ORDIN nr.650 din 26 aprilie 2004
al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de reflectare în contabilitatea instituțiilor publice a unor operațiuni ce decurg din aplicarea prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 86/2003 privind unele reglementări în domeniul financiar, aprobată și modificată prin Legea nr. 609/2003
Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Ordin nr.650 din 26 aprilie 2004
Emitent: Ministerul Finanțelor Publice
Publicare: M.Of. nr. 418/11 mai. 2004
Temei legal:
  O.G. nr.86/2003 privind reglementarea unor măsuri în materie financiar-fiscală
art.27
Functie activa:
Trimitere la: L. nr.82/1991 Legea contabilității
  O. nr.1.792/2002 al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor instituțiilor publice, precum și organizarea, evidența și raportarea angajamentelor bugetare și legale
  O.G. nr.86/2003 privind reglementarea unor măsuri în materie financiar-fiscală
  O. nr.1.819/2003 al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea Normelor metodologice privind deschiderea și repartizarea/retragerea creditelor bugetare din bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru șomaj și bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate (abrogat prin O. nr.501/2013)
  L. nr.609/2003 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 86/2003 privind reglemetarea unor măsuri în materie financiar-fiscală


Miercuri, 08 februarie 2023, 16:03

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.