LEGE nr.340 din 12 iulie 2004
privind instituția prefectului
Fisa actului

Trimitere de la:
  H.G. nr.1.492/2004 privind principiile de organizare, funcționarea și atribuțiile serviciilor de urgență profesioniste
  O. nr.736/2005 al ministrului administrației și internelor privind instituirea serviciului de permanență la toate primăriile din zona de risc în caz de iminență a producerii unor situații de urgență
  O. nr.207/2010 al ministrului administrației și internelor privind aprobarea diferenței la cifra anuală de școlarizare, a numărului comisiilor de concurs și al comisiilor de soluționare a contestațiilor, a componenței nominale a acestora, a tematicii pentru concurs, a calendarului de desfășurare a concursului național de admitere la Programul de formare specializată pentru ocuparea unei funcții publice corespunzătoare categoriei înalților funcționari publici pentru anul 2010, precum și a modalităților privind plata taxei de participare la program


Luni, 26 septembrie 2022, 19:55

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.