LEGE nr.307 din 28 iunie 2004
privind exercitarea profesiei de asistent medical și a profesiei de moașă, precum și organizarea și funcționarea Ordinului Asistenților Medicali și Moașelor din România
Temei legal pentru | Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Lege nr.307 din 28 iunie 2004
Emitent: Parlament Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 263/2004
Consultati:
forma trimisa la promulgare
Cu functie: de abrogare
În vigoare: nu: abrogat
Publicare: M.Of. nr. 578/30 iun. 2004
Functie activa:
Abrogă: L. nr.461/2001 privind exercitarea profesiunii de asistent medical, înființarea, organizarea și funcționarea Ordinului Asistenților Medicali din România
- la 30 iulie 2004
totodata, abrogă:
L. nr.496/2002 pentru modificarea și completarea Legii nr. 461/2001 privind exercitarea profesiunii de asistent medical, înființarea, organizarea și funcționarea Ordinului Asistenților Medicali din România
Trimitere la: L. nr.15/1968 Codul Penal al României (abrogata prin L. nr.187/2012)
Functie pasiva:
Promulgată: D. nr.527/2004 pentru promulgarea Legii privind exercitarea profesiei de asistent medical și a profesiei de moașă, precum și organizarea și funcționarea Ordinului Asistenților Medicali și Moașelor din România
Modificată: O.G. nr.53/2004 pentru prorogarea termenelor de intrare în vigoare a unor prevederi din Legea nr. 306/2004 privind exercitarea profesiei de medic, precum și organizarea și funcționarea Colegiului Medicilor din România, din Legea nr. 307/2004 privind exercitarea profesiei de asistent medical și a profesiei de moașă, precum și organizarea și funcționarea Ordinului Asistenților Medicali și Moașelor din România și din Legea nr. 308/2004 privind exercitarea profesiei de medic dentist, precum și înființarea, organizarea și funcționarea Colegiului Medicilor Dentiști din România (abrogata prin O.U.G. nr.60/2004)
proroga termenul de intrare în vigoare a prevederilor art. 44 lit. i) pâna la 1 ian. 2005
  O.U.G. nr.60/2004 pentru modificarea și completarea unor dispoziții cuprinse în acte normative din domeniul sanitar
modifică art.44 lit.i);abrogă O.G. nr. 53/2004
  L. nr.428/2004 privind respingerea Ordonanței Guvernului nr. 53/2004 pentru prorogarea termenelor de intrare în vigoare a unor prevederi din Legea nr. 306/2004 privind exercitarea profesiei de medic, precum și organizarea și funcționarea Colegiului Medicilor din România, din Legea nr. 307/2004 privind exercitarea profesiei de asistent medical și a profesiei de moașă, precum și organizarea și funcționarea Ordinului Asistenților Medicali și Moașelor din România și din Legea nr. 308/2004 privind exercitarea profesiei de medic dentist, precum și înființarea, organizarea și funcționarea Colegiului Medicilor Dentiști din România
respinge O.G. nr. 53/2004
  L. nr.475/2004 privind aprobarea Ordonanței de urgență Guvernului nr. 60/2004 pentru modificarea și completarea unor dispoziții cuprinse în acte normative din domeniul sanitar
aprobă O.U.G. nr. 60/2004 si modifică art.44 lit. i), art.63 alin. (3)
  O.U.G. nr.135/2004 pentru modificarea unor acte normative ce reglementează activitatea din domeniul sanitar
abrogă art. 44 lit. i)
  L. nr.59/2005 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 135/2004 pentru modificarea unor acte normative ce reglementează activitatea din domeniul sanitar
aprobă cu modificări si completari O.U.G.nr 135/2004 si modifică art. 44 lit. i)
  O.U.G. nr.175/2005 pentru modificarea unor acte normative care reglementează activitatea în domeniul sanitar
modifică art.44 lit.i
  L. nr.89/2007 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 175/2005 pentru modificarea unor acte normative care reglementează activitatea în domeniul sanitar
- aprobă cu modificări O.U.G. nr. 175/2005
  L. nr.96/2007 privind exercitarea profesiei de tehnician dentar, precum și înființarea, organizarea și funcționarea Ordinului Tehnicienilor Dentari din România
- abrogă prevederile referitoare la profesia de tehnician dentar cuprinse în art. 67
Abrogată: O.U.G. nr.144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moașă și a profesiei de asistent medical, precum și organizarea și funcționarea Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România


Marți, 06 iunie 2023, 06:53

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.