HOTĂRÂRE nr.661 din 29 aprilie 2004
pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 446/1999 privind aprobarea concesionării unor activități sanitare veterinare publice de interes național și a unor bunuri proprietate publică a statului, precum și pentru aprobarea trecerii unor bunuri imobile din domeniul public al statului în domeniul privat al statului, în scopul vânzării acestora

Identificare act:
Numar/data: Hotărâre nr.661 din 29 aprilie 2004
Emitent: Guvern
Cu functie: de modificare
În vigoare: Intra în vigoare la: 29.05.2004
Publicare: M.Of. nr. 434/14 mai. 2004
Temei legal:
  L. nr.160/1998 pentru organizarea și exercitarea profesiunii de medic veterinar
art.257
  L. nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia
art.10 alin. (2)
Functie activa:
Modifică: H.G. nr.446/1999 privind aprobarea concesionării unor activități sanitare veterinare publice de interes național și a unor bunuri proprietate publică a statului
înlocuiește anexa nr. 2
Trimitere la: O.G. nr.81/2003 privind reevaluarea și amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituțiilor publice
  L. nr.493/2003 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea și amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituțiilor publice
Functie pasiva:
Modificat: L. nr.111/2005 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 89/2004 privind vânzarea bunurilor imobile în care se desfășoară activități de asistență sanitar-veterinară
- aprobă cu modificări și completări O.U.G.nr. 89/2004


Miercuri, 29 martie 2023, 22:02

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.