LEGE nr.291 din 24 iunie 2004
privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe
Temei legal pentru

Identificare act:
Numar/data: Lege nr.291 din 24 iunie 2004
Emitent: Parlament Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 354/2004
Consultati:
forma trimisa la promulgare
Publicare: M.Of. nr. 569/28 iun. 2004
Functie activa:
Trimitere la: L. nr.82/1991 Legea contabilității
  L. nr.100/1998 privind asistența de sănătate publică (abrogata prin L. nr.95/2006)
  L. nr.138/1999 privind salarizarea și alte drepturi ale personalului militar din instituțiile publice de apărare națională, ordine publică și siguranță națională, precum și acordarea unor drepturi salariale personalului civil din aceste instituții
  O.G. nr.119/1999 privind auditul intern și controlul financiar preventiv
  L. nr.148/2000 privind publicitatea
  O.G. nr.129/2000 privind formarea profesională a adulților
  O.U.G. nr.214/2000 privind unele măsuri pentru execuția lucrărilor de reabilitare a Grupului nr.1 din Centrala Termoelectrică Mintia-Deva
  O.U.G. nr.36/2001 privind regimul prețurilor și tarifelor reglementate, care se stabilesc cu avizul Oficiului Concurenței
  O.U.G. nr.60/2001 privind achizițiile publice (abrogata prin O.U.G. nr.34/2006)
  L. nr.449/2001 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.214/2000 privind unele măsuri pentru execuția lucrărilor de reabilitare a Grupului nr.1 din Centrala Termoelectrică Mintia-Deva
  O.G. nr.64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome
  L. nr.608/2001 privind evaluarea conformității produselor
  L. nr.769/2001 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome
  O.G. nr.15/2002 privind introducerea unor tarife de utilizare a infrastructurii de transport rutier
  L. nr.202/2002 privind egalitatea de șanse între femei și bărbați
  L. nr.205/2002 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 36/2001 privind regimul prețurilor și tarifelor reglementate, care se stabilesc cu avizul Oficiului Concurenței
  L. nr.212/2002 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 60/2001 privind achizițiile publice (abrogata prin O.U.G. nr.34/2006)
  L. nr.296/2002 privind acordarea asistenței medicale în România cetățenilor străini în baza acordurilor, înțelegerilor, convențiilor sau protocoalelor internaționale de reciprocitate în domeniul sănătății, la care România este parte
  L. nr.424/2002 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 15/2002 privind introducerea unor tarife de utilizare a infrastructurii de transport rutier
  O.G. nr.70/2002 privind administrarea unităților sanitare publice de interes județean și local
  O.U.G. nr.120/2002 privind aprobarea Sistemului de susținere și promovare a exportului cu finanțare de la bugetul de stat
  O.U.G. nr.150/2002 privind organizarea și funcționarea sistemului de asigurări sociale de sănătate (abrogata prin L. nr.95/2006)
  L. nr.663/2002 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 120/2002 privind aprobarea Sistemului de susținere și promovare a exportului cu finanțare de la bugetul de stat
  O.U.G. nr.8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare și privatizare a unor societăți naționale, companii naționale și societăți comerciale cu capital majoritar de stat
  L. nr.270/2003 LEGEA spitalelor (abrogata prin L. nr.95/2006)
  O.G. nr.68/2003 privind serviciile sociale
  L. nr.515/2003 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale
  L. nr.569/2003 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare și privatizare a unor societăți naționale, companii naționale și societăți comerciale cu capital majoritar de stat
  L. nr.571/2003 privind Codul fiscal (abrogata prin L. nr.227/2015)
  O.G. nr.42/2004 privind organizarea activității veterinare
  O.G. nr.44/2004 privind integrarea socială a străinilor care au dobândit o formă de protecție în România
  L. nr.99/2004 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 70/2002 privind administrarea unităților sanitare publice de interes județean și local
  L. nr.185/2004 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 44/2004 privind integrarea socială a străinilor care au dobândit o formă de protecție în România
  L. nr.215/2004 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activității veterinare
Functie pasiva:
Promulgată: D. nr.501/2004 pentru promulgarea Legii privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe


Joi, 23 martie 2023, 07:42

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.