LEGE nr.75 din 16 iulie 1994
privind arborarea drapelului României, intonarea imnului național și folosirea sigiliilor cu stema României de către autoritățile și instituțiile publice
Fisa actului

Temei legal pentru:
  H.G. nr.544/2003 privind modelul sigiliilor cu stema României, păstrarea și utilizarea acestora, precum și scoaterea din folosință a sigiliilor cu stema României, uzate sau care devin nefolosibile
art.23
  H.G. nr.805/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind procurarea, păstrarea, folosirea, scoaterea din uz și casarea sigiliilor și a timbrului sec cu stema României de către instituțiile de învățământ superior de stat și particular acreditate, care fac parte din sistemul național de învățământ
art. 23
  H.G. nr.670/2004 privind unele măsuri de dotare a unităților de învățământ preuniversitar
art.2 lit.b)
  O. nr.89/2012 al ministrului administrației și internelor privind arborarea drapelului României în structurile Ministerului Administrației și Internelor


Joi, 01 iunie 2023, 19:36

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.