ORDIN nr.35 din 7 aprilie 2004
al președintelui Autorității pentru Privatizare și Administrarea Participațiilor Statului privind încetarea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială "Republica" - S.A. București

Identificare act:
Numar/data: Ordin nr.35 din 7 aprilie 2004
Emitent: Autoritatea pentru Privatizare și Administrarea Participațiilor Statului
Publicare: M.Of. nr. 336/16 apr. 2004
Temei legal:
  H.G. nr.678/2001 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Autorității pentru Privatizare și Administrarea Participațiilor Statului (abrogat prin H.G. nr.837/2004)
art.18 alin.(2)
  L. nr.137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării
art.16
Functie activa:
Încetează aplicabilitatea: O. nr.227/2003 al președintelui Autorității pentru Privatizare și Administrarea Participațiilor Statului privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială "Republica" - S.A. București
la data înregistrarii la oficiul registrului comertului a hotarârii adunarii generale extraordinare


Marți, 06 iunie 2023, 06:52

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.