LEGE nr.315 din 28 iunie 2004
privind dezvoltarea regională în România
Fisa actului

Trimitere de la:
  H.G. nr.1.115/2004 privind elaborarea în parteneriat a Planului Național de Dezvoltare
  H.G. nr.1.256/2004 privind aprobarea Regulamentuluicadru de organizare și funcționare a consiliilor pentru dezvoltare regională
  R./2004 de organizare și funcționare al Consiliului pentru Dezvoltare Regională Nord-Est
  R./2004 de organizare și funcționare a Consiliului pentru dezvoltare regională Sud Vest Oltenia (abrogat prin R./2009)
  R./2004 de organizare și funcționare a Consiliului pentru Dezvoltare Regională al Regiunii de Dezvoltare Nord-Vest
  R./2005 de organizare și funcționare a Consiliului pentru Dezvoltare Regională al Regiunii de Dezvoltare Sud-Est
  R./2005 de organizare și funcționare a Consiliului pentru Dezvoltare Regională al Regiunii de Dezvoltare Vest
  R./2005 de organizare și funcționare a Consiliului pentru Dezvoltare Regională al Regiunii de Dezvoltare Sud-Muntenia
  R./2005 de organizare și funcționare a Consiliului pentru Dezvoltare Regională București - Ilfov
  H.G. nr.459/2005 privind reorganizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Protecția Mediului (abrogat prin H.G. nr.918/2010)
  O. nr.512/2005 al ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale privind Normele metodologice de aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 67/2004 pentru instituirea la nivel național a Rețelei de informații contabile agricole, aprobată cu modificări prin Legea nr. 465/2004
  H.G. nr.773/2005 privind aprobarea structurii, indicatorilor și fondurilor aferente subprogramului "Asistență tehnică acordată birourilor regionale pentru cooperare transfrontalieră" prin bugetul Ministerului Integrării Europene în cadrul programelor regionale specifice


Miercuri, 08 februarie 2023, 19:19

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.