HOTĂRÂRE nr.1.016 din 25 iunie 2004
privind măsurile pentru organizarea și realizarea schimbului de informații în domeniul standardelor și reglementărilor tehnice, precum și al regulilor referitoare la serviciile societății informaționale între România și statele membre ale Uniunii Europene, precum și Comisia Europeană
Temei legal pentru | Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Hotărâre nr.1.016 din 25 iunie 2004
Emitent: Guvern
Cu functie: de abrogare
În vigoare: Prezenta hotarâre intra în vigoare la data aderarii României la Uniunea Europeana, cu exceptia prevederilor art. 5 alin. (2) si (4) care intra în vigoare la data publicarii prezentei hotarâri în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Publicare: M.Of. nr. 664/23 iul. 2004
Temei legal:
  L. nr.20/1993 pentru ratificarea Acordului european instituind o asociere intre Romania, pe de o parte, și Comunitatile Europene și statele membre ale acestora, pe de alta parte, semnat la Bruxelles la 1 februarie 1993
Art. 70
Functie activa:
Abrogă: H.G. nr.1.587/2002 privind măsurile pentru organizarea și realizarea schimbului de informații în domeniul standardelor și reglementărilor tehnice, precum și al regulilor referitoare la serviciile societății informaționale între România și statele membre ale Uniunii Europene, precum și Comisia Europeană
Trimitere la: O.G. nr.39/1998 privind activitatea de standardizare naționala în România (abrogata prin L. nr.163/2015)
  O.U.G. nr.28/2002 privind valorile mobiliare, serviciile de investiții financiare și piețele reglementate (abrogata prin L. nr.297/2004)
  L. nr.504/2002 LEGEA audiovizualului
Functie pasiva:
Modificat: H.G. nr.1.220/2008 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.016/2004 privind măsurile pentru organizarea și realizarea schimbului de informații în domeniul standardelor și reglementărilor tehnice, precum și al regulilor referitoare la serviciile societății informaționale între România și statele membre ale Uniunii Europene, precum și Comisia Europeană
- modifică art. 2 lit. a), art.4 pct.6, art.18; înlocuiește anexa nr. 1
  H.G. nr.739/2013 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.016/2004 privind măsurile pentru organizarea și realizarea schimbului de informații în domeniul standardelor și reglementărilor tehnice, precum și al regulilor referitoare la serviciile societății informaționale între România și statele membre ale Uniunii Europene, precum și Comisia Europeană
- modifică art. 9 alin. (2), art. 13; introduce după art. 18 mențiunea privind transpunerea normelor comunitare; abrogă art. 2 lit.a ), art. 4 alin. (1) pct. 8 și alin. (4), art. 5 alin. (1) și (2), art. 6 alin. (1) și (3), art. 9 alin. (1) și (3), art. 18, anexele nr. 1 și 4; în cuprinsul hotărârii, sintagmele „Ministerul Economiei și Comerțului", „ ministrul economiei și comerțului", „Ministerul Comunicațiilor și Tehnologiei Informației”, „ministrul comunicațiilor și tehnologiei informației" și „ministrul integrării europene” se înlocuiesc cu sintagmele „Ministerul Economiei”, „ministrul economiei", „ Ministerul pentru Societatea informațională” , „ ministrul pentru societatea informațională" și, respectiv, „ministrul afacerilor externe"
dispune republicarea
  H.G. nr.401/2016 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.016/2004 privind măsurile pentru organizarea și realizarea schimbului de informații în domeniul standardelor și reglementărilor tehnice, precum și al regulilor referitoare la serviciile societății informaționale între România și statele membre ale Uniunii Europene, precum și Comisia Europeană
- modifică mențiunea privind transpunerea actelor juridice ale Uniunii Europene; introduce art. 171; sintagmele „Ministerul Economiei”, „ministrul economiei”, „Ministerul pentru Societatea Informațională” și „ministrul pentru societatea informațională” se înlocuiesc cu sintagmele „Ministerul Economiei, Comerțului și Relațiilor cu Mediul de Afaceri”, „viceprim-ministru, ministrul economiei, comerțului și relațiilor cu mediul de afaceri”, „Ministerul Comunicațiilor și pentru Societatea Informațională” și, respectiv, „ministrul comunicațiilor și pentru societatea informațională”
dispune republicarea


Vineri, 29 mai 2020, 04:25

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.