2020)
  O. nr.2.004/2004 al ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului pentru aprobarea listelor cuprinzând drumurile publice cu limitele maselor și dimensiunilor maxime admise pentru vehicule de transport marfă (abrogat prin O. nr.1.950/2006)


Luni, 28 noiembrie 2022, 03:27

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.