LEGE nr.315 din 28 iunie 2004
privind dezvoltarea regională în România
Fisa actului

Temei legal pentru:
  H.G. nr.1.256/2004 privind aprobarea Regulamentuluicadru de organizare și funcționare a consiliilor pentru dezvoltare regională
art. 17 alin. (2)
  O. nr.368/2004 al ministrului integrării europene privind aprobarea Procedurilor de implementare, monitorizare și evaluare a subprogramului "Investiții în turism"
art. 5
  O. nr.470/2004 al ministrului integrării europene privind modificarea Procedurilor de implementare, monitorizare și evaluare a subprogramului "Investiții în turism", aprobate prin Ordinul ministrului integrării europene nr. 368/2004
  O. nr.117/2005 al ministrului integrării europene privind modificarea Procedurilor de implementare, monitorizare și evaluare a subprogramului "Investiții în turism", aprobate prin Ordinul ministrului integrării europene nr. 368/2004
  H.G. nr.772/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Național pentru Dezvoltare Regională
art. 19


Miercuri, 08 februarie 2023, 19:35

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.