ORDIN nr.2.190 din 28 aprilie 2004
al ministrului culturii și cultelor privind clasarea lucrării de artă plastică monumentală - Bust "Lascăr Catargiu", amplasată în municipiul Galați, Str. Domnească nr. 111, județul Galați

Identificare act:
Numar/data: Ordin nr.2.190 din 28 aprilie 2004
Emitent: Ministerul Culturii și Cultelor
Încadrare: act individual
Publicare: M.Of. nr. 372/28 apr. 2004
Temei legal:
  L. nr.422/2001 privind protejarea monumentelor istorice
  O. nr.2.682/2003 al ministrului culturii și cultelor privind aprobarea Normelor metodologice de clasare și evidență a monumentelor istorice, a Listei monumentelor istorice, a Fișei analitice de evidență a monumentelor istorice și a Fișei minimale de evidență a monumentelor istorice (abrogat prin O. nr.2.260/2008)


Sâmbătă, 22 ianuarie 2022, 07:57

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.