ORDIN nr.137/3455/225.758 din 2004
al ministrului muncii, solidarității sociale și familiei, al ministrului afacerilor externe și al ministrului delegat pentru comerț pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 36/2003 privind sistemul de pensionare a membrilor personalului diplomatic și consular, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 595/2003

Identificare act:
Numar/data: Ordin nr.137 din 29 martie 2004
Emitent: Ministerul Muncii, Solidarității Sociale și Familiei
Numar/data: Ordin nr.3455 din 30 martie 2004
Emitent: Ministerul Afacerilor Externe
Numar/data: Ordin nr.225.758 din 8 aprilie 2004
Emitent: Ministerul Economiei și Comerțului
Cu functie: de abrogare
În vigoare: nu: abrogat
Publicare: M.Of. nr. 366/27 apr. 2004
Temei legal:
  O.U.G. nr.36/2003 privind sistemul de pensionare a membrilor personalului diplomatic și consular
Functie activa:
Abrogă: O. nr.344/2003 al ministrului muncii, solidarității sociale și familiei, ministrului afacerilor externe și al ministrului economiei și comerțului pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 36/2003 privind sistemul de pensionare a membrilor personalului diplomatic și consular
Trimitere la: D. nr.112/1965 privind acordarea unor drepturi angajaților trimiși să lucreze în țări cu climă greu de suportat
  O.G. nr.65/1998 privind salarizarea diplomaților (abrogata prin L. nr.495/2004)
  L. nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale
  O.U.G. nr.192/2002 privind reglementarea drepturilor de natură salarială ale funcționarilor publici
  O.U.G. nr.207/2002 privind creșterile salariale ce se vor acorda în anul 2003 personalului diplomatic salarizat potrivit Ordonanței Guvernului nr. 65/1998 privind salarizarea unor categorii de diplomați
  L. nr.166/2003 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 207/2002 privind creșterile salariale ce se vor acorda în anul 2003 personalului diplomatic salarizat potrivit Ordonanței Guvernului nr. 65/1998 privind salarizarea unor categorii de diplomați
  O.U.G. nr.36/2003 privind sistemul de pensionare a membrilor personalului diplomatic și consular
  L. nr.228/2003 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 192/2002 privind reglementarea drepturilor de natură salarială ale funcționarilor publici
  L. nr.595/2003 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 36/2003 privind sistemul de pensionare a membrilor personalului diplomatic și consular
  H.G. nr.100/2004 privind organizarea și funcționarea Ministerului Afacerilor Externe (abrogat prin H.G. nr.1.040/2011)
Functie pasiva:
Abrogat: O. nr.853/2007 al ministrului muncii, familiei și egalității de șanse, al ministrului afacerilor externe și al ministrului pentru întreprinderi mici și mijlocii, comerț, turism și profesii liberale pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 36/2003 privind sistemul de pensionare a membrilor personalului diplomatic și consular


Miercuri, 29 martie 2023, 22:07

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.