LEGE nr.149 din 11 mai 2004
pentru modificarea și completarea Legii nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare și a falimentului, precum și a altor acte normative cu incidență asupra acestei proceduri
Temei legal pentru | Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Lege nr.149 din 11 mai 2004
Emitent: Parlament Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 322/2003
Consultati:
forma trimisa la promulgare
Cu functie: de modificare
Publicare: M.Of. nr. 424/12 mai. 2004
Functie activa:
Modifică: L. nr.64/1995 privind procedura reorganizării judiciare și a falimentului (abrogata prin L. nr.85/2006)
modifică art.1 alin. (1), art.2, art.4 alin. (2), titlul cap. II, art.5, art.6, art.61 alin. (2), art.7 alin. (2) si (3), art.10 alin. (2), art.11, art.13 alin. (1), art. 131 alin. (4), (5) si (8), art.14 alin. (3), art. 15 alin. (4) si (5), titlul sectiunii a 31-a din cap. II, art.161 alin. (3) si (4), art.162, art. 163 alin. (1), (3) si (4), art.164, art.17 alin. (1) - (4), art.18 lit. c) si g), art.19, art.20 alin. (3), art.23 lit.b) si f), art.24, art.25 alin. (4), art.26 alin. (1) lit.e) - g), art.26 alin. (2), titlul subsectiunii 2 din sectiunea 1 a cap. III. art.29, art.31 alin. (1) - (4), art.33, art.34, art.351 alin. (1) partea introductiva, art.38, art.39, art.40 alin. (1), art.401alin. (5) si (6), art.403 alin. (2) si (3), art.41, art.42, art.44, art.45 alin. (1) partea introductiva, art.45 alin.(2) partea introductiva si lit. a) - c), art.46 alin. (1), art.48 alin. (2), art.50, art.51 alin. (3), art.58, art.581 alin. (1), art.582 alin. (2) si (3), art.584 alin. (1), art.585 alin. (3), art.586 alin. (2) si (3), art.587 alin. (1), art.5812 alin. (3) si (4), art.5816 alin. (1) pct.3, art.59 alin. (1) lit. c), art.59 alin. (13) si (5), art.60 alin. (1),(2),(3) si (6), art.60 alin. (4) lit.c) si d), art.60 alin. (5) lit. A, F si partea introductiva a lit.I, art.603 alin. (2), art.62 alin. (1) si (3), art.66 alin. (3), art.67 alin. (2), art.67 alin. (6) lit. b),art.67 alin. (7), art.68 alin. (1), art.70 alin. (1) si (2), art.73 alin. (1), art.77 alin. (2) lit.b), art.771 alin. (1), art.100 alin. (2) - (4), art.101 alin. (2) si (3), art.102 alin. (3), art.104, art.106 alin. (2), art.107, art.108 pct.2, pct.10 lit. a) si pct.11, art.112, art.117, art.120 alin. (1), art.121, art.124 alin. (1), art.126, art.1271, art.1275 ; introduce alin. (21) la art. 4, alin. (11), alin. (4) si (5) la art. 7, alin. (5) la art. 163, lit. e2) la art.18, lit. c1) la art. 26 alin. (1), alin. (3) la art.27, art.405, art. 406, art.411, lit. a1) la art.45 alin. (2), alin. (11) la art.584, alin.(2) la art. 589, alin. (11) la art.68, lit. D la art.77 alin. (1), alin. (21) si (22) la art. 81, alin. (11) si (21) la art. 101, art.1171, alin. (2) la art. 127, art.1276; abrogă art.61 alin. (3), art.10 alin. (3), art.131 alin. (6), art.15 alin. (2), art.17 alin. (5), art.32 alin. (2), art.402 alin. (1) si (2) , art.59 alin. (11) si (12), art.80, art.108 pct.5, art.109, art.129
dispune republicarea
  O.U.G. nr.51/1998 privind unele măsuri premergătoare privatizării băncilor
abrogă art. 89 si 90
  O.G. nr.79/1999 privind organizarea activității practicienilor în reorganizare și lichidare (abrogata prin O.U.G. nr.86/2006)
modifică art.22, art.32 lit.c); introduce art.71, art.321
dispune republicarea
  O.G. nr.38/2002 pentru modificarea și completarea Legii nr.64/1995 privind procedura reorganizării judiciare și a falimentului (abrogata prin L. nr.85/2006)
abrogă art. III
  L. nr.137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării
abrogă art.16 alin. (12)
  O.U.G. nr.102/2002 privind unele măsuri pentru stimularea cererii de atribuire a folosinței gratuite și a investițiilor în imobilele ce fac obiectul Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 168/2001 privind punerea în valoare a construcțiilor zootehnice dezafectate, destinate creșterii, îngrășării și exploatării animalelor, precum și a fabricilor de nutrețuri combinate dezafectate (abrogata prin L. nr.281/2010)
abrogă art.3 si 4
Trimitere la: D./1865 CODUL DE PROCEDURĂ CIVILĂ (abrogat prin L. nr.76/2012)
  D.-L. nr.66/1990 privind organizarea și funcționarea cooperației meșteșugărești
  L. nr.31/1990 privind societățile comerciale
  L. nr.109/1996 privind organizarea și functionarea cooperatiei de consum și a cooperatiei de credit
  O.U.G. nr.28/2002 privind valorile mobiliare, serviciile de investiții financiare și piețele reglementate (abrogata prin L. nr.297/2004)
  L. nr.525/2002 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/2002 privind valorile mobiliare, serviciile de investiții financiare și piețele reglementate (abrogata prin L. nr.297/2004)
Functie pasiva:
Promulgată: D. nr.304/2004 privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare și a falimentului, precum și a altor acte normative cu incidență asupra acestei proceduri
Modificată: O.U.G. nr.84/2004 privind modificarea art. II din Legea nr. 149/2004 pentru modificarea și completarea Legii nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare și a falimentului, precum și a altor acte normative cu incidență asupra acestei proceduri
modifică art.II alin. (2) si (3)
  L. nr.10/2005 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 84/2004 privind modificarea art. II din Legea nr. 149/2004 pentru modificarea și completarea Legii nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare și a falimentului, precum și a altor acte normative cu incidență asupra acestei proceduri
aprobă O.U.G.nr 84/2004
  L. nr.85/2006 privind procedura insolvenței (abrogata succesiv prin O.U.G. nr.91/2013, L. nr.85/2014)
- înlocuiește sintagma "Buletinul procedurilor de reorganizare judiciară și faliment" cu sintagma "Buletinul procedurilor de insolvență", din art. II


Miercuri, 08 februarie 2023, 09:37

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.