ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr.41 din 27 mai 2004
pentru modificarea și completarea Legii cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996
Temei legal pentru | Contestari | Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Ordonanță de Urgență nr.41 din 27 mai 2004
Emitent: Guvern
Aprobata cu modificari prin: L. nr.499/2004 Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 421/2004
Cu functie: de modificare
Publicare: M.Of. nr. 509/7 iun. 2004
Temei legal:
  H.G. nr.1.610/2003 privind aprobarea Programului social pentru perioada 2003-2004
Functie activa:
Modifică: L. nr.7/1996 LEGEA cadastrului și a publicității imobiliare
modifică titlul I, art.3, art.5 lit.a), art.6 alin.(1), art.9, art.20 alin.(1), art.22 alin.(1), art.50 alin.(1), art.52 alin.(2), art.56 alin.(1), art.60; introduce lit.a1), k), l), m), n) si o) la art.5, alin.(11) - (15) la art.20 ; abrogă art.4, art.5 lit.i), art.57
dispune republicarea
Trimitere la: D.-L. nr.115/1938 pentru unificarea dispozițiilor privitoare la cărțile funciare (abrogat succesiv prin L. nr.7/1996, L. nr.71/2011)
  L. nr.242/1947 pentru transformarea cărților funciare provizorii în cărți de publicitate funciară (abrogata succesiv prin L. nr.7/1996, L. nr.71/2011)
  O. nr.2.371/C/1997 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a birourilor de carte funciară ale judecatoriilor
Functie pasiva:
Aprobată cu modificări: L. nr.499/2004 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 41/2004 pentru modificarea și completarea Legii cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996
modifică art.I; introduce art. IV1


Joi, 30 martie 2023, 23:22

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.