HOTĂRÂRE nr.1.088 din 8 iulie 2004
pentru aprobarea Strategiei naționale privind serviciile de sănătate și a Planului de acțiune pentru reforma sectorului de sănătate
Fisa actului

Temei legal pentru:
  O. nr.1.551/2004 al ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate pentru aprobarea Strategiei privind dezvoltarea finanțării pe caz în spitalele din România în perioada 2005-2008
  O. nr.1.619/2004 al ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate privind aprobarea Planului acțiunilor majore pentru implementarea finanțării bazate pe caz în spitalele din România, în perioada 2004-2005
  O. nr.1.623/2004 al ministrului sănătății pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății și familiei nr. 29/2003 privind introducerea colectării electronice a Setului minim de date la nivel de pacient (SMDP) în spitalele din România (abrogat prin O. nr.1.782/2006)
  O. nr.1.625/2004 al ministrului sănătății privind Studiul de evaluare a costurilor la nivel de pacient în spitale finanțate pe bază de caz rezolvat


Vineri, 12 august 2022, 20:58

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.